Вместо безсмислени европейски проекти беше предложено да се финансира проект за равномерно разпределение на най-масовите граждански дела

Висшият съдебен съвет (ВСС) е на път да направи първа стъпка към реформата на т.нар. заповедно производство, с която да се постигне по-равномерно натоварване на гражданските съдии в районните съдилища. Предложението беше направено от члена на съдийската колегия на съвета Даниела Марчева в контекста на дебатите около проекти по програма “Добро управление”, в които съдебният съвет участва.

Заповедните производства са граждански дела, по които кредитор с безспорно вземане (банка, комунална услуга и т.н.) се обръща към съда, който уведомява длъжника, и ако той не възрази, издава заповед за изпълнение. Над половината (54%) от гражданските дела в районните съдилища са именно заповедни производства, като 28% от тях са съсредоточени в София. Идеята на реформата е да се създаде централизиран софтуер (като този на Търговския регистър), през който да се подават заявленията за издаване на такива заповеди за изпълнение и те да се разпределят във всички (128) районни съдилища в страната. По този начин ще се получи равномерно натоварване между съдиите в София, в големите окръжни градове и в по-слабо натоварените районни съдилища в провинцията, което ще доведе и до по-бързо произнасяне по тези дела.

Даниела Марчева заяви, че е провела предварителни разговори със зам.-министъра на правосъдието Десислава Ахладова и е получила подкрепа един от проектите по “Добро управление”, по който изпълнител е Министерството на правосъдието, а ВСС е партньор, да бъде преформулиран така, че през него да бъде финансирано изработването на софтуер за заповедните производства. Преди да стане член на ВСС, Марчева беше съдия в Софийския апелативен съд и според нея от подобна реформа ще има реален ефект за съдиите. В същото време така, както е разписан проектът сега, по него ще бъдат извършвани безсмислени дейности, чиято ефективност тя сравни със строежа на стадиони в села с население от по няколкостотин души.
Пленумът на ВСС реши единодушно да свика извънредно заседание през декември, на което да покани представители на правосъдното министерство и на управляващия орган на “Добро управление”, на което да обсъди въпроса.

 

Източник: capital.bg

Вашият коментар