Секретариат на Комисията по петиции peti-secretariat@europarl.europa.eu
Служба по Механизма за сътрудничество и проверка SG-E1-CVM@ec.europa.eu
Служба за подкрепа на структурните реформи към ЕК sg-courrier-de-la-commission@ec.europa.eu
Комисар за правосъдието, потребителите към ЕП vera-jourova-contact@ec.europa.eu
Секретариат на Венецианската комисия venice@coe.int
Европейска комисия JUST-E2@ec.europa.eu
Комисия LIBE към ЕП libe-secretariat@ep.europa.eu
Европейски омбудсман eo@ombudsman.europa.eu
Комисия ГРЕКО /към Съвет на Европа/ drh@coe.int
Зам-председател на Европейския парламент klara.dobrev@europarl.europa.eu
Подкомисия за правата на човека isabel.wiseler@europarl.europa.eu
Съвет на адвокатските дружества на Европа ccbe@ccbe.eu
Министър-председател GIS@government.bg
Президент priemna@president.bg
Министерство на правосъдието priemna@justice.government.bg
Висш съдебен съвет vss@vss.justice.bg
Гл. съдебен инспектор към ВСС ivss@inspectoratvss.bg
Върховен касационен съд registry@vks.bg
Конституционен съд secretariat@constcourt.bg
Софийски градски съд cabinet@sgs.justice.bg
Софийски районен съд srs@justice.bg
Софийски апелативен съд appellate.sofia@gmail.com
Върховен административен съд v.kuzmanova@sac.justice.bg
Прокуратура prbcont@prb.bg
Апелативна прокуратура apelativ@prb.bg
Специализирана прокуратура sp@prb.bg
Върховна касационна прокуратура vkp@prb.bg
Комисия по правни въпроси в Народното събрание kpv1@parliament.bg
Комисия за борба с корупцията към НС anticorruption@parliament.bg
Комисия по правата на човека към НС kpchjg@parliament.bg
КПКОНПИ caciaf@caciaf.bg
Съдебен помощник, отговаря за въпроси по ЗДОИ elina_ivanova@vks.bg
Висш адвокатски съвет arch@vas.bg
Омбудсман на Република България priemna@ombudsman.bg
Камара на ЧСИ info@bcpea.org
Министър-председател GIS@government.bg
Президент priemna@president.bg
Министерство на правосъдието priemna@justice.government.bg
Висш съдебен съвет vss@vss.justice.bg
Гл. съдебен инспектор към ВСС ivss@inspectoratvss.bg
Върховен касационен съд registry@vks.bg
Конституционен съд secretariat@constcourt.bg
Софийски градски съд cabinet@sgs.justice.bg
Софийски районен съд srs@justice.bg
Софийски апелативен съд appellate.sofia@gmail.com
Върховен административен съд v.kuzmanova@sac.justice.bg
Прокуратура prbcont@prb.bg
Апелативна прокуратура apelativ@prb.bg
Специализирана прокуратура sp@prb.bg
Върховна касационна прокуратура vkp@prb.bg
Комисия по правни въпроси в Народното събрание kpv1@parliament.bg
Комисия за борба с корупцията към НС anticorruption@parliament.bg
Комисия по правата на човека към НС kpchjg@parliament.bg
КПКОНПИ caciaf@caciaf.bg
Съдебен помощник, отговаря за въпроси по ЗДОИ elina_ivanova@vks.bg
Висш адвокатски съвет arch@vas.bg
Омбудсман на Република България priemna@ombudsman.bg
Камара на ЧСИ info@bcpea.org

 

President of the European Parliament

Mr. David Maria SASSOLI

 

david.sassoli@europarl.europa.eu

Vice-President of the European Parliament

Ms.  Klára DOBREV

 

klara.dobrev@europarl.europa.eu

Ms. Iratxe GARCÍA PÉREZ

“S&D”

 

iratxe.garcia-perez@europarl.europa.eu

Ms. Ska KELLER

„GREENS”

 

franziska.keller@europarl.europa.eu

Mr. Ryszard Antoni LEGUTKO

“Conservatives and Reformists”

 

ryszardantoni.legutko@europarl.europa.eu

Mr.Martin SCHIRDEWAN

“GUEL”

 

martin.schirdewan@europarl.europa.eu

Mr. Marco ZANNI

” Identity and Democracy”

 

marco.zanni@europarl.europa.eu

Ms.  Clare DALY

member LIBE

 

clare.daly@europarl.europa.eu

Г-н Хуан Фернандо Лопес Агилар, Председател на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент  

 

 

juanfernando.lopezaguilar@europarl.europa.eu

Г-жа Урсула Гертруд фон дер Лайен,

Председател на Европейската комисия

 

ec-president-vdl@ec.europa.eu

Г-н Дидие Рендерс,

Еврокомисар за правосъдие

 

cab-reynders-contact@ec.europa.eu

Подкомисия за правата на човека  

isabel.wiseler@europarl.europa.eu

Dolors MONTSERRAT

Комисия по петициите

по Петиция № 0514/2017 г.

 

d.montserrat@europarl.europa.eu

peti-secretariat@ep.europa.eu

Tatjana ŽDANOKA 

“Group оf Greens”

 

tatjana.zdanoka@europarl.europa.eu

Юрий Соколовски

 

 

juris.sokolovskis@europarl.europa.eu

Cristian TERHES  

cristian.terhes@europarl.europa.eu

Clare DALY

 

 

clare.daly@europarl.europa.eu

Ramona STRUGARIU

 

 

ramona.strugariu@europarl.europa.eu

Европейска комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия, секретариат)  

venice@coe.int

Г-жа Елена Йончева

 

e.yoncheva.office@gmail.com

elena.yoncheva@europarl.europa.eu

Г-н Радан Кънев

 

 

radan.kanev@europarl.europa.eu

Г-н Петър Витанов

 

 

petar.vitanov@europarl.europa.eu

Г-жа Цвета Караянчева,

Председател на Народното събрание на Република България

 

tsveta.karayancheva@parliament.bg

cveta_@abv.bg

Комисия по правни въпроси

 

 

kpv1@parliament.bg

Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика  

anticorruption@parliament.bg

Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите  

 

kvnojg@parliament.bg

Парламентарна група на ГЕРБ

 

 

pggerb_parlament@abv.bg

Парламентарна група на БСП

 

 

bsp_bg@parliament.bg

Парламентарна група ВОЛЯ

 

 

volq_bg@parliament.bg

Парламентарна група на ДПС

 

 

dps_bg@parliament.bg

Парламентарна група на ОП

 

 

op_bg@parliament.bg

Г-н Румен Радев,

Президента на Република България

 

priemna@president.bg

Г-н Бойко Борисов,

Министър-председател на Република

България

 

 

cabinet@sgs.justice.bg

Г-н Иван Гешев,

Главен прокурор

 

prbcont@prb.bg

Висш съдебен съвет

– Боян Магдалинчев – представляващ ВСС

 

vss@vss.justice.bg

Председателя на ВКС

 

 

registry@vks.bg

 Г-жа Теодора Точкова,

Главен съдебен инспектор към ВСС

 

ivss@inspectoratvss.bg

Г-жа Диана Ковачева,

Омбудсман на Република България

 

priemna@ombudsman.bg

ПОСОЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИИ  

bulgaria@mid.ru

Вашият коментар