31/10/2020

ТОП НОВИНИ

ОТ РЕДАКТОРА

АКТУАЛНО

Въпроси към министъра на правосъдието, Народното събрание, Европейския парламент и Европейската комисия

    Искам да задам на министъра на правосъдието, Народното събрание, Европейския парламент и Европейската…

Актуални имейли на европейски и български институции и партии за подаване на сигнали на потърпевшите от ЧСИ и съдебната система

  Секретариат на Комисията по петиции peti-secretariat@europarl.europa.eu Служба по Механизма за сътрудничество и проверка SG-E1-CVM@ec.europa.eu…

ДА ВИ ПОТРЕПЕРЯТ МАЛКО КАНЧЕТАТА, ХУБАВЦИ ТАКИВА

До всички български евродепутати alexander.yordanov@europarl.europa.eu angel.dzhambazki@europarl.europa.eu andrey.kovatchev@europarl.europa.eu andrey.novakov@europarl.europa.eu andrey.slabakov@europarl.europa.eu asim.ademov@europarl.europa.eu atidzhe.alieva-veli@europarl.europa.eu eva.maydell@europarl.europa.eu elena.yoncheva@europarl.europa.eu emil.radev@europarl.europa.eu tsvetelina.penkova@europarl.europa.eu…