20/04/2021

Годишно отчетно-изборно събрание – 26.07.2020г.

С протокол от проведеното на 25.06.2020г. от членовете на Управителния съвет на Сдружение на потърпевшите от ЧСИ и съдебната система „Солидарност“ се взе решение да се проведе Годишно отчетно-изборно събрание на сдружението на 26.07.2020г. от 12.00ч. (мястото на събранието ще бъде обявено до седмица преди датата на събранието)

при следния ДНЕВЕН РЕД:

  • Отчетен доклад на дейноста за периода 2019г.
  • Избор на НОВО РЪКОВОДСТВО на сдружението
  • Приемане на НОВ устав
  • Приемане на нови членове
  • Избор на контролна комисия
  • Избор на регионални представители в окръжните градове!!!

Поканват се ВСИЧКИ членове и съмишленици да присъстват и вземат участие в обсъждането и отчет на дейноста на сдружението и набелязване мерки и мероприятия за в бъдеще, както и присъединяване на новите членове!!!

МОЛЯ изпращайте предложенията си за НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ и нови членове на УС на сдружението извън СЕГАШНИЯ УС, както и изисквания и отговорности !!!

МОЛЯ направете предложения, който да доведат до по-добрата организация и ефективност на Сдружението, както и за разширяване на членската маса и възможност за ефективна юридическа защита на членовете на Сдружението.

МОЛЯ да предложите ДОКАЗАНО коректни и компетентни юристи от цялата страна, който да бъдат проверени и с който евентуално сдружението да сключи договор за защита.

МОЛЯ да предложите и сума за нов членски внос, значително по-висок от насточщия за да позволява нормалното съществуване на организацията и каква минимална гарантирана защита ще осигурява това на членовете!!!

С цел постигане на ефективност и отсяване на разумните предложения, очакваме и настояваме предложенията и обсъжданията да бъдат направени публично, като се използва полето „коментари“ под статията, на страницата на сдружението ни!

МОЛЯ за ВАШЕТО съдействие да установим връзка със съвестни журналисти, както от СОФИЯ, така и от страната и Европа!!!

Обявлението ще бъде публикувано в сайта на Сдружение СОЛИДАРНОСТ в групата в FB  и на страницата в FB!!!

***

Протокол На УС

***

За контакти:

Тел. за връзка с нас:

   08 766 711 09

   088 37 37 001

E-mail за връзка с нас:

   office@sd-solidarnost.com

   sdsolidarnost@gmail.com

 

от УС на Сдружение „СОЛИДАРНОСТ“

Вашият коментар