Запитване по ЗДОИ към МП относно ЧСИ, ДСИ и брои дела

Заявление по ЗДОИ 95-00-79 до Мин. на п-то

***

Отговор / решение № 95-0079 / 23.08.2019г. от Мин. на правосъдието

 

Отговор от МП - решение 95-00-79

 

 

Вашият коментар