Въвод във владение на имот вижте видеото тук!

Дали Частния Съдебен Изпълнител Стоян Якимов – зам. председател на Камарата на ЧСИ, не действа като чист престъпник?

Ще има ли възмездие за подобни безобразия?

Това се пита един от многото потърпевши от Съдебната система и ЗАКОНЪТ ЗА ЧСИ, който е едно добро  намерение, което обаче се е превърнало във Франкенщайн!

 

Безспорен е фактът , че съдебната ни система се нуждае от реформа, за което обществения  дебат е  повдигнат, въпросът е как да бъде осъществена тази реформа и необходимостта от съратничеството на цялото ни общество  и интелектуална мощ. В последните години  се видя че не е  достатъчно да има само добри  намерения за промяна. Липсата на  мониторинг  и контрол на  законодателните  ни инициативи  и функционирате  на това, което е създадено  водят до  ефектно правораздавателно фиаско и пример за това е ЗЧСИ.   Едно добро  намерение, което обаче се е превърнало във Франкенщайн!  Отдавна няма какъвто и да е  действителен контрол от  държавата съдебна институционалност върху  действията на Франкенщайн!  Ако големите  оплаквания  преди 2005  г. бяха че има  бавен  изпълнителен процес , неудовлетворяващ  нуждите на  гражданския оборот ,  то с ЧСИ се достигна до другата крайност  – такава рационализирана  процедура  за изпълнително производство, която се е превърнала в репресивно принудително производство  без  наличен адекватен  институционален  контрол. Контролът върху действията на ЧСИ  с лекота  приповторен подобно на  държавния съдебен изпълнител, само че  забележете докато  държавата е  отговорна за действията на държавния съдебен изпълнител, то при ЧСИ тя не съществува .  Съществуват съществени огромни пробойни  във възможността да бъде контролиран ЧСИ и той да дава отчет за своята работа, създадени са редица  механизми  за възпрепятстване на достъпа с  информация по делата на ЧСИ. Тези механизма са свързани с такси за предоставяне на информация! С натоварване както на взискателя, така и на длъжника с такси  върху такси,  и ДДС!    Съдебно правосъдно  изпълнение  се превръща в  доходно таксуване и търговски приходи по всякакъв начин! На ЧСИ са представени толкова апетитни  възможности за събиране на пари от такси неконтролируемо  под благовидния претекст….

В действителност няма синхронизиране на правната уредба за ЗЧСИ с ГПК. По аналогия  и свободна интерпретация се нагаждат текстове съотносими към държавния съдебен изпълнител, което не би следвало обаче, тъй като фигурата на частния съдебен изпълнител е на частно лице, а не на държавен служител.  Фриволното  приемане на изравняване на двете фигури държавен и частен съдебен изпълнител обаче няма място води до сериозни аномалии в съдебното правораздаване  и принудително изпълнение.

 

Вашият коментар