По хилядите изпълнителни дела, по които съм работила за повече от петнадесет години, само един случай имам в практиката си, при който длъжникът се е явил и е заявил, че дължи това, за което е осъден, казва ЧСИ-то, станало жертва на агресия от страна на длъжник

В ранните часове на 3 септември 2018 г. частен съдебен изпълнител бе нападнат при изпълнение на служебните си задължения. Възрастен жител на Велико Търново използва газов пистолет, за да попречи на извеждането му от жилището, което е загубил. За щастие, инцидентът се размина без пострадали, ако се изключи стресът, на който всеки би бил подложен, ако срещу него бъде насочено дулото на пистолет.

“Правен свят” разговаря с Дияна Колева-Стефанска, за да научи от първо лице какви са рисковете при изпълненията на задълженията на частните съдебни изпълнители.

Госпожо Колева, досега ставахме свидетели на случаи на агресия срещу лекари, полицаи, учители, но вече имаме и случай на безпрецедентно нападение срещу частен съдебен изпълнител по време на изпълнение на служебните задължения. Как се чувствате след преживения шок? 

Голям шок по време на изпълнението и на стрелбата от страна на длъжника не изживях. Той се породи след това, като видях реакцията на обществото, която беше още по-агресивна от това, което се случи. В социалните мрежи имаше недоволство, че не съм пострадала, че отпорът трябвало да бъде по твърд. Това е нещото, което ме кара да се чувствам зле.

И все пак, това първи случай на агресия срещу Вас ли е? Ставала ли сте обект на заплахи и преди?

За съжаление това не е първият случай на агресия срещу мен. Аз и колегите ми ежедневно сме обект на заплахи. Такова недопустимо и неприемливо поведение от страните по изпълнителните дела търпим не само ние лично, а и служителите в канторите. В момента много хора избират агресията като норма на поведение, без тя да е провокирана от насрещната страна.

Знаете, в обществото отдавна витае стигмата, че частните съдебни изпълнители са “виновниците” за тежкото положение на много длъжници. Сякаш частният съдебен изпълнител взима за себе си конфискуваното имущество, а не изпълнява съдебни решения. Как си обяснявате това разбиране за професията, която работите, има ли наистина произвол от страна на ЧСИ-та?

За визията на частните съдебни изпълнители в обществото последните години голямо влияние оказва непрестанното публично говорене срещу нас и настройването на хората срещу цялата професия. Не виждам обаче какви дивиденти може да донесе на някой политик сриването на институции и системи, на които се крепи държавността и върховенството на закона. За икономическата и финансовата стабилност пък да не говорим. Разумните хора са наясно с нещата и такава “политика” само би ги отблъснала. Категорично нито ние, нито съдът, издал подлежащия на принудително изпълнение акт, е виновен за финансовото състояние на хората. Дългът, който се е формирал и натрупал, е довел до нашата намеса, а не ние да сме предпоставка за него.

По хилядите изпълнителни дела, по които съм работила за повече от петнадесет години, само един случай имам в практиката си, при който длъжникът се е явил и е заявил, че дължи това, за което е осъден. Просрочилите задълженията си в повечето случаи изпадат в амнезия, че са теглили и усвоили кредити, ползвали ВиК и ел. услуги, че дължат издръжка на децата си или трудови възнаграждения на работници, но винаги трябва да има някой виновен. Защо да не хвърлят вината за финансовото си състояние на съдебния изпълнител?

Да, през годините са били констатирани и наши грешки при упражняване на професията, но когато се е установявало нарушение не сме си затваряли очите и сме си понасяли отговорността. При тази законова рамка и при този контрол, който се осъществява по отношение на нас, бих казала, че вероятността да има произвол от наша страна е минимална.

Какво е нужно, за да се преодолее тази агресия към частния съдебен изпълнител? Добре ли урежда законът дейността му?

Не виждам в близко бъдеще агресията към нас да намалее или да бъде преодоляна. Когато хората започнат да носят отговорност за решенията си, довели до образуване на изпълнители дела срещу тях, тогава би се променило нещо в тази насока. До тогава ще бъдем виновни без вина и ще сме обект на агресия. Когато се говори за нашата професия, се акцентира само върху негативите й, но монетата винаги има две страни. Дори законът да урежда добре дейността ни, до стрелбата се стигна въпреки него. Лице, жалило всичко, на всички съдебни инстанции, отказва да приеме постановените съдебни решения, защото не са в негова полза и взема “закона” в свои ръце, т.е. винаги ще има хора, които мислят, че са над закона и няма да го спазват и да се съобразяват с него.

Кое най-много притеснява един частен съдебен изпълнител докато изпълнява задълженията си?

Моите притеснения са насочени към това, че оставам с впечатление, че българинът не знае какво иска. Случаят, породил това интервю, го доказва за пореден път. Навсякъде се тръби, че институциите не работели, а когато работиш и си свършиш работата част от обществото те заклеймява.

Става ясно, че рисковете в тази професия не са никак малко. Какво е нужно, според Вас, да се промени, за да се осигури спокойствието на Вас и колегите Ви? 

Да, рисковете в нашата професия не са малко. Ние сме спокойни в работата си, като се придържаме стриктно към спазването и точното прилагане на закона. Нужно е да се промени нагласата на обществото. Аз съм работила по един и същ начин и през 2002 год. и през 2018 год., но през 2002 год. имаше уважение към професията, а днес няма. Отговорността е на всички нас. Всяка наша грешка се тиражира многократно, а на заден план остава свършената работа.

Реално без съдебни изпълнители съдебните решения ще останат само на хартия и никой няма да търси защита в съда. За каква сигурност и спокойствие на бизнеса и гражданите ще говорим тогава? Как икономиката и доходите на хората ще вървят нагоре, когато цари анархия? Съветът на Камарата на частните съдебни изпълнители работи в тази насока, за което има нашата подкрепа, но това зависи не само от тях, но и от всеки един от нас.

Източник: legalworld.bg

4 thoughts on “Без съдебни изпълнители съдебните решения ще останат само на хартия”

 1. Ивайло Илиев: Нека Г-жата да отовори !!!

  ВЪПРОСИ КЪМ ЧСИ-то:

  1. Защо ЧСИ налага възбрани и запори преди да са връчени Заповед за изпълнение и Разпореждане?
  2. Защо не се спазва чл. 42 ал. 2 от ГПК?
  3.Защо се образува изпълнително дело с изпълнителен лист който не е влязъл в сила?
  4. По колко от изпълнителните дела образувани по издадени заповеди за изпълнение по чл. 417 ГПК има доказателства за надлежно извършено връчване на същата заповед и препис от разпореждането на РС? ;
  5. Спазва ли се чл. 418, ал.1, т.5 от ГПК и О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 356 гр. София, ч.гр.д. 274/ 22.06.2015 год. ВКС и как се удостоверява това – има ли констатирани извършени нарушения? ; (Изпълнителното основание е издадената Заповед за изпълнение по която е допуснато незабавното изпълнение.)
  6. По колко от наложените възбрани на имоти, посочени в поканите за доброволно изпълнение не са извършени описи. Това представлява ли превишаване на правата на ЧСИ? ;
  7. Защо огромна част от поканите за доброволно изпълнение не отговарят по форма, големина на шрифта и съдържание на утвърдения образец по Наредба №7, чл.3 ,т.1? ;
  8. Има ли нарушение на закона и какво е то по своята същност – изтриване на част от текста, посочен в образеца по поканата за доброволно изпълнение, на премахване на абзаца „ С приложена Заповед за изпълнение“, както и на други части от съдържанието на съобщението; Промяна в смисъла на съдържанието на Съобщението – например подмяна на абзаца „С приложено копие от заповедта за изпълнение / изпълнителен лист“? ;
  9. Допустимо ли е частен съдебен изпълнител да налага възбрани на имущество на длъжник, без да е поискано от взискателя и на основание на кой член от ГПК е това.
  11. Издават ли се валидни разпореждания за образуване на изпълнително производство от ЧСИ, връчват ли се на длъжниците и подлежат ли същите на обжалване и пред кого? ;
  12. Разпорежданията/постановленията на (частните) съдебни изпълнители какъв акт представляват по своята същност – на частно лице или на мирови съдия?
  13. Защо ЧСИ си позволява в нарушение на закона да запорира доходи под социалния минимум или сумите за майчинство?
  14. Защо се допуска налагането на запор или възбрана върху несеквестируема вещ или имот?

 2. Ivaylo Radulov:
  Ха…хахахаха, а какви невероятни обеми от противоправни деяния сътвориха ЧСИ – наясно ли си?! Защо да няма и за второинстанционните и по -горни ДСИ КОИТО ДА ДЕЙСТВАТ СПОРЕД РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНИТЕ , а не както го правите вие – никаква проверка на делото , никакви съдебни райони – мисълта ви само с мангизи и имущества е заета?!

 3. Viktor Kotenko:
  „ Аз съм работила по един и същ начин и през 2002 год. и през 2018 год., но през 2002 год. имаше уважение към професията, а днес няма.“
  ЗАКОН ЗА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
  В сила от 01.09.2005 г.!!!
  Как ли е работила като чси през 2002г.?
  пита Боряна Котенко

Вашият коментар