“Имате законна собствена къща. Идва някой и Ви надстроява къщата незаконно. Властите в България узаконяват незаконното строителство. Издават Ви документи за съсобствена къща, без дори да подозирате… Вас като законен собственик Ви гонят от законната Ви къща, защото е станала опасна, а за другите незаконни собственици не е опасна и те си живеят във Вашата собственост. Вие единадесета година не можете да влезете в собствеността си. Още по-наглото е, че незаконно надстроилите собствеността подават жалби в институциите, че собствеността им е опасна, и институциите предписват на законния собственик да прави укрепване. Добре дошли в България.”

“Дайте им на тия власт и ще стъпим подземно в Щатите и надземно на Марс, и няма да има грешка в кадастралната карта…”

Орлин Георгиев

Факсимиле от документ от Служба по вписванията, за покупко-продажба на имот – масивна жилищна сграда в гр. Видин, на Галина Георгиева Кирова, 12.08.2008 г. Документът съдържа информация и за предишни собственици на имота.

Милена Георгиева и нейният пълномощник Орлин Георгиев, които от много време са пращали сигнали и писма до различни институции в България, във връзка с доста странен имотен случай в гр. Видин, са изпратили поредни писма до институциите – президента, Народното събрание, Инспектората към Висшия съдебен съвет, Окръжна прокуратура – Видин, Върховна прокуратура, министрите на правосъдието, на благоустройството, на културата, националния омбудсман и др. (Според Милена Георгиева, по казуса с този имот са събрани вече 1700 файла и 340 папки заведени документи, свързани с прокуратура, полиция, съд, общинска власт във Видин, различни министерства, парламент, президент, национален омбудсман, РДНСК, ДНСК, НИПК, НИНКН и др.)

Факсимиле от удостоверение за същия имот, издадено от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието на 20.07.2011 г.

В писмо, изпратено до българския президент, се казва:

“Собственикът на законната сграда да го изкарат от 9 години на улицата (решение на ВАС), за това, че бившата сграда със сутерен и етаж е станала опасна (да стане от 2 на 5 етажа няма как да не е), а незаконните съсобственици да си живеят в незаконно построените отгоре етажи (узаконени от общината по незаконен начин).
За да могат да узаконят незаконните строителства над законната сграда, изпълнителните власти от град Видин направиха така, че да изчезне законна сграда в центъра на града, и изгониха законните собственици, защото са неудобни и си търсят правата.”

Имотът на ул. “Княз Борис I” във Видин в карта на Агенцията го геодезия, картография и кадастър

В писмо до Народното събрание се казва:

“Ако Ви интересува, изискайте подробна справка от Министъра на благоустройството, Министъра на културата, Министъра на правосъдието, Върховен прокурор и др., за да видите дали няма разминаване между Конституцията и Законите. Предполагам, че ще трябва да бъдете избрани за поне още един мандат, за да Ви стигне времето да ги разгледате, и още няколко, за да ги анализирате, толкова голямо е безобразието в институциите, които управляват гореописаните министерства, общини и др.”

Скица на имота от Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Видин, издадена на 26.01.2009 г.  Скицата е за сграда с идент. 10971.501.355.1, етаж 0.

Скица на имота от Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Видин, издадена на 26.01.2009 г. Етаж 1.

В писмо до министъра на правосъдието се казва:

“Моля да изискате от ИВВС подробна информация по този случай и при необходимост да бъде проведена допълнителна проверка. Инспекторът не е извършил никаква проверка по случая. Моля, прегледайте по надолу текста. Мисля, че звената, който трябва да събират доказателства и да повдигат обвинения, не си гледат работата, както трябва, а напротив, и като че ли липсва и контрол върху тях.
Срамно е да ти изчезне къщата и инспектор (и прокуратурите) да не обърне внимание на този факт. Де да беше само къщата…”

Скица на дворното място на имота – идент. 10971.501.355, издадена от Службата по геодезия, география и кадастър – гр. Видин на 26.01.2009 г.

В писмо до Инспектората на ВСС се казва:

“Инспектор Мумджиев, за краткото време, за което сте ми отговорили, се съмнявам, че сте разгледали обстойно преписката, тъй като само преписката, заведена във Върховна Прокуратура с вх. № 11408/2009г., тежеше при изпращането 850 грама, така че си представете колко документи има закачени на нея, което е една малка част от документите по преписките. Вие тая преписка я упоменавате в края на становището като прехвърлена в САП с по пр.пр. №1872/2017 г. от 27.04.2017 САП. Ако сте прегледали и документите, стигнали до тази в САП, предполагам, че няма да Ви стигне мандатът в Инспектората.”

Справка по лице от Агенция по вписванията, 12.02.2013 г. “Има си масивна жилищна сграда, получила е идент. 10971.501.355.1, отивате при нотариуса и между двата подписа се оказвате в ръцете на организирана престъпност. Видно от по-горните документи, Кирова е продала собствеността си, но Георгиева не я е получила” – обяснява Орлин Георгиев.

Стр. 2 от същата справка

В молба до Окръжна прокуратура – Видин се казва:

“Ако гореописаната масивна жилищна сграда бъде продадена, може ли да изчезне при продажба м/у двата акта? Възможно е, във Видин всичко е възможно…” Както и, че:

“Виждате ли сега как по законен начин става сграда от сутерен и етаж – на 5 етажа, как става съсобствена и как изчезва сградата, за да могат да се узаконят незаконни строителства. Как законна собственост с н.а. става незаконно строителство, а незаконното строителство става законна собственост, как законният собственик не може да живее в нея от 9 години, защото сградата му е опасна, а в незаконното строителство над нея да си живеят спокойно и дори да могат да прехвърлят собствеността, за която не стига, че не живеем в нея, ама и на банката си плащаме.”

“Жалба, заведена в ОП – Видин под №31/2009 г. Ако вече сте прочели тази жалба, преценете защо е прекратена от Районна прокуратура, на кого е била неудобна като онази от ВКП от 2009 г., няма ли достатъчно данни и доказателства, за да бъдат подведени служебни лица под отговорност, или какво още трябва да стане, за да могат да се оправят законно нещата, колко още трябва да седим на пътя, докато бъдат отсъдени тези безобразници. Как е възможно да се подиграват така със собствеността на хората и да останат безнаказани. Дали прокуратурата и другите органи не са станали параван на тези служебни лица, да не ги подвеждат под отговорност. Плащат ли си, услуги ли вършат, пари ли перат, избори ли организират и др., какво е точно, не се знае, но тези лица остават безнаказани.”

“Предполагам, че ако го нямаше законът, който пише по Конституция, че пази собствеността, собственикът щеше да си я пази по-добре с вилата, мотиката или с каквото му попадне, и границата на имота му щеше да е невредима. Хората навремето са се избивали на слога, за да си опазят границите на нивата, а сега има една камара закони, които трябва уж да пазят собствеността, както и институции, които народът си е избрал уж да функционират и да са в негова служба.”

10971.501.355.1.3 етаж едно

10971.501.355.1.4 етаж едно

10971.501.355.1.5 етаж едно

В писмо до Главния прокурор се казва:

“Ще Ви дам няколко примера, а Вие преценете.
Изчезва къща в центъра на Видин – няма престъпление.
Собствеността Ви от собствена става съсобствена – няма престъпление.
Собствеността Ви я надстрояват и става опасна – пак няма престъпление.
Чрез издаване на неверни данни от длъжностни лица се прикриват по-горе описаните безобразия – пак няма престъпление и мн. мн. други. Прегледайте подадени жалби в прокуратурите и ще се убедите.”

Както и, че:

“Ако за моите нужди, към помещението на банка ДСК съм избил стената, зазидал съм вратата и съм и съм ограничил достъпа до благата на банката и на вложителите, и започна да давам трезори под наем, пари на лихва и др., от които ще имам облага, как щеше да процедира законът в този случай? Що не ми дадете само един трезор на банката за 10-ина години, на мен, който съм по-нуждаещ се от една банка? Същата работа и с калканната стена. Решава собственикът от първи надпартерен етаж да си направи етажа не само над партера, ами и върху друг първи етаж на друга сграда, която е долепена. Няма проблем, застроява чужда собственост, терасата на първия етаж на законната сграда, която граничи с партера и се разделя от калканна стена, застроява етаж до партера; минава кадастърът, заснема и пише като етаж 2, за да няма вече два първи етажа, които са един върху друг, че много бие на очи, и готов етаж и съсобственик в собствена сграда етаж върху две сгради; за да се изчертае, едната сграда трябва да изчезне, иначе няма как да стане застроена площ 70 кв.м, а етажът 150 кв.м. Издава се след това удостоверение за търпимост и всичко е от законно по-законно. Прокуратурата казва, че двете сгради са изградени на калкан, ама къде е калканът, никой не го е констатирал и досега отказват да го констатират, като незаконно строителство ли е или като влизане със взлом в чужда собственост и застрояване на цялата тераса (покривната плоча), без да има нарушение на частна собственост и нарушение на някой закон, според прокуратурата. Няма нарушение на физически лица, които са станали законни съсобствении в собствена жилищна сграда, няма и престъпление от длъжностни лица, узаконили такова безобразие.”

“Как може да стане сграда с един етаж под сутерена и с два отгоре върху етажа (на 5 етажа) законно, след като конституцията пази собствеността със закон, кой е този закон, който да позволява такова нещо? Хайде, отгоре е надстроено незаконно, ама отдолу как е станало, не знам. Е това са фокусниците от Видинска организирана териториална законност. Дайте има на тия власт и ще стъпим подземно в Щатите и надземно на Марс, и няма да има грешка в кадастралната карта, а и прокуратурата няма да може да ги открие кои са, понеже са организирани длъжностни лица от кметове и министри.”

“Ако са издадени неверни документи от институциите и са приложени като доказателства по дела, колко обективна и вярна ще е присъдата на съда? Ако са уведомени прокуратурите от ВКП до РП и не са предприели необходимите законните действия относно невярно издадените документи, може и съдът да не издаде срамно решение, с което да изгони собственик от законна сграда, а да остави незаконен собственик да живее в незаконно построен етаж, и с което си действие е направил сградата опасна, и то не една, а две, едната от които е паметник на културата.”

10971.501.355.1.6 етаж две

10971.501.355.1.7 етаж нула
10971.501.355.1.9 етаж нула

10971.501.355.1.8 етаж нула

10971.501.355.1.9 етаж нула

В писмо до министъра на благоустройството се казва:

“УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Така хубаво ни подредиха подвластните Ви институции, че от 9 близо 10 години не можем да си ползваме собствеността (откакто я закупихме). Процедурата, която се води по ЗУТ, е започнала при предишен собственик през 2008 г., досега още не е завършила. Узаконени са само незаконни строежи по абсолютно незаконен начин, други такива все още отказват да ги констатират. Преправени са документите от Кадастъра и Общината, за да могат да се узаконят незаконните строежи. Откакто сме закупили собствеността, сме започнали да уведомяваме институциите относно аварийното състояние на сградите (в момента обединени две в една след реконструкция, която и досега отказват да констатират РДНСК И ОБЩИНАТА).”

Из писмо чрез Община Видин до НС, МК и НИНКН

В писмо чрез Община Видин до Народното събрание, Министерство на културата и НИКНК, изпратено още през февруари 2017 г., се казва:

“4. Възможно ли е гореописаната масивна жилищна сграда, която не е паметник на културата, да стане паметник на културата? Възможно е. След като незаконно построената фасадна тераса на първи надпартерен етаж на 2М.Ж. се намира върху терасата на първия ми надсутеренен етаж на М.Ж. Кадастърът е начертал първи надпартерен етаж (кадастрален ет. 2 с инд. 10971.501.355.1.6), който в момента се намира върху две сгради, и така сградите от една до друга са станали една върху друга.
Как така първи надпартерен етаж ще се намира и върху партера на 2М.Ж и върху първи надсутеренен етаж на М.Ж., тоест простирайки се върху две сгради?”

“5. По данни от н.а. 134 том II дело 602/1969 г. заедно с масивната жилищна сграда е продаден и вход към нея откъм улица “Б. Чонос” №10 “като купувача ще има правото да преминава през коридора на голямата жилищна сграда както от своя вход
до улицата, така и от двора до улицата”. Единият от магазините е бил вход към М.Ж. и е продаден заедно с масивната жилищна сграда в този акт, другият вход е бил там при белоградчишките скали. И двата входа са варварски зазидани,
с което се е нарушило правото на собственост и правото на преминаване.”

“Уважаеми господин Министър на културата, на 28.12.2016 г. изпратеният от Вас инспектор Пламен Иванов Иванов е констатирал, че на задната фасада е имало (как така имало) тераса (на фасадата може да има балкон, който е конзолна конструкция – не тераса). Въпросът ми е, как така терасата ще е залепена на фасадата, а не се крепи на колони и помещения, както е по § 5 от ЗУТ ? Не стига, че терасата не е по норма, ами преди години е и преустроена в сервизни помещения, а също така не стига, че е преустроена, а и до терасата е и достроено. Никой не е констатирал, че незаконните опитите за направа на тераса към фасадата на първи надпартерен етаж се намират върху законната тераса (н.а. 134 том II дело 602/1969г.) на първия ми надсутеренен етаж. По н.а. 134 том II дело 602/1969 г. масивната жилищна сграда е продадена заедно с бетонната плоча над тази сграда (която по закон е тераса), която бетонна плоча се ползва от лицето Ц. И. Ц. (починал (предполагам) баща на Н. Ц. Т.), описан в декларацията по удостоверението за търпимост като извършител на незаконен строеж върху тераса.”

“Покривната плоча – терасата на първия надсутеренен етаж е провиснала с 20 см. Отцепена е фуга през цялата сграда с широчина 10 см и дълбочина над 40 см, мерена навътре в терасата-покривна плоча, вследствие на което се е нарушило и вертикалното ниво на фасадната стена на сутерена и етажа откъм двора, с около 11 см по посока двора. Стените са пропукани до основи, вследствие на вертикално натоварване от строителствата над сутерена и етажа, които са с височина около 10 метра над терасата ми на надсутерения етаж и с огромна маса я натоварват. Премахнатите преградни стени в партера на 2М.Ж. са отслабили конструкцията на сградата.”

10971.501.355.1.10 етаж три

В писмо до министъра на културата се казва:

“От 2008 г. като станахме собственици, сме уведомили общината относно аварийното състояние на сградата и през 2009 г. уведомихме и НИПК. НИПК размени няколко писма с общината, която продължи преписката по ЗУТ, която все още не е завършила. В момента, след многогодишна пауза от страна на НИПК и МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, собственичката на незаконните строежи, извършени над сградата ми, която е станала вече законна съсобственичка, се притеснява, че сградата й може да е станала опасна. Не стига, че са й узаконили незаконно етаж, направиха я незаконна съсобственичка, живее си отгоре в незаконното строителство, а ние не можем да живеем в законната сграда, защото е опасна (откачена работа), а сега вече и трябва да укрепваме сградата, за да живее спокойно. Така след тази молба, след многогодишната пауза започна пак и процедурата по ЗКН, след като по ЗУТ узакониха върху опасана сграда незаконни строежи и преправиха документите, за да могат да ги узаконят. И досега текат от 9 години двете процедури заедно по ЗУТ и ЗКН, и ни прехвърлят по която им е удобно, а не законно.”

10971.501.355.1.11 етаж минус 1

По-долу може да се види съдържанието на някои от тези последно изпратени писма до различни български институции. (Бел. ред: Съдържащите се в писмата ЕГН и други лични данни не са цитирани в тази публикация, а част от имената в нея са посочени само с инициали.) Целият текст на писмото чрез Община Видин до Народното събрание, Министерство на културата и НИКНК, изпратено още през 2017 г., може да се види тук – Do obshtina vidin i pametnici na kulturata.

10971.501.355.1 масивната жилищна сграда

——————————————————-

До ПРЕЗИДЕНТА НА Р. БЪЛГАРИЯ

Уведомление първо, дано да е и последно

Уважаеми Господин Президент, имам няколко въпроса към Вас:

1. Като станахте Президент и се заклехте, можете ли да ми кажете действаща ли е все още Конституцията.

2.

Чл. 17. (1) Правото на собственост и на наследяване се гарантира и защитава от закона.

(3) Частната собственост е неприкосновена.

Чл. 4. (1) Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната.

Във връзка с горните членове от Конституцията, възможно ли е да се случи такова нещо в правова държава като нашата?

Масивна жилищна сграда (къща) със сутерен и един етаж, собствена на един собственик, да стане съсобствена с трима съсобственици, къщата да изчезне от кадастралните регистри и от сутерен и етаж да стане на 5 етажа чрез незаконни строежи.

Собственикът на законната сграда да го изкарат от 9 години на улицата (решение на ВАС), за това, че бившата сграда със сутерен и етаж е станала опасна (да стане от 2 на 5 етажа няма как да не е), а незаконните съсобственици да си живеят в незаконно построените отгоре етажи (узаконени от общината по незаконен начин).

За да могат да узаконят незаконните строителства над законната сграда, изпълнителните власти от град Видин направиха така, че да изчезне законна сграда в центъра на града и изгониха законните собственици, защото са неудобни и си търсят правата.

Съдебната власт издаде няколко срамни решения.

Прокуратурите от 2008 г. досега търсят престъпниците и не ги намират, няма заведено нито едно досъдебно производство, дори и за това, че най-варварски са ми зазидани врати от хора, който изглежда са над закона, да не говорим за длъжностите лица, които правят документи, както им е удобно, а не както е законно. Това писмо е относно преписка с прокуратурите, която е прекъсната и не е стигнала до досъдебно производство, минала през всичките звена на прокуратурите и МВР безрезултатно от 2009-2017 г. Видно е по-надолу в текста с ИВСС.

3. Във връзка с точка две, моля да ми изпратите електронните контакти на държавните глави по света (на правови и неправови, тоталитарни, ислямски и др.), за да видя има ли някъде по света такова чудо. Ако не, да Ви преведа горните няколко реда на официалните езици и Вашите секретари да ги изпратят по света и да видим заедно отговорите.

4.

Чл. 8. Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна.

Ако Ви се чете по надолу в текста, ми кажете кое от горните звена на властта е функциониращо.

5. Такова безобразие не е било и през турското робство, а преди това хората не са имали етажна собственост се предполага. При комунизма хората не си заключваха и домовете, ама сега нали е демокрация, хората са си избрали закона да им заключва вратите и за по-удобно да седят по улиците.

Из писмо чрез Община Видин до НС, МК и НИНКН, напречен разрез

.

ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА Р. БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ИЗБРАНИЦИ,

1. Вие, които създавате и приемате законите (по волята на народа, де), възможно ли е да се случват нещата, описани по-горе накратко, и които ще бъдат описани надолу по-подробно.

Ако Ви интересува, изискайте подробна справка от Министъра на благоустройството, Министъра на културата, Министъра на правосъдието, Върховен прокурор и др., за да видите дали няма разминаване между Конституцията и Законите. Предполагам, че ще трябва да бъдете избрани за поне още един мандат, за да Ви стигне времето да ги разгледате, и още няколко, за да ги анализирате, толкова голямо е безобразието в институциите, които управляват гореописаните министерства, общини и др.

Чл. 62. (1) (Предишен текст на чл. 62 – ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Народното събрание осъществява законодателната власт и упражнява парламентарен контрол.

Чл. 84. Народното събрание:

1. приема, изменя, допълва и отменя законите;

16. (нова – ДВ, бр. 27 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2007 г.) изслушва и приема годишните доклади на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на главния прокурор, внесени от Висшия съдебен съвет, за прилагането на закона и за дейността на съдилищата, прокуратурата и разследващите органи;

2. Когато народните избиратели вместо да се трудят започнат да се занимават с работата, която са поверили на компетентните народни представители ,говори лошо за управлението на държавата.

Чл. 116. (1) Държавните служители са изпълнители на волята и интересите на нацията. При изпълнение на своята служба те са длъжни да се ръководят единствено от закона и да бъдат политически неутрални.

Във връзка с горния член, Вие преценете държавните служители от какво се ръководят и дали повереният им закон не го използват за някакви други цели в описания случай, защото на мен ми се струва, че се сблъсквам с организирана престъпна група от длъжностни и физически лица, занимаваща се с узаконяване на незаконни строежи и др., с погазване на частна собственост, която се ръководи от много високи нива.

3. Моля, прегледайте и регистрирана при Вас вх.№ПГ-7194-М-5/06.03.2107 г.

Заведеният номер в Община Видин е АО-02-06-140 ОТ 15.02.2017 г.(АО-02-06-146 ОТ 15.02.2017 г. е объркан, поради лошо написан с химикал номер от общината). Молбата(уведомително писмо) е с картинки за по-лесно разбиране, на която вече трети месец не получавам отговор нито от министерство, нито от община. Може да не е достатъчно онагледена и да не са я разбрали, или е неудобна за някой. Е това не е толкова голям проблем след деветгодишно бездействие от както са уведомени, 3-5 месеца не е кой знае какво повече да седиш на пътя, щом си преживял толкова години мизерия.

Оказва се примерно, че ако си роднина на общинска Бойкова колежка, може и да ти се отворят много врати.

Из писмо чрез Община Видин до НС, МК и НИНКН, схема за нива на етажите и височини

 

ДО МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Моля да изискате от ИВВС подробна информация по този случай и при необходимост да бъде проведена допълнителна проверка. Инспекторът не е извършил никаква проверка по случая. Моля, прегледайте по-надолу текста. Мисля, че звената, които трябва да събират доказателства и да повдигат обвинения, не си гледат работата, както трябва, а напротив, и като че ли липсва и контрол върху тях.

Срамно е да ти изчезне къщата и инспектор (и прокуратурите) да не обърне внимание на този факт. Де да беше само къщата.

За това е и това писмо, адресирано до толкова висшестоящи институции.

Из писмо чрез Община Видин до НС, МК и НИНКН, схема за посоката на пропуквания и отцепвания на стените

——-

ДО ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

и

ДО ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Уважаеми,

Относно становище с изх. №Ж-17-357 от 03.05.2017 г. на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет по сигнала с вх. №Ж-17-357/24.04.2017 г.

Инспектор Мумджиев, за краткото време, за което сте ми отговорили, се съмнявам, че сте разгледали обстойно преписката, тъй като само преписката, заведена във Върховна Прокуратура с вх. № 11408/2009г., тежеше при изпращането 850 грама, така че си представете колко документи има закачени на нея, което е една малка част от документите по преписките. Вие тая преписка я упоменавате в края на становището като прехвърлена в САП с по пр.пр. №1872/2017 г. от 27.04.2017 САП. Ако сте прегледали и документите, стигнали до тази в САП, предполагам, че няма да Ви стигне мандатът в Инспектората.

Ще се опитам да направя питането ми ясно, тъй като сте изразили неяснота в подадения сигнал.

РАЗДЕЛЯМЕ ПРЕПИСКАТА НА:

1. Деловодна част.

1.1 УИС на ПРБ.

1.2 Какво е установено и описано и подредено в становището.

1.3 Липсващите звена в становището, които не са установени или липсват в УИС на ПРБ.

2. Относно неясно формулираните искания според становището.

3. Относно констатирана в становището законова част.

1. ДЕЛОВОДНА ЧАСТ

1.1 УИС на ПРБ

След като е извършена справка, в УИС на ПРБ не сме запознати как се води тази справка и нямаме достъп, но предполагам, че освен постановленията на прокуратурите, са записани под номер и входящите жалби и обжалвания на постановленията, които са първопричина за издаването на същите. Не е написано в постановлението номера на нито една жалба от дата, година, до кого е подадена. След като е унифицирана и при това информационна система с достъп от компютри, може за минута да се извади и разпечати информацията по една преписка, подредена по дати, години и най важното, по жалба-постановление, по което е закачена или препратена в хронологичен ред. Такава хронология в становището липсва.

В становището пише, че към молбата са приложени незаверени фотокопия от молба до ОП от 27.03.2017г. и др.

Молбите и жалбите така ги завеждат в прокуратурите, без подпис и печат (на копието, което остава за подателя. Всичките са подавани лично.) Някой път и без подпис, само с номера на преписката, без пореден номер на документа по преписка и без подпис на служителя, който я е завел, дори се завеждат с молив. Ако по дадена жалба пускаш материали по различно време, няма как да разбереш тоя материал по какъв унифициран номер е заведен. Примерно, завеждане 508/17 на РП. Ами ако този е десети документ, който прилагаш по преписка 508? А ако е върната през други прокуратури, както в случая стават различно завеждане с различни номера в прокуратурите, и не можеш да им хванеш края. Струва ми се, че системата не е много унифицирана, а е диференцирана в различните нива и няма унифицирано завеждане по номера, с което да можеш да проследиш една преписка откъде идва и докъде е стигнала. Ако мога да я подам по електронен път, ще Ви покажа как се завежда копието, може би за да няма стойност като доказателствен документ без подпис и печат.

Само да но не го направят като унифицираната система с Кадастъра и идентификаторите, че така изчезна къщата между два н. акта и до сега не могат да я намерят прокуратурите и кой и защо е издал такива идентификатори на изчезваща сграда, а по същата хаотична схема се прекратяват сигурно и неудобни за някой преписки.

1.2. КАКВО Е УСТАНОВЕНО И ОПИСАНО И ПОДРЕДЕНО В СТАНОВИЩЕТО.

Не е установено, че жалбата, която е подадена по преписка №265 на ОД на МВР, е върната преписка с вх.№ 11408/2009 г. на ВКП.

Не си спомняме (Орлин и Милена) да сме подавали подобна жалба до МВР, ако има такава, проверете в УИС на ПРБ и напишете номер и дата, и до кого е подадена.

Тъй като не е установено преписката откъде е тръгнала, щеше да установите, че от там, откъдето е тръгнала (вх.№ 11408/2009 г. на ВКП), се е върнала пак във ВКП (вх.№ 11408/2009 г. на ВКП и е прехвърлена в САП с по пр. пр. №1872/2017 г. от 27.04.2017 САП). Направила е един пълен, безрезултатен кръг през цялата съдебна система, прокуратура (от ВКП до МВР и от МВР до ВКП и САП, през всички прокуратури от горе до долу и от долу нагоре) и съд.

Делата също не са излезли предполагам в УИС на ПРБ и за това не сте ги описали в становището.

Становището е написано хаотично и не се разбира почти нищо. Данните са взети като от УИС на ПРБ, така и от постановленията на прокуратурите, от жалби, които можеше да бъдат подредени поне по хронологичен ред.

Ето примерен хронологичен ред на развитието на преписката:

– жалба от Милена Вергилова Георгиева чрез пълномощник Орлин Велков Георгиев, до кого е тази жалба Върховна Прокуратура, ОП, РП или МВР. Нищо не се разбира;

– липсващо звено (1). Не се разбира до кого е подадена първоначално тази жалба;

Примерен ред ВКП № 11408/2009, препратена в ОП №31/2009, препратена в РП №1715/2009, препратена в ОД на МВР – Видин и заведена като 265/2009.

– Не пише дата№ 265/2009 по описа на ОД на МВР – Видин по жалба от Милена чрез Орлин;

– 04.05.2010 №1715/2009 РП отказ за образуване на досъдебно производство, образувана по 265/09;

– трябва да има жалба от Милена с пълномощник Иванка до РП с копие до ВКП;

– 25.05.2010 №1715/2009 РП отказ за образуване на досъдебно производство (4);

– липсващо звено (2), такава жалба по № 1715/2017 г. нямаме заведена от РП. Това е жалбата Х.

1. От кого е подадена тази жалба ХИКС;

2. Кога е заведена;

3. Грешно заведена;

4. Върната от по-висша прокуратура;

5. Прехвърлени материали от друга преписка, за да могат да бъдат прекратени заедно с преписка №1715/2009 и др.

– 17.03.2017 №1715/2009 РП отказ за образуване на досъдебно производство (3 означено като точка по становището);

– 27.03.2017 молба до ОП (1) – незаверено фотокопие;­

– 03.04.2017 №1056/2017 писмо ОП до нас (2);

– 24.04.2017 Ж-17-357/2017 г. – Сигнал до Инспектората (Омбудсман, Главен прокурор);

– 26.04.2017 №11408/2009 г. ВКП, препратена в САП;

– 27.04.2017 по пр.пр. №1872/2017 г. САП;

– №1872/2017г. САП, присъединена по пр.пр. №1761/2017 г. на САП;

– 03.05.2017 №Ж-17-357/2017 г. становище Ал. Мумджиев, инспектор в Инспекторат ВСС;

– дела, които са водени и липсва информация за тях.

Ако хронологичният ред е верен, то означава, че преписката се върти от 2009 г. досега 2017 г. безрезултатно и е прекратена, без да е обстойно прегледана. Както и други преписки, същата работа, без нито едно досъдебно производство досега. Ето Ви малко преписки, заведени в прокуратури.

РП 0226/2009 ВД

РП 01715/2009 ВД

РП 03162/2008 ВД

РП 01385 от 19.07.2010

РП 03409/2007 ВД

ОП 31/2009 ВД

РП 01486/2009 ВД

ВКС 11408/2009 ВД

РП 506/2017 ВД

РП 507/2017 ВД

РП 508/2017 ВД

РП 368/2017 ВД

ОП 867/2017 ВД

РП 311/2017 ВД

РП 369/2017 ВД

и други, които сте описали и в становището.

1.3. Липсващите звена в становището, които не са установени или липсват в УИС на ПРБ.

По-нагоре в текста има писано с червен текст, това са липсващите звена 1 и 2.

Липсващо звено 1 трябва редът да е ред ВКП № 11408/2009, препратена в ОП №31/2009, препратена в РП №1715/2009, препратена в ОД на МВР – Видин и заведена като 265/2009.

Предполага се, че тази жалба до ВКП е станала неудобна на някой и затова е прекратена. Материалът е много и ако искате, изискайте от някоя от описаните по-горе институции да Ви я препратят (от ВКП до МВР).

Липсващо звено 2

Предполагам, че е една жалба, подадена до ОП – Видин от дата 08.03.2017 г., заведена под 31/2009 г. Описание: 31ot 2009 ot 09mart17 op.tifето работния текст на молбата, ако искате да Ви изпратят копие от оригинала, който е в ОП – Видин. Ако в тази жалба не намирате данни за престъпление и Вие като прокуратурата, ще се наложи народът да смени или закона, или изпълнителните органи.

Първа страница на писмо на Община Видин до Администрацията на президента, юли 2017

 

До Окръжна Прокуратура – Видин

М О Л Б А

ОТ:

Милена Вергилова Георгиева, ЕГН …,

собственик пон.а. 134 том V рег. 4897 дело 847/2008 г. (приложен 2009)

адрес: гр. Видин …

с адрес за кореспонденция с. Макреш …., чрез пълномощника си Орлин Велков Георгиев, ЕГН … от гр. Видин.

УВАЖАМИ ГОСПОДИН ПРОКУРОР,

Във връзка с жалба, заведена в ОП – Видин под №31/2009 г.,

която изпращате на РП – Видин и прекратена от същата. По тази жалба са прикрепени много документи, които моля да ползвате по сегашната жалба, и при събрани достатъчно доказателства да бъде наново преразгледана жалбата от 2009 г., която е подадена до ВЪРХОВНА ПРОКУРАТУРА.

Ще Ви опиша един много странен случай, който не е за вярване.

По фактическата обстановка.

Н.а. 5 том I рег.37 дело 4/2004 г. четем: (приложен 2009)

Масивна жилищна сграда със сутерен и етаж и един собственик Г. Кирова.

Така ли е?

1. На колко етажа е сградата? Сутерен и етаж са два етажа. Така си мислите – на пет е.

2. Ако е един собственик Кирова по н.а., колко съсобственици са, нула или три? Трима съсобственици са.

3. Ако гореописаната масивна жилищна сграда бъде продадена, може ли да изчезне при продажба м/у двата акта? Възможно е, във Видин всичко е възможно. Продажба между Н.а. 5 том I рег.37 дело 4/2004 г и Н.а. 134 том V рег. 4897 дело 847/2008 г., въпреки че по договор за ипотечен кредит е заложена в банка ОББ, която е вписана първа и липсва в акта от 2008 г. По принцип гореописаните два акта трябва да са идентични, защото на края на тоя от 2008 г. основанието за продажба е Н.а. 5 том I рег.37 дело 4/2004 г., както по договор с банката, така и по договор м/у собствениците. Уведомяваме банката след закупуването. Отговорът е, че сме закупили сграда с незаконни строителства над нея. Тая година пак уведомяваме ОББ с две писма, че незаконните строителства си имат законни собственици и още нямаме отговор. Нали си плащаме всеки месец, на кой му е зор.

Обяснение по точките с приложени документи.

1. По справка по лице в служба по вписванията Видин за Г. Г. Кирова, направена на 12.02.2013 г.

В агенцията по вписванията масивната жилищна сграда става с инд. 10971.501.355.1 издадени са индентификатори за сутерена етаж 0 нула и за етажа 1. Измама чукаме инд. 10971.501.355.1 в кадастър онлайн и какво излиза: етажи (-1, 0, 1, 2 и 3) пет етажа (прилагам справка онлайн). Кадастърът казва, че няма грешка, а има незаконни строителства над собствеността ми (приложен документ по жалбата от 2009 г.).

2. Направете справка по етажите и ще видите колко съсобственици са – Томова, Николов и Петров (н.а. на всички собственици са приложени по жалбата от 2009 г. от 1924 досега за двете сгради, откакто е закупено дворното място досега за всички препродажби).

3. У.В.Т. от службата по вписванията с изходящ № 726/2011, издадено на дата 20.07.2011 г.

Тук нагледно можете да видите как изчезва масивна жилищна сграда пред очите на Агенцията по вписванията, уж с лека грешка. По идентичното П.И.484 (поземлен имот) 484 вижте какво се случва.

Масивната жилищна сграда, получила индентификатор 10971.501.355.1 с предназначение (забележете): ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ НА I ЕТАЖ.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Вие виждали ли сте масивна сграда да е на първия етаж? Има и 10971.501.355.1 става на 10971.501.355.1.1 при продажбата.

Четем по-нататък раздел договорна ипотека и какво виждаме – 10971.501.355.1.1 с предназначение ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ НА I ЕТАЖ. Хайде стига бе, и етажът, и сградата с едно и също предназначение, а с различни индентификатори.

Само че в договорената ипотека и по проверка по лице М. Георгиева няма вече инд. за масивна жилищна сграда 10971.501.355.1, а само етажът 10971.501.355.1.1. При продажбата изчезва и гаражът от 18 кв. м, и др. помещения. При прехвърлянията между по-стари актове е изчезвала и още собственост. Вижте жалбата до ВЪРХОВНА от 2009 г., там има подробни обяснения за всичко.

ОТНОСНО ЗАКОНОСТА.

Като първо, гореописаното, ако не е извършено от организирана законност, прилича на организирана престъпност.

Като второ, са нарушени както конституцията, в която частната собственост е неприкосновена, така и производните и закони за собственост, суперфиции, кадастър и имотен регистър ЗУТ, Закона за културното наследство и др. Извършени както от собственици, така и от длъжностни лица, са нарушение на Н. Кодекс и др. без законно основание.

Надстрояването от собствениците, както и узаконяването на незаконните строителства, така и изчертаването и инд. на кадастъра на такива, дори преди да са били незаконно узаконени от Община Видин по абсолютно незаконен начин от Главен архитект. Незаконно водени процедури от общината РДНСК, ДНСК. За тези действия ще подам допълнителна жалба до Прокуратурата, защото документите са много, а можете да се консултирате и с жалбата от 2009 г. за сега.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Измама в особено големи размери и мащаби, собственици, банка, прокуратури до Върховна и обратно до полицията, съдилища от Видински до ВАС. По жалбата от 2009 г. до Върховна уведомявам относно доказателства, които длъжностни лица и така наречените съсобственици са представили по преписки и дела, както и лъжесвидетелски показания. Осъдени сме по две дела, по които не са кредитирани нашите, въпреки че бяха обосновани с множество описани, както документи, които не бяха приложени служебно по делата, така и обясненията с точност, които бяха написани с по 30 страници.

Прост пример в жалба до ВД Прокуратура, която отказва да образува досъдебно производство. Н. Т. дава обяснение, че е собственик на тераса, и полицията е установила по нейни данни, че има кухня и какви ли не др. работи. След – това същата подава нотариално заверена декларация, че баща й е извършил незаконно строителство без одобрени проекти и разрешения за строеж. Главен архитект го узаконява по незаконен начин. Сега етажа на Т. се намира върху две бивши сгради и от горе-долу 80 кв.м е станал колкото застроената площ на двете бивши сгради 150 кв.м.

По документи и данни от предишни проверки преди 2008 г., от Община Видин не е констатирано, че има незаконно строителство върху тераса още от 1985 г., което по късно е констатирано от РДНСК – Видин, по жалба от Милена и Орлин Георгиеви, въпреки че Община Видин е била уведомена, както и от предишен собственик Галина Кирова, а също така и от Орлин Велков Георгиев и Милена Вергилова Георгиева. Община Видин не констатира незаконното строителство върху тераса, но в последствие го узаконява по абсолютно незаконен начин по ЗУТ чл. 147 ал. 12. и издава удостоверение за търпимост № 30/05.11.2009 г. на Н. Ц. Т. (приложено по жалбата с общината 2017). Удостоверението не е съгласувано с Министерството на културата и НИНКН.

Съгласно (чл. 147. (1) (доп. – дв, бр. 65 от 2003 г.) ЗУТ

“не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за:

12. остъкляване на балкони и лоджии, с изключение на разположените към първостепенната улична мрежа;).”

В гореописания член не се упоменава тераса, което не е балкон или лоджия. Незаконно строителство върху тераса е надстрояване и нарушение на частна собственост, ако е извършено от съседа от другата сграда. Определенията за балкон, лоджия и тераса са урегулирани по ЗУТ. Моля Ви, обърнете внимание за да няма объркване кое какво е.

По ЗУТ в раздел “допълнителни разпоредби”

“§ 5. по смисъла на този закон:

е) 57. (предишна т. 54 – дв, бр. 65 от 2003 г.) “балкон” е открита използваема площ върху конзолна конструкция, издадена пред фасадата на сградата.

58. (предишна т. 55 – дв, бр. 65 от 2003 г.) “лоджия” е използваема площ, открита от външната си страна и включена в общия обем на сградата.

59. (предишна т. 56 – дв, бр. 65 от 2003 г.) “тераса” е открита използваема площ, разположена върху помещения, върху колони или върху терена.)”

Въпросът е – прокурорът ли е излъгал или е бил излъган? Мисля, че е второто. Прегледайте жалбата от 2009 г. и приложения акт за собственост на Н.Т.

По такива данни е издадено и решение на ВАС с приложеното като доказателство удостоверение за търпимост, както и явили се съсобственици по делото, вкарани от РДНСК не по земята, а с претенции за сградата. Неправилно проведена процедура по ЗУТ, а не по Закона за културното наследство (процедура, която сега се води от НИНКН, Общината и Министерство на културата; ако искате, уведомете ВАС и оная институция, която защитава престижа на съда и прокуратурата, защото започва да им страда решението), но с това ще занимавам по висшестояща прокуратура и др.

Виждате ли сега как по законен начин става сграда от сутерен и етаж – на 5 етажа, как става съсобствена и как изчезва сградата, за да могат да се узаконят незаконни строителства. Как законна собственост с н.а. става незаконно строителство, а незаконното строителство става законна собственост, как законният собственик не може да живее в нея от 9 години, защото сградата му е опасна, а в незаконното строителство над нея да си живеят спокойно и дори да могат да прехвърлят собствеността, за която не стига, че не живеем в нея, ама и на банката си плащаме. Излезте из града и попитайте който Ви се види най-неук, дали е опасно сграда със сутерен и етаж да стане на 5 етажа, или, ако си се оженил за жена и в кревата му легнат още трима, какво става.

Относно по гореописаната процедура, която се води в момента

ОТНОСНО: Получено писмо с изх. № AO-02-06-140 /2/ от 17.01.17 г. от Община Видин и 10-00-2 от 04.01.2017 г. и от Министерството на културата гр. София, съм подал жалба до общината и досега не съм уведомен в регламентирания срок по нея. Ще Ви приложа текста по жалбата, а Вие изискайте цветно копие от общината в едно с приложените док. по същата.

Жалбата е с вх. АО-02-06-146 от 15.02.17. Ще изчакам още малко и ако нямам отг. в едномесечен срок, ще трябва да подам пак жалба при Вас, защото по първата жалба, с която съм уведомил НИПК бивши паметници на културата, сега НИНКН, са минали 9 години, а едва сега започва процедурата, което е много дълъг срок на бездействие от страна на НИНКН, МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА И ОБЩИНАТА, за сграда в аварийно състояние; забележете и друго интересно нещо, че работят по жалбата на човек от оня свят (МИР НА ПРАХА МУ), подадена чрез наследника му. На моята още чакам отг.

Така пише.

4. Ц.И.Ц с ЕГН … – починал като жител на гр. Видин, наследник дъщеря …… Това е написано по точката за собственост, въпреки че дъщерята си има н.а. за собственост, дарение от гореописания господин. Сигурно ще предписват укрепване на човек от отвъдното, който не знам как ще го изпълни. На мен (блазе му на човек по божиите закони) ми е забранен достъп до собствеността ми от ВАС по процедура по ЗУТ, КОЯТО ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ЗАВЪРШИЛА, и не мога да си закача и дрехата в собствеността ми, а как ще правя укрепване, не знам, като вече процедурата е по ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И НАПРАВО ВЛИЗАМ В БЕЗИЗХОДИЦА.

НЕВЕДОМИ СА ПЪТИЩАТА БОЖИИ.

Двете врати са ми зазидани варварски, едната от Н. Т., другата от преустройство, направено за ДСК на времето, ОТ КОЕТО ДЕЙСТВИЕ Е ОТЧУЖДЕНО ПО НЕЗАКОНЕН НАЧИН ОТ ОБЩИНАТА ЕДНО ПОМЕЩЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЕН ВХОД ОТКЪМ УЛИЦАТА, след това върнато по реституция на друг собственик, откъм двора запечатана от РДНСКА, отгоре терасата надстроена през комина, не може, защото Н.Т. си е прекарала тръбите от клозета през него и там се изхожда. С една дума, ти си гласуваш законите, не се оплаквай.

Предполагам, че за това е била забавата със задължението по акта за 1000 лв. по н.п., което спира процедурата по ЗУТ и последващите действия (преписка с прокуратурата).

Като Ви изпратят процедурата по ЗКН, вижте, може и да има и нарушение на частна собственост по др. подадена от мен жалба и заведена в прокуратурата във връзка с решението на ВАС (преписка с Прокуратурата).

ОСТАВЯМ НА ВАС ДА ПРЕЦЕНИТЕ ДОКЪДЕ СЕ ПРОСТИРА ЗАКОНЪТ, ВЪПРЕКИ ЧЕ И ПРОКУРАТУРАТА НЕ ЗНАМ КАК ЩЕ СЕ БОРИ СРЕЩУ ОРГАНИЗИРАНАТА БЕЗАКОНОСТ.

Приложени документи съгласно текста.

1. По справка по лице в служба по вписванията Видин за Г. Г. К., направена на 12.02.2013 г. 12:58 мин.

2. У.В.Т. от службата по вписванията с изходящ № 726/2011, издадено на дата 20.07.2011.

3. Онлайн справка от кадастър за етажи – 1, 0, 1 ,2 и 3. Изискайте информация от кадастъра.

4. Текста на уведомително писмо Жалбата с вх. АО-02-06-146 (140 не 146) от 15.02.17(изискайте служебно цветно копие от Общината на подписаната жалба в едно с приложените документи).

5. Останалите документи са приложени в жалбите до В.П. от 2009 г. и Община Видин 2017 г.

6. Решението на ВАС е приложено по преписка с Р. Прокуратурата.

7. Жалба, заведена в ОП – Видин под №31/2009 г.

Ако вече сте прочели тази жалба, преценете защо е прекратена от Районна Прокуратура, на кого е била неудобна като онази от ВКП от 2009 г., няма ли достатъчно данни и доказателства, за да бъдат подведени служебни лица под отговорност, или какво още трябва да стане, за да могат да се оправят законно нещата, колко още трябва да седим на пътя, докато бъдат отсъдени тези безобразници. Как е възможно да се подиграват така със собствеността на хората и да останат безнаказани. Дали прокуратурата и другите органи не са станали параван на тези служебни лица, да не ги подвеждат под отговорност. Плащат ли си, услуги ли вършат, пари ли перат, избори ли организират и др., какво е точно, не се знае, но тези лица остават безнаказани.

За това Ви моля да прегледате цялата преписка, както е по закон, и в длъжността си като инспектор, задълбочено и обстоятелствено и от към законната страна на нещата.

2. ОТНОСНО НЕЯСНО ФОРМУЛИРАНИТЕ ИСКАНИЯ СПОРЕД СТАНОВИЩЕТО.

Не е ли в компетентността на ИВВС да следи преписките да приключват в разумен срок, не годишен, а сигурно десетгодишен, а ние да не можем да си влезем в собствеността си от 9 години заради безобразията на описаните институции в становището, които унищожават собствеността ни, както и собствениците морално, материално, здравословно и ни доведоха до просешка тояга. Половината от живота на сина ни мина в мизерия, на родителите му една пета. Докога бе, дами и господа, ще продължава това уж законно безобразие?

Предполагам, че ако го нямаше законът, който пише по Конституция, че пази собствеността, собственикът щеше да си я пази по добре с вилата, мотиката или с каквото му попадне, и границата на имота му щеше да е невредима. Хората навремето са се избивали на слога, за да си опазят границите на нивата, а сега има една камара закони, които трябва уж да пазят собствеността, както и институции, които народът си е избрал уж да функционират и да са в негова служба.

Вие сте инспекторатът, които трябва да търсите пропуските и дали са изпълнени законните положения, защото сте магистрати с многогодишен професионален опит и т.н.

———–

.

ДО ВЪРХОВНА ПРОКУРАТУРА ВЪРХОВЕН ПРОКУРОР

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

Ще Ви дам няколко примера, а Вие преценете.

Изчезва къща в центъра на Видин – няма престъпление.

Собствеността Ви от собствена става съсобствена – няма престъпление.

Собствеността Ви я надстрояват и става опасна – пак няма престъпление.

Чрез издаване на неверни данни от длъжностни лица се прикриват по-горе описаните безобразия – пак няма престъпление и мн. мн. други. Прегледайте подадени жалби в прокуратурите и ще се убедите.

Прегледайте и описаните случаи и за които също има подадени жалби в прокуратурите, и за тях няма да има досъдебни производства, защото няма престъпления.

Е, тогава кое е престъпление?

За нуждите на банка ДСК са избити носещите стени в партерния етаж и е отнето едното помещение вход. Вратата е зазидана и помещението е присвоено, което се оказва, че е най-законното нещо. (РП 506/2017 г. От 14.03.2017 г. Жалба, а има и предишни такива жалби, на които не е обърнато внимание.)

Обръщаме фактическата обстановка на 180 градуса.

Ако за моите нужди, към помещението на банка ДСК съм избил стената, зазидал съм вратата и съм и съм ограничил достъпа до благата на банката и на вложителите, и започна да давам трезори под наем, пари на лихва и др., от които ще имам облага, как щеше да процедира законът в този случай?

Що не ми дадете само един трезор на банката за 10-ина години, на мен, който съм по-нуждаещ се, от една банка. Същата работа и с калканната стена. Решава собственикът от първи надпартерен етаж да си направи етажа не само над партера, ами и върху друг първи етаж на друга сграда, която е долепена. Няма проблем, застроява чужда собственост, терасата на първия етаж на законната сграда, която граничи с партера и се разделя от калканна стена, застроява етаж до партера; минава кадастърът, заснема и пише като етаж 2, за да няма вече два първи етажа, които са един върху друг, че много бие на очи, и готов етаж и съсобственик в собствена сграда етаж върху две сгради; за да се изчертае, едната сграда трябва да изчезне, иначе няма как да стане застроена площ 70 кв.м а етажа 150 кв.м. Издава се след това удостоверение за търпимост и всичко е от законно по-законно. Прокуратурата казва, че двете сгради са изградени на калкан, ама къде е калканът, никой не го е констатирал и досега отказват да го констатират, като незаконно строителство ли е или като влизане със взлом в чужда собственост и застрояване на цялата тераса (покривната плоча), без да има нарушение на частна собственост и нарушение на някой закон според прокуратурата. Няма нарушение на физически лица, които са станали законни съсобствении в собствена жилищна сграда, няма и престъпление от длъжностни лица, узаконили такова безобразие.

Излиза много вярно, че за милиони няма закони и за кокошка няма прошка. От всичките безобразия, които са направили институции и незаконните съсобственици, от които пати законният собственик, данъкоплатец, който издържа институциите и който гласува на сляпо някой друг да му прави законите, ми се струва, че няма вече кой знае каква полза.

Втори пример – ако някой си надстрои незаконно етажи над собственост Ви и Ви тероризира 9 години, по-малка терористична заплаха ли е от това да дойде някой да се гръмне върху собствеността Ви? Тогава я оцелял, я не, ако гръмне оня с бомбата, ама ако паднат етажи върху сградата Ви, не вярвам да остане и сграда, и собственици. Е, за това по закон има търпими строежи с направата на законни съсобственици, които не са квалифицирани като камикадзета с падащи тераси.

Трети пример. Ако отидете и директно от някой откраднете сума пари, колкото за една къща, е равносилно, както и да ги дадете в банката и да не сте получили нищо, защото плащате по договор с банката, а като изплатите договора заради невярно издадени документи от институциите, нищо не получавате, което от своя страна означава, че законно институциите могат да те ограбват по законен начин, без да бъдат наказани длъжностните лица.

Пример четири.

Купувате от н.а. сграда със сутерен и етаж и един собственик. По договор с банката сградата е заложена в банката, за сутерена и етажа са издадени етажи 0 и 1. За това беше зададен първият въпрос към Президента – действаща ли е все още Конституцията. Как може да стане сграда с един етаж под сутерена и с два отгоре върху етажа (на 5 етажа) законно, след като конституцията пази собствеността със закон, кой е този закон, който да позволява такова нещо? Айде, отгоре е надстроено незаконно, ама отдолу как е станало, не знам. Е това са фокусниците от Видинска организирана териториална законност. Дайте има на тия власт и ще стъпим подземно в Щатите и надземно на Марс, и няма да има грешка в кадастралната карта, а и прокуратурата няма да може да ги открие кои са, понеже са организирани длъжностни лица от кметове и министри.

Пример пет.

Ако са издадени неверни документи от институциите и са приложени като доказателства по дела, колко обективна и вярна ще е присъдата на съда? Ако са уведомени прокуратурите от ВКП до РП и не са предприели необходимите законните действия относно невярно издадените документи, може и съдът да не издаде срамно решение, с което да изгони собственик от законна сграда, а да остави незаконен собственик да живее в незаконно построен етаж, и с което си действие е направил сградата опасна, и то не една, а две, едната от които е Паметник на културата.

И много други примери. Ако Ви е интересно, прегледайте жалбите до подвластните Ви прокуратури и до Върховна, там всичко е описано дори с картинки.

В момента се прекъсва и друга неудобна жалба за длъжностните лица, заведена в РП по 508/2017 г. Десетина жалби са вързани към нея, които са прегледани през МВР и РП. Ще ги прикрепя към тази жалба (ако мога да я изпратя по електронен път), за да видят народните избраници как работи законодателната власт с отчетите и парламентарните контроли, а и по-долното контролно ниво.

И по 507/2017г. е пак същата работа. Прокурорът (един и същи по 507 и 508) дори не е прочел преписката, която прекъсва, въпреки че е сложено в акта и нотариални актове, и други картинки, и това не е прочетено, а твърди, че нотариален акт на един собственик бил на друг (пише го в постановлението, което е срамно и безочливо; предполагам, че ще е техническа грешка, а не нарочно). Е то, оправиха документите на изчезваща сграда, да не изчезне и гараж. За тия двете преписки ще пусна допълнителна жалба. Сигурно ще бъдат прекъснати като другите, но на фона на такова беззаконие и безобразие не е кой знае какво.

 

ДО МИНИСТЪРА НА БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Така хубаво ни подредиха подвластните Ви институции, че от 9 близо 10 години не можем да си ползваме собствеността (откакто я закупихме). Процедурата, която се води по ЗУТ, е започнала при предишен собственик през 2008 г., досега още не е завършила. Узаконени са само незаконни строежи по абсолютно незаконен начин, други такива все още отказват да ги констатират. Преправени са документите от Кадастъра и Общината, за да могат да се узаконят незаконните строежи. Откакто сме закупили собствеността, сме започнали да уведомяваме институциите относно аварийното състояние на сградите (в момента обединени две в една след реконструкция, която и досега отказват да констатират РДНСК И ОБЩИНАТА).

От по-горе краткият увод излизат следните проблеми.

1. Разумен ли е близо десетгодишен срок за една процедура, която все още не е завършила и не можем да си влезем в собствеността? Има забрана за ползване за опасна сграда, въпреки че сме извършили всички законни положения, както и сме уведомили и повече институции, отколкото пише в закона.

2. Законна ли е процедурата след като е водена за Паметник на Културата по ЗУТ а не по ЗКН,въпреки че освен общината,РДНСК сме уведомили и НИПК през 2008-2009г. В момента общината с министерството на Културата провеждат процедура по ЗКН.

3. Как така по една и съща заповед РД-18-5/28.01.2008г. са издадени скици две сгради и след това двете сгради са обединени в една. Защо етаж който е върху една сграда може чрез незаконни строежи да стане върху две. Прегледайте законите и вижте дали няма дупки в ЗКИР или има пропуски по ЗУТ,които не са съгласувани със НПК. Как така от кадастъра могът да си играят с застроената площ на сграда и дори да стане нула кв.м което е за не съществуваща, съборена сграда или незастроена,което е престъпление на длъжностни лица. Как така от собствена сграда ще издадат идентификатори за съсобствена сграда,което е престъпление и по Конституцията.

4. Моля да направите опреснителни курсове на служителите ви защото е срамно да не знаят какво е тераса и кой етаж какъв е надземен, подземен полуподземен,застроена площ и т.н. Инспектори от РДНСК не знаят как се взимат нива,че се отразяват в протоколи за нива,реперни точки и др., а взимат ниво на око. Срамно е. Твърдят, че терасата е конзолна конструкция,не могат да определят дали е една сграда или две,сутеренния етаж,че е надземен и много други глупости,че отвора врата ако е без каса е незаконен строеж,че ако ти пада тавана под тежестта на незаконни строежи(етажи) извършени върху терасата(покрива) ви укрепването(метални подори)е също незаконен строеж а не е неотложно действие по закон за да не падне къщата,заедно с няколко незакони етажа отгоре(Чл. 195. (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) (1) Собствениците на строежи са длъжни да ги поддържат в техническо състояние, отговарящо на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 – 3, да не извършват и да не допускат извършването на промени в тях, които водят или могат да доведат до влошаване на проектните нива на съответствие с изискванията за целия строеж или за отделни негови характеристики.

(3) При аварии или други обстоятелства, застрашаващи обект по ал. 1 или 2 с увреждане или разрушаване, собственикът на обекта е длъжен да предприеме незабавни действия за тяхното предотвратяване или за отстраняване на причинените увреждания, възстановяване на обекта и да уведоми общината. За обектите по ал. 2 собственикът уведомява и Националния институт за паметниците на културата).

И много, много други подобни. Изпратете инспектората към министерството Ви да ви дадат по подробна информация.

———–

 

ДО МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Писах чрез Община Видин многократно до Вашето министерство, но досега не съм получил никакъв отговор.

От 1980 и някоя година е правено обследване на сградите от НИПК и общината, интересно, много интересно, след като и вестниците са били писали за проблема, не е установено, че сградата откъм двора е надстроена, че целият партерен етаж е с премахнати стени, че няма част от калканната стена и по този начин са се обединили сградите. От 2008 г. като станахме собственици, сме уведомили общината относно аварийното състояние на сградата и през 2009 г. уведомихме и НИПК. НИПК размени няколко писма с общината, която продължи преписката по ЗУТ, която все още не е завършила. В момента, след многогодишна пауза от страна на НИПК и МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, собственичката на незаконните строежи, извършени над сградата ми, която е станала вече законна съсобственичка, се притеснява, че сградата й може да е станала опасна. Не стига, че са й узаконили незаконно етаж, направиха я незаконна съсобственичка, живее си отгоре в незаконното строителство, а ние не можем да живеем в законната сграда, защото е опасна (откачена работа), а сега вече и трябва да укрепваме сградата, за да живее спокойно. Така след тази молба, след многогодишната пауза започна пак и процедурата по ЗКН, след като по ЗУТ узакониха върху опасана сграда незакони строежи и преправиха документите, за да могат да ги узаконят. И досега текат от 9 години двете процедури заедно по ЗУТ и ЗКН, и ни прехвърлят по която им е удобно, а не законно.

От престъпното многогодишно бездействие на институциите, сградите са в опасно аварийно състояние преди падане. Е, сигурно трябва да сме горди, че нашата съборетина е станала прикрепник на паметник на културата, но какво да се прави, такава ни е културата и законът.

В центъра на града да се отглеждат кокошки, през 2017 г., след като веднага след турското робство е била издадена заповед, че в централните зони не може да се отглеждат животни, представете си каква култура имаме.

Ето Ви една от молбите до Вашето министерство, на която все още нямам отговор. Ще вкарам текста на молбата (оригиналът е при Вас).

чрез:

ОБЩИНА ВИДИН

До

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

За

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

да бъде доведено до знанието на

временния МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА

и до

НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА

НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

ОТ:

Милена Вергилова Георгиева, ЕГН …,

собственик по н.а. 134 том V рег. 4897 дело 847/2008 г.

адрес: гр. Видин …,

с адрес за кореспонденция с. Макреш, …., чрез пълномощника си Орлин Велков Георгиев, ЕГН …, от гр. Видин.

ОТНОСНО: Получено писмо с изх. № AO-02-06-140 /2/ от 17.01.17 г. от Община Видин и 10-00-2 от 04.01.2017 г. и от Министерството на културата, гр. София.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИE, моля случаят да бъде разгледан в Народното събрание.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА, моля да доведете до знанието на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ и ЮНЕСКО отношението на Р. България и подвластните й институции към паметниците на културата. Ако за Вас представлява трудност, ще го направя аз.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ НА ВИДИН, моля да доведете случая до знанието на Народното събрание. Ако представлява трудност за Вас, ще го направя лично. Моля да ме уведомите за предприетите действия.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА МИНИСТЕРСКИ И КМЕТСКИ ИЗБРАНИЦИ,

УЧАСТНИЦИ В КОМИСИЯТА, моля да прочетете параграф 5 т. 57, 58, 59 от допълнителните разпоредби на ЗУТ (по-долу в текста съм ви го цитирал ) и Ви моля да не спекулирате с понятията тераса, балкон и лоджия.

Ако можете да броите до две, моля Ви да разграничите сградите паметник на културата и другата, описани по долу в текста, и да ги опишете като две сгради.

Добре дошли във Видин с малко закъснение (от 2008, сега сме 2017), но, както се казва: по добре късно, отколкото никога. Стават вече девет години, откакто не можем да ползваме нормално собствеността си.

Предполагам, че знаете, че издадената заповед от РД-09-51/19.01.2016 г. на Министъра на културата е малко ненавременна и незаконна.

ФАКТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА НА СОБСТВЕНОСТТА, ПО ДАННИ ОТ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯ И КАДАСТЪР

Масивна жилищна сграда съкратено (М.Ж.)

Двуетажна масивна жилищна сграда съкратено (2МЖ)

Сграда М.Ж. е построена зад двуетажна масивна жилищна сграда 2М.Ж., по скица 351/21.05.2009 г. на Община Видин. Сградите са означени като М.Ж. и 2М.Ж. 2М.Ж. е обозначена в жълто като паметник на културата, а М.Ж. е долепена до нея. На скицата сградата е одобрена със заповед № ИК-25-295/11.09.1991 г. Скицата се намира в РДНСК – Видин. Моля РДНСК – Видин да представи оригинала служебно.

Предполагам, че всички знаете какво е масивна жилищна сграда (М.Ж.) със сутерен (ет. 0) и етаж (ет. 1) и един собственик (Г. Г. К.), по описание на н.а. 5 том I рег.37 дело 4/2004 г. (това е н.а., от който купувам собствеността си).

1. Знаете ли как масивна жилищна сграда става бивша и изчезва от планове, скици и т.н. между два нотариални акта (н.а. 5 том I рег.37 дело 4/2004 г. и н.а. 134 том V рег. 4897 дело 847/2008 г.), за да се появи като 5 етажна, съсобствена и вече повишена в ранг паметник на културата? Прилагам У.В.Т. от Службата по вписванията с изходящ № 726/2011, издадено на дата 20.07.2011, за да видите нагледно как става. Н.а. 134 том V рег. 4897 дело 847/2008 г. е издаден по идентификатори, издадени и одобрени от Кадастъра, а и от министър по одобрена кадастрална карта.

2. Ако гореописаната масивна жилищна сграда е със сутерен и етаж, възможно ли е да е станала на 5 (пет) етажа? Възможно е и са издадени скица с идентификатор за сграда № 10971.501.355.1, със схеми и идентификатори на етажите от -1 , 0, 1, 2 и 3. Вие ги избройте колко са. Прилагам онлайн справка от Кадастъра за скица и схемите на етажите с (техните) идентификатори. Можете да си направите справка в Кадастър Видин.

3. Ако Г. Г. К. е била собственик по н.а. 5 том I рег.37 дело 4/2004 г., възможно ли е да има още трима съсобственици в сградата? Възможно е. Съгласно справка по лице в Служба по вписванията – Видин за Г.Г.К., направена на 12.02.2013 г. 12:58 мин., излиза, че сградата е с инд. № 10971.501.355.1 и, освен етажи 0 и 1, има и три етажа от сградата паметник на културата -1, 2 и 3, които етажи са съответно на П. П. (мазе и таван), Н. Т., собственик на ¾ от първи надпартерен етаж, който е станал 2 по кадастрални данни, а първи надсутеренен етаж е обединен с партера (магазините от другата сграда), и са издадени инд. за един и същи етаж.

4. Възможно ли е гореописаната масивна жилищна сграда, която не е паметник на културата, да стане паметник на културата? Възможно е. След като незаконно построената фасадна тераса на първи надпартерен етаж на 2М.Ж. се намира върху терасата на първия ми надсутеренен етаж на М.Ж. Кадастърът е начертал първи надпартерен етаж (кадастрален ет. 2 с инд. 10971.501.355.1.6), който в момента се намира върху две сгради и така сградите от една до друга са станали една върху друга.

Как така първи надпартерен етаж ще се намира и върху партера на 2М.Ж, и върху първи надсутеренен етаж на М.Ж., тоест простирайки се върху две сгради?

5. По данни от н.а. 134 том II дело 602/1969 г,  заедно с масивната жилищна сграда е продаден и вход към нея от към улица “Б. Чонос” №10 “като купувачът ще има правото да преминава през коридора на голямата жилищна сграда, както от своя вход
до улицата, така и от двора до улицата”. Единият от магазините е бил вход към М.Ж. и е продаден заедно с масивната жилищна сграда в този акт, другият вход е бил там при белоградчишките скали. И двата входа са варварски зазидани, с което се е нарушило правото на собственост и правото на преминаване. Зазиданото е станало със знанието на милицията, общината и др. за нуждите на банка ДСК, която до отчуждените от Общината навремето два магазина прави огромно помещение на партерния етаж, като включва самостоятелният вход и последния магазин, описан в този н.а., а другият вход е зазидан от жалбоподавателката Ви от 2016, с което е унищожила културна ценност върху стените на стълбището и ми е ограничила достъпа до стълбището. Общината после по реституция връща на Н. Н. вместо два отчуждени магазина, три, които в момента са разделени с преградни стени от гипсокатрон, а на стената, в която е бил входът, се вижда оформената врата на зазидан свод.

6. Ако установите нещо противоконституционно и противозаконно в по-горе описаното, моля да уведомите прокуратурата. Дотук нещата може и да Ви се сторят нереални, но при така организираната законност не виждам разлика от организираната престъпност.

ПО НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ

По документи и данни от предишни проверки преди 2008 г., от Община Видин не е констатирано, че има незаконно строителство върху тераса още от 1985 г., което по-късно е констатирано от РДНСК – Видин, по жалба от Милена и Орлин Георгиеви, въпреки че Община Видин е била уведомена, както и от предишен собственик Г. К., а също така и от Орлин Велков Георгиев и Милена Вергилова Георгиева. Община Видин не констатира незаконното строителство върху тераса, но в последствие го узаконява по абсолютно незаконен начин по ЗУТ чл. 147 ал. 12., и издава удостоверение за търпимост № 30/05.11.2009 г. на Н. Ц. Т. Удостоверението не е съгласувано с Министерството на културата и НИНКН.

Съгласно (чл. 147. (1) (доп. – дв, бр. 65 от 2003 г.)

“не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за:

12. остъкляване на балкони и лоджии, с изключение на разположените към първостепенната улична мрежа;).”

В гореописания член не се упоменава тераса, което не е балкон или лоджия. Незаконно строителство върху тераса е надстрояване и нарушение на частна собственост, ако е извършено от съседа от другата сграда. Определенията за балкон, лоджия и тераса са урегулирани по ЗУТ. Моля Ви, обърнете внимание, за да няма объркване кое какво е.

По ЗУТ в раздел “допълнителни разпоредби”

“§ 5. по смисъла на този закон:

е) 57. (предишна т. 54 – дв, бр. 65 от 2003 г.) “балкон” е открита използваема площ върху конзолна конструкция, издадена пред фасадата на сградата.

58. (предишна т. 55 – дв, бр. 65 от 2003 г.) “лоджия” е използваема площ, открита от външната си страна и включена в общия обем на сградата.

59. (предишна т. 56 – дв, бр. 65 от 2003 г.) “тераса” е открита използваема площ, разположена върху помещения, върху колони или върху терена.)”

Уважаеми господин Министър на културата, на 28.12.2016 г. изпратеният от Вас инспектор Пламен Иванов Иванов е констатирал, че на задната фасада е имало (как така имало) тераса (на фасадата може да има балкон, който е конзолна конструкция – не тераса). Въпросът ми е, как така терасата ще е залепена на фасадата, а не се крепи на колони и помещения, както е по § 5 от ЗУТ? Не стига, че терасата не е по норма, ами преди години е и преустроена в сервизни помещения; а също така не стига, че е преустроена, а и до терасата е и достроено. Никой не е констатирал, че незаконните опитите за направа на тераса към фасадата на първи надпартерен етаж се намират върху законната тераса (н.а. 134 том II дело 602/1969 г.) на първия ми надсутеренен етаж. По н.а. 134 том II дело 602/1969 г. масивната жилищна сграда е продадена, заедно с бетонната плоча над тази сграда (която по закон е тераса), която бетонна плоча се ползва от лицето Ц. И. Ц. (починал, (предполагам) баща на Н. Ц. Т.), описан в декларацията по удостоверението за търпимост като извършител на незаконен строеж върху тераса.

Извинете, инспектор Пламен Иванов, как не видяхте, че пейзажът от Белоградчишките скали е съсипан с мазилка, след като жалбоподавателката от 2017 г. е зазидала входната ми врата откъм стълбището за 2.М.Ж., за което е уведомена прокуратурата преди години? Не сте констатирали и преправянето на носещите стени в магазините, които в момента са сводове с 4 метра височина и ширина. Как от 4 помещения в партера на 2 М.Ж. (паметник на културата) са останали две? Вие започнахте да си затваряте очите още преди да е започнала работата на комисията.

Нищо чудно тогава, че Кадастърът е начертал сграда от сутерен и етаж на 5 етажа, както ги описват и Вашите инспектори, че сградата ми, освен сутерен и етаж, има мазе и приземие, и втори етаж, и мансарден етаж, и от самостоятелна сграда е станала съсобствена в описаните в писмото съсобственици.

През 2008 г. Община Видин започва процедура по ЗУТ по чл.196, при собственик Г. Г. К. Общината не е уведомила тогавашното НИПК, нито Министерството на културата. Прилагам документ 02-1940/15.04.2008 на Община Видин, в който се нарежда на К. да укрепи сградата и да представи конструктивни проекти за укрепване. Извинете, уважаеми дами и господа, при наличието на незаконен строеж върху терасата (терасата е покривната бетонна плоча на първи надсутеренен етаж, която се крепи на него) от 1985 г., възможно ли е законно да се извади разрешение за строеж по ЗУТ преди незаконният строеж да е узаконен или премахнат? Нормално ли е някой да строи незаконно над собствеността Ви, Общината да го узаконява, а на Вас да Ви предписват да укрепвате незаконни строителства? К. не е направила проекти и не е укрепила сградата, и ни е продала, без да ни уведоми за състоянието на същата, както и за предписанието от Общината, както и за незаконните строежи над сградата.

С жалба с вх. № 289 от 28.01.2009 НИПК – София от Орлин Велков Георгиев от 27.03.2009 г. е уведомил НИПК относно аварийното състояние на двете сгради, паметника на културата (2М.Ж.) и масивната жилищна сграда, построена зад нея (М.Ж.), както и НИПК – София с последваща жалба от 27.03.2009, пак от О. В. Георгиев, пак по същият въпрос (прилагам). По първата жалба НИПК уведоми Община Видин с документ № 289/12.03.2009 г., по втората ми бяха върнати приложените документи и НИПК дигнаха ръце тогава. Веднага след като станахме собственици (през август 2008) започваме да уведомяваме Община Видин, РДНСК – Видин, ДНСК – София, НИПК – София.

Съгласно Чл. 72. “(1) При наличие на обстоятелства, застрашаващи недвижима културна ценност от увреждане или разрушаване, собственикът, концесионерът или ползвателят е длъжен да предприеме незабавни действия по обезопасяването й. Преди пристъпване към необходимите укрепителни, консервационно – реставрационни и ремонтни работи лицата по изречение първо уведомяват за това кмета на общината и ръководителя на регионалния инспекторат по опазване на културното наследство по местонахождението на културната ценност.”

РДНСК – Видин констатира, че е незаконното укрепване, за което има конструктивно становище, издадено от инж. Галина Найденова Антова. РДНСК сочи за извършител Орлин Велков Георгиев. Констатирано е и незаконното строителство върху терасата от 1985 г. и по-горе е описано по какъв начин е узаконено от общината.

Извинете, уважаеми дами и господа, сграда със сутерен и етаж да стане на 5 узаконени етажа, ще трябва да я вържем за Общината, за да могат да и издържат основите, а не да я укрепваме. Май ще трябва да се окопаваме срещу организираната законност и Иван Вазов ще трябва да пренапише “Под игото” и в условията на демокрацията.

ОТНОСНО ТОЧКАТА ЗА КОНСТАТАЦИИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ

– Моля в комисията да бъдат включени членове от кадастър, агенция по вписванията и прокуратурата, защото ще имате нужда да се осъществи достъп до собствеността ми, а също така и да се изясни същата.

– Удължете срока за работа на комисията.

– Относно укрепването, което ще предпишете на сградата със сутерена и етажа, откъде повече трябва да се укрепва, като е станала с един етаж отдолу и два отгоре, а има и отстрани, или ще е по-добре да си приберете етажите в сградата на култура, а не да се разполагат върху две сгради, тоест и на моята.

Заради такива експериментални незаконни строителства са нарушени хоризонталните и вертикалните нива на сградата М.Ж. Покривната плоча-терасата на първия надсутеренен етаж е провиснала с 20 см. Отцепена е фуга през цялата сграда с широчина 10 см и дълбочина над 40 см, мерена навътре в терасата-покривна плоча, вследствие на което се е нарушило и вертикалното ниво на фасадната стена на сутерена и етажа откъм двора, с около 11 см по посока двора. Стените са пропукани до основи, вследствие на вертикално натоварване от строителствата над сутерена и етажа, който са с височина около 10 метра над терасата ми на надсутерения етаж и с огромна маса я натоварват. Премахнатите преградни стени в партера на 2М.Ж. са отслабили конструкцията на сградата и в момента масивната сграда се явява като носеща на другата сграда 2М.Ж., паметника на културата. Същата е проектирана да носи конструкции за сутерен и етаж, не за 5 етажа. След толкова години бездействие от страна на институциите интересно как още не е паднала.

Дата: Подпис:

Приложени копия на документи, съгласно текста:

1. Скица 351/21.05.2009 г. на Община Видин – да бъде представена служебно от РДНСК – Видин.

2. Н.а. 5 том I рег.37 дело 4/2004 г.

3. Н.а. 134 том V рег. 4897 дело 847/2008 г.

4. У.В.Т. от службата по вписванията с изходящ № 726/2011, издадено на дата 20.07.2011.

5. Скици и схеми за сграда етажи от сграда и самостоятелни обекти в сграда с описани инд. по онлайн справка.

5.1. Скица за сграда 10971.501.355.1

5.2. За етаж минус едно 10971.501.355.1.11 гр. Видин, ул. Княз Борис I №10, ет. -1

5.3. За етаж нула 10971.501.355.1.7/ 10971.501.355.1.8/ и 10971.501.355.1.9

5.4. За етаж едно 10971.501.355.1.1/ 10971.501.355.1.2/ 10971.501.355.1.3/ 10971.501.355.1.4/ 10971.501.355.1.5.

5.5. За етаж две, тоест първи надпартерен етаж от сградата на културата, ама нали вече сградите са една върху друга, не може да има и два първи етажа един върху друг. Не може, ама може. 10971.501.355.1.6.

5.6. За етаж три 10971.501.355.1.10

5.7. Дворно място, описано като идентично на П.И. 484 в кв. Калето, с инд. 10971.501.355

6. Справка по лице в служба по вписванията Видин за Г. Г. К., направена на 12.02.2013 г., 12:58 мин.

7. По справката от точка 6 прилагам и копие от н.а. на акта, от който купува Г. К.
н.а. 71 том II дело 658/1985г. Е. Б. Л. и Е. П. Л. продават на Г. К.

8. Издадено от Община Видин удостоверение за търпимост № 30/05.11.2009 г. на Н. Ц. Т.

9. Н.а. 134 том II дело 602/1969 г. Ц. М. Б. продава на Р. Е. С.

10. Документ 02-1940/15.04.2008 г. на Община Видин.

11. Жалба с вх. № 289 от 28.01.2009 г. НИПК – София

12. Жалба от Орлин Велков Георгиев до НИПК София от 27.03.2009 г.

13. НИПК уведомява ОБЩИНА ВИДИН с документ №289/12.03.2009 г.

14. Конструктивно становище издадено от инж. Галина Найденова Антова

15. Пълномощно от Милена Вергилова Георгиева за Орлин Велков Георгиев

Край на молбата.

Господин Министър, чува ли се нещо за Ирина Бокова от ЮНЕСКО, да не е забравила вече българки по Франция, или и е заета само с важни чуждестранни паметници, писах и на ЮНЕСКО, но и то дава заето като Вашето министерство.

А между другото, не Ви работи електронната поща, както и на много Ваши колеги министри, или са прекалено малки и не се побират писмата с големи проблеми. Моля, направете си пощите функционални.

 

ДО МАЯ МАНОЛОВА, ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАНОЛОВА,

От предишни кореспонденции с Омбудсман не съм получил някакво известие по моя случай и не знам какво да пиша и дали да продължавам да пиша. Тъй като виждам, че от гореописаните институции Вашата като че ли си върши съвестно работата, или е само медийна реклама, което не вярвам, а и чувам добри отзиви от хората навсякъде. От бездействащите институции около нас, Ви разбирам напълно, че не сте слънце да огреете навсякъде. Няма такъв закон, който да накара институциите да работят за благото и в интерес на народа, и грешката е в самия народ, и с лека поправка в закона механизмът може да работи в негова полза.

Ние нагазихме вече в блатото и сме от камара години в него, а и няма скоро да излезем от него, както и повечето хора, които търсят справедливост, с което се сблъсквате всеки ден, предполагам.

Пратих Ви с предишни кореспонденции един очеваден факт за абсолютно незаконното узаконяване върху тераса, което не знам дали сте разгледали. Може и да не сте го разгледали и да не го разгледате и Вие, защото се говори, че това узаконяване е поръчано от много високи нива, та и Вие да го отминете, не е проблем и няма да е единствената институция, която го прави, поръчково, от страх или под натиск, нямам идея, но щом и прокуратурите и полицията не смеят да пипат по случая, Вие преценете.

По-следващите кореспонденции ще бъдат с европейските институции.

Дата подпис

Приложени документи:

1. УВТ 726/20.07.2011 г.

2. Справка по лице от Агенция по вписванията

3. Справка от Кадастър нет за идентификаторите на скици и схеми

4. Друго, каквото Ви интересува, го има приложено като документи, в прокуратури, по процедури с Община, РДНСК, ДНСК, МИНИСТЕРСТВА, СЪД, МВР и др.

5. Становище на инспектор Ал. Мумджиев от ИВСС.

.

 

Източник: eurochicago.com

Вашият коментар