21/04/2021

Варненско семейство с близначета попадна в кошмар, след като „услужи“ с имота си на „приятел“

Ивайло Иванов живее спокойно в Германия, вместо да бъде съден за измама и понесе отговорността си…

Варненско семейство е с единия крак на улицата, след като преди години предоставило доверчиво имота си на „приятел“, банков служител от Варна, който изтеглил заем от над 50 000 лв. срещу ипотека на чуждия апартамент. Заради човещината си днес Боряна и Виктор Котенко, родители на две прекрасни малки момиченца, връщат дълга на измамника, който е завлякъл още десет жертви, но си живее щастливо и безгрижно в Германия.

Ето в доста съкратен вариант писмото, което семейство Котенко, е изпратило на 6 август до Министерството на правосъдието с надеждата да получат справедливост след драматичната развръзка на събитията, при която частната съдебна изпълнителка Даниела Янкова иска да ги лиши от дома им.

„Ние, семейство Боряна и Виктор Котенко, започваме изложението в този сигнал-молба с твърдението, че информацията и документите цитирани, вписани и приложени по-долу получихме официално и с печат „вярно с оригинала“, едва през тази година. През лятото на 2018г. Дотогава, въпреки многократните ни молби и искания за предоставяне на документи и информация по казуса, такива винаги са ни били отказвани.

Настоящия сигнал-молба до Вас изпращаме с молба за проверка и постановяване на спиране на действията на чси-711, във връзка с извършените  и планирани да се извършат действия срещу моето/нашето единствено жилище.

Семейството ми, аз, децата ни! се нуждаем от Вашата помощ, защото неправомерно, противозаконно, след много нарушения от страна на банка и ЧСИ, ще бъдем изхвърлени от единственото ни жилище на улицата, без вина.

Молим – помогнете ни!

През ноември 2006г. Ивайло и Геновева Иванови, мое „приятелско“ семейство, разговаряха с мен, Виктор Котенко, във връзка с тяхното желание да си построят къща. Да имат дом. Притежаваха малък парцел в гр.Варна, но не разполагали с необходимите за това средства. Помолиха ме за ипотека върху моя апартамент, която до септември 2007г. ще прехвърлят върху бъдещия груб строеж на жилището им. Така моят апартамент ще бъде освободен от тежести, те ще имат ипотекиран груб строеж и ще довършват къщата си във времето.

Отказах, защото предложението бе странно за мен. Ивайло Иванов бе банков служител в ДЗИ-банк, Геновева бе на държавна работа в Детска ясла във Варна, а по-късно стана и директор на яслата.

Няколко дни по-късно, след втория ни разговор по предложението им, след молби, обещания и убеждаване, че нямат изход – с детето си са на квартира, при условие че могат да живеят в свой дом – приех.

Натежа това, че синът им, Иван – тогава на около девет годинки, ще страда от липсата на нормални условия за живот…

На 05.12.2006г. Ивайло Иванов в качеството си но кредитополучател, Геновева Иванова – в качеството на първи солидарен длъжник и г-жа Росица Николова – като втори солидарен длъжник, сключват с ДЗИ-банк АД договор с №115 за сумата от 51000лв.

На 07.12.2006г. аз, Виктор Котенко, подписвам договорна ипотека с ДЗИ-банк АД върху моето единствено жилище, като гаранция на тези 51000лв., които Иванови ще изплащат от трудови възнаграждения.

Като банков служител Ивайло има брутна заплата от 350лв. Геновева – 144лв. Първите им вноски трябва да са на стойност от 380лв. Банката е отпуснала кредита само върху обезпечението… Подчертавам – на свой служител, с неприемлив, изключително висок кредитен риск за банката и на служител с недобра кредитоспособност.  ДЗИ-Банк към декември 2006г. е имала пълна информация за кредитното състояние на Ивайло Иванов.

В последствие, след 2011г., разбирам, че Ивайло и Геновева Иванови са имали дългове за погасяване към ДЗИ Банк АД. Ипотека на апартамента на тъщата на Ивайло (майката на Геновева) – стойност 14000лв.; отпуснат кредит на служителя Ивайло от ДЗИ-Банк – 7000лв. Факти, които са ми спестени при разговорите за къщата защото: Никой разумен човек не би ипотекирал своето единствено жилище, за да си платят кредитите странични за него хора. Не бих го направил и аз.

Г-жа Росица Николова към времето, за което пиша, не познавам. Пред нея историята е била – „пари за сигурен бизнес“.

Иванови усвояват сумата по кредита – 51000лв. на 11декември2006г. На същата дата Ивайло, като кредитополучател, погасява 7000лв. – своят кредит и 14000лв. – ипотеката на съпругата си и тъщата. Спасяват своето, като залагат чуждо имущество. Измамата е на лице…

Останалите 30000лв. Ивайло тегли в брой. Така не могат да бъдат запорирани, усвоявани и т.н. служебно от банка.

В периода 2007-2011г. многократно съм питал Иванови как върви строежа. Лъжи, че са купени материали, че се изготвят документи, скици и т.н.

Подчертаното по-горе е факт и Иванови могат да са спокойни. Те нямат нищо за губене, спасили са се, а са усвоили и пари от кредита. Обещанията за строеж са били пълна лъжа.

Към настоящия момент, 2018г., кредитополучателят Ивайло Иванов, съпругата му и първи солидарен длъжник Геновева Иванова, както и синът им – Иван Ивайлов Иванов, се намират на територията на ЕС, Република Германия. Синът Иван е вече студент.

Предложил съм и път, по който банката може за около година, чрез европейска заповед за запор на трудово възнаграждение в РГ, да си събере дълга от длъжниците Иванови. Прибавени са и необходимите за банката информационни материали, за издаване на Европейска заповед за изпълнение срещу длъжници в ЕС.

Никаква реакция от банка и ЧСИ-711.

Срещу Ивайло Иванов, в България, има 11 дела!… Срещу съпругата му Геновева Иванова – две.

Излиза, че в България може да си осъден, но напуснеш ли пределите ѝ, дори в Европейски съюз – си „освободен“ от тези задължения и недосегаем от българското правосъдие.

През 2007г. ДЗИ Бнк АД се влива в Юробанк И Еф Джи, с име Пощенска за България, а в днешни дни вече „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД.

Ивайло Иванов е уволнен след сливането и постъпва на работа в „Алианц България“ – отново като банков служител.

През 2008г., негов шеф в Алианц отново е Мариян Вълчев Георгиев, с когото работят и в ДЗИ до 2007г. Мариян Вълчев Георгиев е човекът, подписал ипотеката на тъщата, отпуснал кредита от 7000лв. на Ивайло-2006г., одобрил на ниската заплата на Иванов кредита от 51000лв., който обезпечава нашето жилище, и човекът, който е отпуснал 27600 евро (!!!!) от Алианц, за нова ипотека на апартамента на тъщата, който години бе непродаваем в Добрич дори за 14000лв.  Изводите и проверката оставям на Вас.

Срещу Ивайло Иванов има 11дела, заведени от „ужилени“ от него хора, с по 10000лв. с 12000лв.  с по 5000 евро… Срещу Геновева Иванова – 2 дела. Доказателство за измамен начин на живот на семейството.

Аз, Виктор Котенко, в качеството си на ипотекарен гарант по приложената към сигнала-молба Договорна ипотека, ТВЪРДЯ, че кредитът по Договор 115/05.12.2006г. сключен между Ивайло Иванов, Геновева Иванова и Росица Николова с ДЗИ Банк АД НЕ Е надлежно обявен за предсрочно изискуем.

Това води до нищожност на ВСИЧКИ последващи действия, издадени ЗНИ, ИЛ, Разпореждания, ПДИ и т.н. документи.

Началото на нашия кошмар: През март 2011г. на вратата ни дойдоха призовкари на чси-711. Бе ми връчена Покана за доброволно изпълнение (ПДИ), с която съм „ОСЪДЕН“…като длъжник по дело…да заплатя…до две седмици…над 66000лв.

При връчване на ПДИ призовкарите на чси-711 „пропуснаха“ да ми връчат бланка за възражение и документ от кредитора, с което бяха нарушени моите конституционни права за защита.

Използван от тях бе моментът на стрес, шок – състояние предизвикано от текста на ПДИ, на исканията в него, на исканите суми за внос в рамките на две седмици.

На основание ЗНИ – без моето име, на ИЛ- също без моето име, на неясна в исканията си Молба за образуване на Изпълнително дело, на основание Разпореждането без имена от по-горе е образувано ИД №20117110400320 от чси-711! Чси-711 се насочва веднага към продажба на апартамента ни.

След насрочване на първа публична продан /П.П/ на моя апартамент – 01 юни 2011г. Проданта е спряна от Виктор Котенко със сума в размер на 8000лв. Внесени по сметка на чси-711; .Насрочване на втора П.П. на моя апартамент – за ноември2011г. П.П е спряна от Виктор Котенко със сума в размер на 5000лв. Внесени по сметка на чси-711; След пет обявени публични продани до момента сме внесли общо 27 000 лв.

За да не се насрочва следваща ПП, аз – Виктор Котенко – съм принуден и сключвам извънсъдебно споразумение с Юробанк за внасяне на вноски по 600лв. на месец. Ако то не се сключи, банката категорично заявява, че ще продаде нашето жилище. Сумите са внасяни по сметка на Юробанк;

Това продължава 14 месеца от март 2011г. до май 2013г. (припомням, че след 2009г/Споразумението, 605лв. е размерът на анюитетната вноска от длъжниците);

2013г. бе най-щастливата за нашето семейство. Съпругата ми Боряна Котенко бе бременна. Очаквахме близначета!!!

РОДИХА СЕ НА 29 август 2013г. ДЪЩЕРИЧКИТЕ НИ ЕЛИЦА и ВИКТОРИЯ КОТЕНКО!!! Най-голямото богатство, което притежаваме! Ще направим всичко по силите си, за да не бъдат изхвърлени те на улицата!

МИСЛИМ, ЧЕ ЧСИ НЕ СА НИТО НАД МОРАЛА, НИТО НАД ЗАКОНА! НИТО ИМАТ ПРАВО ДА ПОГАЗВАТ КОНСТИТУЦИЯТА НА Република България, КАКТО И ДА ВЪЗПРЕПЯТСТВАТ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИ НА Републиката.“

Въпреки преживеният кошмар обаче, семейството не губи надежда и споделя, че се е намерил един честен и доблестен съдия, който е стопирал за момента нещата и търси начин за изясняване и доказване на истината.

 

Източник: news.varna24

 

Вашият коментар