Европейската комисия (ЕК) предупреди България,че трябва да промени законодателството си и съдебната практика за начина, по който банките съдят длъжници и събират принудително вземанията си.

Според ЕК съдът трябва да защитава кредитополучателите от неравноправните клаузи на банките, а не автоматично да ги осъжда, когато банките решат.

При иска по чл. 417 от Гражданския процесуални кодекс (ГПК), който използват банките, формално за 7 дни се създава изпълнително дело и започват запорите. Докато искът, по който човек може да се защити впоследствие, отнема месеци и години.

Именно заради неравноспоставеността на двете страни по договорите за кредит са и критиките на ЕК.

Вижте във видеото и примери на българи, засегнати от тази неравноспоставеност: