Запитване по ЗДОИ и отг. от ВСС

 

ВСС ЗДОИ

 

Отговор от ВСС по ЗДОИ

 

отг. от ВСС по ЗДОИ

 

Сдружение “Солидарност”

Вашият коментар