Тук ще бъдат публикувани съпровождащи материали / Архив – документи свързани с дейността и целите на Сдружение”Солидарност”

през м. Октомври 2018 г.:

 

15.10.2018г. – ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 269/2015г. Как да съдим държавата за нанесени вреди?

15.10.2018г. – ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 4 / 2013; гр.. София, 18.06.2014 год.

16.10.2018г. – НАРЕДБА № 7 ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2008 Г.

16.10.2018г. – РЕШЕНИЕ № 255/16 Г. на ВКС по гр. дело № 1473/16 Г., ГК, 4-О ОТД.

17.10.2018г. – ЮРИСКОНСУЛТСКО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

17.10.2018г. – Законопроект за частното изпълнение

18.10.2018г. – РЕШЕНИЕ НА СЪДА (ТРЕТИ СЪСТАВ) – 16 ЮНИ 2016 Г.

18.10.2018г. – Изказвания пред КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИТЕ на 19.06.2018 Г.

19.10.2018г. – Възнаграждение на ЮРИСКОНСУЛТ в размер на 51.25 ЛВ.

19.10.2018г. – РЕШЕНИЕ № 193 ОТ 02.11.2018 Г. по гр. д. № 4751/2017 Г.

20.10.2018г. – РЕШЕНИЕ №120/08.07.2011 ПО ДЕЛО №1123/2010 на ВКС, ТК, II Т.О.

20.10.2018г. – РАЗПОРЕЖДАНЕ което всеки осъден по ЧЛ.417 трябва да е получил

20.10.2018г.

21.10.2018г.

***

през м. Ноември 2018 г.: 

 

00.11.2018г.

00.11.2018г.

***