ЕК отхвърля отговора на България за Заповедното производство, като не задоволителен!

В отговора от Министерството на правосъдието на запитване по ЗДОИ за становището на ЕК по въпроси, касаещи разпоредбите на българското законодателство, свързано с изпълнителното и по-специално със заповедното производство регламентирано в ГПК стана ЯСНО , че отговора на България е отхвърлен поради това, че не решава проблемите в Заповедното производство …

 

отговор от МП на запитване по ЗДОИ за становището на ЕК

 

Вашият коментар