Прилагаме Ви образец на жалба (възражение за нищожност), която е универсална и може да използвате за Вашите случаи.

 

Изтеглете оттук: образец на жалба

Вашият коментар