Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/sdsorkl1/public_html/wp-content/themes/royal-magazine/assets/libraries/breadcrumbs/breadcrumbs.php on line 254

В сила са по-ниски адвокатски хонорари за водене на изпълнително дело за малки дългове

За вземане до 1000 лв. минималното възнаграждение пада от 150 лв. на 30 лв. или 60 лв.

Новата разпоредба на чл. 10., т. 2 от наредбата

За процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания до 500 лв. – 1/10 от съответното възнаграждение по чл. 7, ал. 2, т. 1,

за вземания от 500,01 лв. до 1000 лв. – 1/5 от съответното възнаграждение по чл. 7, ал. 2, т. 1,

и за вземания над 1000 лв. – 1/2 от съответното възнаграждение по чл. 7, ал. 2, т. 2 – 7;

Нови по-ниски минимални адвокатски хонорари за водене на изпълнително дело за малък дълг са в сила от днес след като в Държавен вестник бяха публикувани промени в Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. С тях се изменя само една разпоредба – чл. 10, т. 2 (новата редакция виж в карето).С новата ѝ редакция заплащането, под което адвокатът няма право да пада, когато предоставя „процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания до 500 лв. става 30 лв. Досега то беше 150 лв.

За водене на изпълнително дело за дълг от 500 лв. до 1000 лв. минималният адвокатски хонорар вече е 60 лв.

Към тези суми обаче се добавят поне 200 лв. възнаграждение за адвоката за образуване на изпълнително дело. Така, когато адвокатът започне дело пред съдебен изпълнител, за дълг до 1000 лв., и представлява клиента си по него, ще получи 230 лв. (за дълг до 500 лв.) или 260 лв. (за дълг от 500 лв. до 1000 лв.), вместо гарантираните досега 350 лв.

Няма промяна при възнагражденията по изпълнителни дела за по-големите вземания. При тях все така за водене на изпълнително дело адвокатът ще получи половината от това, което би взел за процесуално представителство по гражданско дело със същия материален интерес. И например за дълг от 4000 лв. адвокатът ще получи 255 лв. и още 200 лв. за образуването му, т.е. 455 лв.

Без промяна остават и минималните хонорари за обжалване на действията на съдебен изпълнител – 200 лв. и 300 лв., когато жалбата се разглежда в открито заседание.

Повод Висшият адвокатски съвет да намали възнагражденията, под които не може да се пада, бяха последните мащабни изменения в Гражданския процесуален кодекс (новият чл. 73а) от есента на 2017 г., с които беше ограничена отговорността за разноски на длъжника в изпълнителното производство за малките вземания.

Още при обсъждането на измененията в Народното събрание от адвокатурата поеха ангажимент да бъде възприет диференциран подход и за минималните адвокатски възнаграждения.

Както „Лекс“ писа, при общественото обсъждане на предложението на ВАдС за по-ниски хонорари по изпълнителните дела за малки дългове в съвета постъпиха множество предложения на адвокати от цялата страна.

Сред тях бяха въобще да отпадне минималното заплащане за регистрация на фирма, това по дела, свързани с обществени поръчки, да се изравни с таксите за производствата пред Комисията за защита на конкуренцията, а имаше и идеи да се въведе минимално заплащане за услуги, свързани с Общия регламент за защита на данните (GDPR).

Нито едно тях не е било прието от Висшия адвокатски съвет, тъй като излизат от предмета на първоначалния проект за промени в Наредба №1 – възнагражденията по изпълнителни дела.

 

Източник: lex.bg

Вашият коментар