07/11/2019

Запитване по ЗДОИ и отг. от ВСС

Запитване по ЗДОИ и отг. от ВСС

 

ВСС ЗДОИ

 

Отговор от ВСС по ЗДОИ

 

отг. от ВСС по ЗДОИ

 

Сдружение „Солидарност“

Вашият коментар