23/04/2021

Законът за частните съдебни изпълнители и тежките последствия, породени от него

Асоциацията за защита на длъжникаСдружение “Покана за доброволно изпълнение“ / Сдружение “ПДИ”

Акценти:

1. ЗЧСИ е противоконституционен и не може да съществува в правното пространство. Мотиви.

2. В ГПК не съществува термин „Частен съдебен изпълнител“.

3. ЧСИ са в тежък конфликт на интереси по повод дарения от конкретни ЧСИ на Софийския районен съд.

4. Защо една частна структура получава съдействие от МВР?

5. Защо Главният съдебен инспектор и министърът на правосъдието извършват „проверките“ си препращайки сигналите срещу ЧСИ на самите ЧСИ за проверка и отговор?

6. ….

7. ….

8. Защо ВКС отказва да признае решенията на съда и изпълнението на запори и конфискации при участието на една очевидно противоконституционна „съдебна“ структура?

9. Генерира ли законът създаване на ОПГ с участието на държавни съдебни институции, частни лица и противоконституционни образувания?

10. Европейското законодателство е наднационално и е задължително за всички български съдебни органи. У нас това не се изпълнява. Ще бъдат представени и конкретни примери за нарушения и престъпления, свързани с Конституцията и ГПК.

 

Пресконференцията в bta.bg

Вашият коментар