22/04/2021

Бирник остави инвалид без пенсия

Частен съдия-изпълнител остави длъжник близо 10 дни без социална пенсия. 

За случая алармира пострадалият, чиято единствена сметка в Първа инвестиционна банка е блокирана от 7 ноември. Пред OFFNews той обясни, че по тази сметка освен заплата, той получава инвалидна пенсия и месечна добавка за социална интеграция. Случаят е още по-тежък за длъжника, защото сметката му е блокирана, въпреки че той е започнал редовно да изплаща сумите към ЧСИ Биляна Богданова.

Плащанията по задължението си той започнал през септември, като по сметките на съдия-изпълнителя до момента са направени две вноски. Въпреки това той научава, че цялата му банкова сметка е блокирана, заедно със социалните плащания, които получава по нея. Според Закона за интеграция на хората с увреждания ЧСИ не може да налага запор върху интегрционите добавки изплащани по този закон. В чл. 45, ал. 3 е записано, че от месечните добавки и помощи не могат да се правят удръжки.

Пострадалият надлежно е уведомил ЧСИ с извлечение от банката какви са източниците на парите в сметката му, както и копие от решението на НОИ за отпусната инвалидна пенсия от близо 170.00 лв. Приложено е и копие от ТЕЛК за инвалидност 80%. Документите са приложени към молба за сваляне на запора на сметката, входирана в кантората на съдия-изпълнителя.

Молбата е предадена преди два дена, а сметката остава запорирана. Проблемът е в това, че няма срок, в който ЧСИ да е длъжен да задвижи процедурата по сваляне на запора, въпреки че от кантората увериха, че това ще стане възможно най-скоро.

„Като разберем, че длъжник има открита сметка в дадена банка, ние нямаме никаква информация какви суми постъпват по тази сметка“, обясниха пред OFFNews от кантората на ЧСИ. На 14 ноември молбата е входирана и в момента е на доклад.

„След като изпращаме запорните съобщения до банките изрично пишем, че по закон сумите, които постъпват на основание  социални помощи или други обезщетения, запор не се налага. От там нататък самата банка би следвало да им предоставя възможност те да си теглят от тези суми. Тъй като банките няма как да отблокират сметката, хората пускат допълнителни молби към нас, ние допълнително кореспондираме с банката и т.н.“, обясниха юристконсултите от кантората. От там обещаха най-късно до понеделник да бъде отблокирана тази част от сметката, която касае социалните плащания.

Юристи коментираха пред OFFNews, че подобни случаи има много. Съдия-изпълнителите по никакъв начин не могат да знаят какъв е произходът на запорираните средства.

От конкретния случай обаче не става ясно защо е наложен запорът, след като длъжникът вече втори месец, чрез счетоводството на своя работодател, погасява дълга си към ЧСИ. Според чл. 446 от Гражданско-процесуалния кодекс, ако длъжникът взима до 300 лв. месечно възнаграждение и не издържа децата си, трябва да плаща 1/4 от възнаграждението си всеки месец. В случая пострадалият взима 170 лв. заплата, което ще рече, че вноската му е близо 43 лв. месечно. Тази вноска е внасяна два поредни месеца по служебен път, така че основанията за запор в случая не са съвсем ясни.

Също така не става ясно и защо е описан автомобилът на длъжника, при условие, че по документи той е съсобственик на колата заедно с баща си, който също е инвалид. ЧСИ заплашва също и, че може да изиска от КАТ колата да бъде спряна от движение.

Остава отворен въпросът дали процедурата по запориране на сметката няма да се повтаря всеки следващ месец именно за това, че ЧСИ не знае какъв е източникът на парите по сметката. Това означава, че всеки месец длъжникът ще трябва да пише молба с извлечения от банката за социалните му плащания.

В частния случай длъжникът погасява задължения към „Топлофикация“, трупани с годините. „Нито разбрах кога съм осъден, нито какви права имам след заведения изпълнителен лист от ЧСИ. В кантората е документирано, че съм уведомен лично и при тях едва в началото на септември. Веднага тръгнаха и удръжките към тях – ами, толкова мога, толкова превеждат, просто работя за половин заплата и с една инвалидна пенсия. Но пък съм наясно, че веднъж Топлофикация е дала едни пари на ЧСИ за да ми събира дълга и втори път те си начисляват още толкова пак на мой гръб, защото вече съм изобщо длъжник“, коментира длъжникът, пожелал да остане анонимен.

Източник: offnews.bg

Вашият коментар