21/04/2021

Въпросник в помощ на потърпевшите от ЧСИ и Съдебната Система

Въпросник!

в помощ на потърпевшите от ЧСИ и Съдебната Система – въпроси на които всеки трабва да ИМА или да ПОЛУЧИ отговор и след което ще е готов да напише единната си ЖАЛБА/СИГНАЛ/ПЕТИЦИЯ – „три в едно“ към Чуждестранните европейски депутати, всички институции, медии, правозащитни организации в България и Европа на имеилите им

 

***

 1. Можете ли да разкажете накратко за Вашия случай / дела и проблеми /?
 2. От кого са Ви проблемите – ЧСИ / ДСИ / Съдебната Система?
 3. Какво беше отношението на съда към Вас? Уведомен ли сте и от кого?
 4. Допуснал ли е съда пропуски по делото Ви и има ли данни за извършено нарушение / престъпление?
 5. Кой извършва принудително действие спрямо Вас – ЧСИ или ДСИ?
 6. Съответства ли получената от Вас покана за доброволно изпълнение с образеца на Минестерство на правосъдието?
 7. Получихте ли задължителните документи / разпореждания от съда, за да прецените каква да е Вашата защита?
 8. Имате ли валиден съдебен акт с: номер; дата; мотиви; обстоятелства; подлежи ли на обжалване; пред кой съд и има ли подпис на съдията?
 9. Основателна ли е претенцията / искането на кредитора към Вас и в основателния размер ли е?
 10. Надчислен ли ви е И прекомерен ли е присъединеният адвокатски или юристконсулстски хонорар в заповедта за изпълнение по чл.417? А обжалвахте ли го – каквото е трябвало да сторите?
 11. Издадено ли е спрямо Вас разпореждане за образуване на изпълнително дело от ЧСИ / ДСИ? Има ли прекомерност на разноските?
 12. Има ли извършени нарушения от страна на съда или ЧСИ спрямо Вас? Отнети ли са Ваши основни права по чл. 6, чл. 13 от ЕКПЧ и чл. 47 от ХОПЕС?
 13. Предоставена ли Ви е възможност да поискате да бъдете при ДСИ, а не при ЧСИ, заради по-малките такси и различната им отговорност за причинените вреди на Вас?
 14. Ползвахте ли за защитата си адвокат, кой е той и доволен ли сте от неговите усилия?
 15. Обжалвахте ли, пред кой съд и какъв е резултатът?
 16. До кои институции в България и Европа сте писали и какъв е резултатът / отговорите им?
 17. Какво е отношението Ви към съда и ЧСИ / ДСИ?
 18. Защо се обърнахте към Сдружение „Солидарност“?
 19. Ще подадете ли жалба / петиция / сигнал до всички институции в България и Европа?
 20. Кои според Вас са виновниците за днешното правораздаване в България?
 21. Имате ли ваши познати потърпевши в чужбина, избягали заради тормоза?
 22. Познавате ли разследващи жруналисти в чужбина и депутати в Европейския парламент?
 23. Познавате ли чужденци, които са потърпевши от българската правосъдна система?
 24. Откъде според вас може да получим помощ, за да бъде решен проблема в България?
 25. Бихте ли разказали това пред камера и публикували в FB-live; Youtube-livestreaming, както и на страницата и в групите на Сдружение „Солидарност“?

 

***

 

Сдружение „Солидарност“

Вашият коментар