Близо 1 млн. евро е платила България по осъдителни решения на Европейския съд за правата на човека в Страсбург през 2016 г., съобщи “Бгнес”, позовавайки се на справка на Министерството на правосъдието.

Точната сума, която държавата е платила миналата година след като е била осъдена за погазени права, е 960 100 евро или 1 877 800 лв.

Част от компенсациите са по приятелски споразумения и едностранни декларации, а тези по осъдителните решения са 854 800 евро.

Отделно от това през 2016 г. МП е сключило общо 268 споразумения за обезщетения за бавно правосъдие по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди и на Закона за съдебната власт. Платени са 604 648 лв. по 243 от споразуменията. Сумата е близо с 200 000 лв. по-малка от 2015 г., когато са платени 794 720 лв. по 289 споразумения.

Видно от статистиките на ЕСПЧ, през последните 5 години България трайно е извън първата десетка на страните с най-много висящи жалби пред ЕСПЧ. По официални данни през 2016 г. България е на 16 място по брой висящи жалби със 718 жалби, като тази положителна тенденция се дължи и на въведения през 2012 г. компенсаторен механизъм“, посочват от Министерство на правосъдието.

От там са припомнили, че през 2015 г. Комитетът на министрите приключи наблюдението на изпълнението на пилотните решения “Димитров и Хамънов” и “Фингер”, както и на 54 други дела, по които беше установено нарушение на правото на справедлив съдебен процес в разумен срок, като счете взетите от българска страна мерки за ефективни и достатъчни. Останалите решения бяха свързани със забавяния заради голям брой заседания пред гражданските съдилища, забавяния пред касационната инстанция или големи интервали между съдебните заседания пред по-малко натоварени наказателни съдилища.

Пред Комитета на министрите обаче остават за наблюдение решения, по които проблемите са свързани с продължителността на съдебните производства пред най-натоварените съдилища, закъснения на досъдебната фаза и липсата на ефективно ускорително средство за наказателните дела в двата стадия на процеса.

Прокуратурата е платила над 7 млн. лева обезщетения по ЗОДОВ

Прокуратурата е изплатила 7 119 063 лева за обезщетения по загубени дела по закона за отговорността на държавата и общините през 2016 година. Това съобщава „Дневник, като се позовава на отговор на държавното обвинение по Ззакона за достъп до обществена информация.

В тази сума не се включват сумите по дела, по които България е била осъдена в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Към края на година прокуратурата е имала да плаща още над 39 хил. лв. обезщетения, като върху тях се трупат лихви. Справката включва 397 дела, като най-старото е от 2010 г.

Всяка година сумите, които прокуратурата трябва да плати за обезщетения нарастват. Едно от най-резките увеличения е през 2012 г. – почти тройно в сравнение с предходната година, когато са били за 1,67 млн. лева. През 2010 г. пък прокуратурата е била осъдена да плати 852 000 лева.

През 2016 година бюджетът на държавното обвинение е бил малко над 200 млн. лв. Парите им за тази година бяха увеличени с около 16 млн. лв.

Източник: legalworld.bg

Вашият коментар