Поради настъпващото в момента разследване на корупция в Българската Правосъдна система от Европейския парламент, и от Комисията LIBE, съкр. то  „Комисия на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи“, която прави спешно събрание на 02. 09. 2020 г. спрямо въпроса.

Важно е да се задават тези въпроси! Важно е да се разкриват отговорите! Няма време!

Заявление към Софийски районен съд1

 

ЗАДАВАЙТЕ И ВИЕ!

Вашият коментар