чт. юни 27th, 2019

ПРОЕКТ за П Е Т И Ц И Я относно неспазване от страна на РБългария на директивите и задължителните регламенти на ЕС

ДО КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИТЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ От Димитър Панайотов председател на управителния съвет Сдружение…

Адвокат от Пловдив – Съдът прогласи за нищожни клаузите в договори на фирма за бързи кредити

адв. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ, доктор по гражданско и семейно право                                                            Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    №                                                  22.04.2019…