ДО ЦЕЦКА ЦАЧЕВА – МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

ПИТАНЕ ПО ЗДОИ

от Марио Виденов Живков,

с ЕГН: ********************,

заместник-председател на “Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система-Солидарност”

тел. за връзка: 0876671109; 0883737001; e-mail: sdsolidarnost@gmail.comoffice@sd-solidarnost.com

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА

Информацията, която искаме да получим, е свързана със заповедното и изпълнителното производство, във връзка приложението на ГПК по тях.

ВЪПРОС:

  1. Кой е подлежащият на принудително изпълнение акт в производството по чл. 417 от ГПК, който задължително се прилага към поканата за доброволно изпълнение и кой отговаря за връчването му?

Очакваме да получим отговора под формата, посочена в чл. 26, ал. 1, т. 4 от ЗДОИ.

С уважение: Марио Живков

Вашият коментар