23/04/2021

ЕК обмисля откриването на официална процедура с/у България за нарушения!

 ОФИЦИАЛЕН отговор от ЕК по жалба относно нарушения по чл.410 и чл.417 от ГПК:

 

 

RE: Жалба до Началник отдел Бланка Родригес Галиндо

от: (JUST-E2@ec.europa.eu) дата: 05.12.2018 10:13
до: (violetastoqnova72@abv.bg)

 

Уважаема г-жо Стойнова,

 

Както се споменава в последните наблюдения на Комисията относно петиции 0063/2017, 0408/2017 и 0838/2017 (като последните са изпратени до Европейския парламент), получихме няколко жалби от български граждани относно българските гражданскоправни процесуални правила, и по-специално член 417 от Гражданския процесуален кодекс.

 

Българските правила относно платежното нареждане/незабавното изпълнение изглежда позволяват на определени групи от кредитори, включително банки, да получат ускорено изпълнение на своите искания срещу длъжници, включително потребители. Тази процедура повдига въпроси относно нейната съвместимост с Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в потребителските договори в контекста на неотдавнашната съдебна практика на Съда на Европейския съюз по отношение на защитата на потребителите срещу неравноправни договорни клаузи в съдебни производства, както и на член 47 от Хартата на основните права на ЕС. Понастоящем Комисията обмисля откриването на официална процедура за нарушение срещу България. На този етап обаче Комисията не може да заеме окончателна позиция относно съвместимостта на българските правила за процедурата за изпълнение със законодателството на ЕС за защита на потребителите.

 

Сигурни сме, че ще бъдете надлежно информирани за по-нататъшното развитие в рамките на Вашата петиция 0838/2017.

 

Поздрави, JUST E2

 

cid:image010.png@01D2B9EF.B4EDC790


JUST.E.2 Consumer and Marketing Law
Directorate General Justice and Consumers
European Commission
Rue Luxembourg 40 –  B – 1000 Brussels

Tel: +32 2 29 62 762

From: violeta stoqnova <violetastoqnova72@abv.bg>
Sent: Sunday, December 2, 2018 1:15 PM
To: JUST E2 <JUST-E2@ec.europa.eu>
Subject: Жалба до Началник отдел Бланка Родригес Галиндо

Вашият коментар