22/04/2021

Видео библиотека

Тук ще бъдат публикувани съпровождащи видео материали от наши и др. свързани дейности с целите на Сдружение „Солидарност“

 

през м. Октомври 2018 г.:

 

19.10.2018г. –  Незаконен въвод във владение на имот

20.10.2018г. – Законът за ЧСИ и тежките последствия, породени от него

20.10.2018г.

00.10.2018г.

00.10.2018г.

***

през м. Ноември 2018 г.: 

 

00.11.2018г.

00.11.2018г.

***