23/04/2021

Запитване по ЗДОИ към Министерство на правосъдието

ДО МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

ПИТАНЕ ПО ЗДОИ

от

Сдружение „Солидарност“, с ЕИК: 205319885;

адрес: гр. София 1000, ул. „Пиротска“ № 5, ет.3, оф. 7,

чрез Заместник председателя Марио В. Живков

имейл: office@sd-solidarnost.com; sdsolidarnost@gmail.com

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

 

Във връзка със започнала наказателна процедура срещу България от Европейската комисия и с обществения интерес на членове на Сдружението ни „Солидарност“, моля да отговорите на следните зададени въпроси:

 

  1. Колко са назначените държавни (ДСИ) и частни съдебни изпълнители (ЧСИ) и колко от тях са в Софийски районен съд и към Софийски градски съд  и колко от ЧСИ са с район на действие към СГС?
  2. Колко изпълнителни дела към края на 2017г. и 2018г. има образувани към ЧСИ и колко са към ДСИ?
  3. 3.Колко жалби има постъпили срещу частните съдебни изпълнители за 2015г., 2016г, 2017г. и 2018г.?
  4. 4.Колко дисциплинарни производства срещу ЧСИ са отхвърлени от мнозинството от Комисията към КЧСИ?
  5. С какъв нормативен акт е образувана дисциплинарната комисия към Камарата на ЧСИ и с който са назначени двама членове от КЧСИ и един от МП?
  6. Колко са членовете на Инспектората към МП и колко от тях проверяват жалбите срещу ЧСИ подавани от гражданите?
  7. Кой контролира дейността на Инспектората към МП за допуснати нарушения?
  8. На основание започнатата процедура срещу България по несъответствие на заповедното производство с ПЕС, подготвя ли се изменение на ГПК и ЗСВ от работна група към МП и кои граждански организации участват в нея?
  9. Коя институция е натоварена със задачата да отговари на Европейската комисия по стартиралата процедура срещу България?
  10. Защо жалбите до окръжните съдилища се разглеждат от въззивни състави, при положение, че ЧСИ не са първа съдебна инстанция в едночленен състав. С какъв нормативен документ това е регламентирано?

 

Молим да получим Вашият отговор  по електронен път на посочения от нас и-мейл адрес.

 

31.01.2019г.

Гр. София

С уважение:

 

Итегли в PDF

Вашият коментар