22/04/2021

Възможно е част от заповедните производства да преминат към съдебните изпълнители

Кадровикът Д. М. изрази очаквания за подготовката на предложения за законодателни изменения в тази посока

Възможно е скоро да бъдат направени предложения за законови промени, с които част от изпълнението на заповедните производства да бъдат изцяло или частично възложени на съдебните изпълнители. Това стана ясно от изказване на кадровика Д. М. в рамките на дебат в Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) по отношение на участниците в управителния екип по проекта за електронната обработка на заповедни дела. Както „Правен свят“ вече писа, проектът е стартиран, избран е и изпълнител, който ще има 6 месеца да реализира задачите си по него.

А изказването на Д. М. по отношение на бъдещите предложения за законови изменения по отношение на заповедните производства бе провокирано от отказа на О. К. да участва в управителния екип по настоящия проект. „Искам да заявя отказа си от участие в проекта. На първо място, колегите от районните съдилища изразяват опасение, че ако се направи тази реформа, не са убедени, че при електронен формат на връчване на заявлението, вместо чрез залепване, ще се постигне позитив. Другия въпрос, който искам да поставя е, че има и други алтернативи за заповедните производства, който се отнася до това те да отидат за разглеждане към държавните съдебни изпълнители. Те не са сериозно натоварени, търси се и аналогия със западни държави, като например Франция. Една инициатива към връщане на старото положение, каквото предвижда проекта, би предизвикало сериозна съпротива, най-малкото от омбудсмана Мая М…. В проекта за порталите, който ми е възложен, и в момента има възможност за централизирано разпределение на производствата по 410 от ГПК“, заяви К…

От своя страна Д. М. припомни, че проектът не е само на кадровия орган, а се реализира и с подкрепата на Европейската комисия и в него участие взимат и министерствата на финансите и на правосъдието, както и Агенцията за електронно управление. „Аз съм тази, която предложи колегата К… и то беше именно във връзка с изискването на ЕК участие да вземат членове на съвета, които работят по проектите „Доразвитие и централизиране на порталите в сектор „Правосъдие“  и „Разработване на единна информационна система на съдилищата“ (Олга Керелска е ръководител на проекта за централизиране на сайтовете на съдебната власт – бел.ред.). Искам само да поясня нещо – първо този проект се прави от българското правителство, не от нас и то е свързано с ангажименти във връзка с влизането в Еврозоната. Тази идея ще се доразвива, включително идеята за съдебните изпълнители. Това ще е предмет на работата на вече избрания изпълнител и ще се предложи пакета от законодателни изменения. Успяхме да убедим ЕК, че трябва в изпълнението да се включат и районни съдии, които са най-наясно със заповедния процес. Българската държава е поела ангажимент и ще изработи необходимите законодателни изменения, когато те бъдат изработени“, заяви Марчева, с което темата се изчерпа.

Пленумът уважи отказа на К… от участие и предложи на нейно мястото да бъде избран О. Д., който също участва в проект „Доразвитие и централизиране на порталите в сектор „Правосъдие“.

 

 

Източник: legalworld.bg

Вашият коментар