Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/sdsorkl1/public_html/wp-content/themes/royal-magazine/assets/libraries/breadcrumbs/breadcrumbs.php on line 254

ДАВНОСТ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ НАП

В случай, че се намирате в подобно положение, знайте че срешу вас е образувано изпълнитело дело при публичен изпълнител за неплатени задължения към държавата и/или общините. Не изпадайте в паника, на първо място трябва да се извърши справка и да се провери дали не са налице основания за отпадане на част или на всички задължения към НАП по давност.

Важно! Ако платите доброволно задължение, което впоследствие се окаже погасено по давност, то нямате основание да искате възстановяване на платеното.

Задължения към НАП?

Това са всички публични задължения  – задължения за данъци възникнали по силата на подадена годишна данъчна декларация, за здравни осигуровки, задължения за корпоративен данък, задължения за местни данъци като данък сгради, данък МПС, такса смет, задължения за ДДС възникнали въз основа на подадени справки декларации по ЗДДС, публични вземания установени въз основа на ревизионен акт, лихвите по тези задължения, както и задължения по неплатени глоби от електронни фишове и наказателни постановлния.

Давност на задължения към НАП ……

прочети повече!

Източник: stamatovandpartners.com

Вашият коментар