ДО РАЙОНЕН СЪД  ………………….

КОПИЕ до: Комисията по петиции към Европейския парламент

Европейската комисия

Европейския Омбудсман

ЗАЯВЛЕНИЕ  за предоставяне на достъп до обществена информация

 

от Димитър Панайотов

Председател на сдружение ,,Солидарност‘‘

Адрес за кореспонденция: Гр. София, ул. ,,Пиротска‘‘ №5, ет.3, оф.7

Тел. за връзка: 0876671109, 0888811264

Mail: sdsolidarnost@gmail.com

 

 

 

УВАЖАЕМИ РАЙОННИ СЪДИИ,

 

Моля на основание чл. 4 от Закона за достъп до обществена информация да ми бъде предоставена информация, като ми отговорите на следните въпроси:

 

 

 1. Кoлко разпореждания по чл. 418 от ГПК с мотиви има издадени като брой за 2015, 2016, 2017, 2018г. и 2019г. до момента от районния съд по години?
 2. Колко разпореждания по чл. 418 от ГПК не са връчени все още на длъжниците?
 3. Колко на брой заповеди за изпълнение по чл. 417 и чл. 418 от ГПК все още не са връчени на длъжниците?
 4. По колко дела все още съдебните изпълнители не са върнали в съда съобщенията по чл. 55 от ГПК Наредба №7, чл. 3, т. 1?
 5. Колко разпореждания по чл. 42 ал. 2 от ГПК са издадени от 2009г. до сега от съда ?
 6. Колко изпълнителни дела има образувани общо при Държавни съдебни изпълнители до момента, които не са приключени?
 7. Колко заповедни производства по чл. 410 и по чл. 417 от ГПК има проведени през 2016, 2017, 2018, и през 2019г. до момента по години?
 8. По колко дела по чл. 410 от ГПК има подадени възражения по чл. 414 от ГПК?
 9. По колко дела по чл. 417 от ГПК има подадени възражения по чл. 414 от ГПК?
 10. По колко дела има издадени разпореждания за спиране на производството по чл. 420 от ГПК?

 

Същата информация ми е необходима във връзка с изслушването и разглеждането на Петиция №0514/2018г., Петиция №0063/17г., Петиция №1193/18г., Петиция № 0036/19г. което ще се проведе на 05.09.19г. в Европейския парламент.

 

Моля да получим желаната информация по електронен път на посочен от нас и-мейл адрес.

 

 

15.08.19г.                                                             С уважение…………………………

Гр. София                                                                                 /Димитър Панайотов/

 

***

ОТГОВОРИ от районните съдилища:

 • от Районен съд – АЙТОС

РС-АЙТОС

***

 • от Районен съд – АРДИНО

РС АРДИНО

***

 • от Районен съд – 

 

***

 • от Районен съд – АСЕНОВГРАД

***

 • от Районен съд – 

 

***

 • от Районен съд – БЕЛОГРАДЧИК

Писмо справка

***

 • от Районен съд – БЕРКОВИЦА

РС БЕРКОВИЦА 1

***

 • от Районен съд – БЛАГОЕВГРАД

от РС - Благоевград

 

***

 • от Районен съд – 

 

***

 • от Районен съд – БОТЕВГРАД

***

 • от Районен съд – 

 

***

 • от Районен съд – БРЕЗНИК

***

 • от Районен съд – 

 

***

 • от Районен съд – БУРГАС

РС БУРГАС2

***

 • от Районен съд – 

 

***

 • от Районен съд – БЯЛА

РС БЯЛА

***

 • от Районен съд – 

 

***

 • от Районен съд – Бяла Слатина

***

 • от Районен съд – ВАРНА

РС ВАРНА

***


 

***

 • от Районен съд – 

 

***

 • от Районен съд – ВЕЛИНГРАД

РС ВЕЛИНГРАД

***

 • от Районен съд – 

 

***

 • от Районен съд – ВИДИН

***

 • от Районен съд – 

 

***

 • от Районен съд – ВРАЦА

***

 • от Районен съд – ГАБРОВО

РС ГАБРОВО

***

 • от Районен съд – Генерал Тошево

РС Генерал Тошево

***

 • от Районен съд – 

 

***

 • от Районен съд – Горна Оряховица

 

***

 • от Районен съд – 

 

***

 • от Районен съд – Гоце Делчев

РС Гоце Делчев

***

 • от Районен съд – 

 

***

 • от Районен съд – ДЕВНЯ
РС ДЕВНЯ

***

 • от Районен съд – ДОБРИЧ

РС ДОБРИЧ

***

 • от Районен съд – 

 

***

 • от Районен съд – ЕЛЕНА

***

 • от Районен съд – 

 

***

 • от Районен съд – ЗЛАТОГРАД

РС ЗЛАТОГРАД

***

 • от Районен съд – ИСПЕРИХ

РС ИСПЕРИХ

***

 • от Районен съд – 

 

***

 • от Районен съд – ИХТИМАН

РС ИХТИМАН

***

 • от Районен съд – 

 

***

 • от Районен съд – КАВАРНА

РС КАВАРНА

***

 • от Районен съд – КАЗАНЛЪК

РС КАЗАНЛЪК
РС КАЗАНЛЪК1

***

 • от Районен съд – КАРЛОВО

РС КАРЛОВО

***

 • от Районен съд – КОТЕЛ

 

***

 • от Районен съд – 

 

***

 

 • от Районен съд – КРУМОВГРАД

ИЗТЕГЛИ документа в WORD от посочения линк – искане ЗДОИ – РС КРУМОВГРАД

——————————————————————————————————————–

До

Димитър Панайотов

Председател на Сдружение „Солидарност“

гр. София

Във връзка с исканата от Вас информация по искане по ЗДОИ с вх. № 3 / 16.08.2019 г. по описа на РС – Крумовград

 1. Колко разпореждания по чл. 418 от ГПК с номер, дата и мотиви има издадени като брой от 2009г. и до момента от районния съд по години и колко от тях не са връчени все още на длъжниците?
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
28 бр 20 бр 17 бр 23 бр 23 бр 14 бр 14 бр 22 бр 16 бр 19 бр 14 бр

Връчването на документите и уведомяването на длъжниците е задължение на заявителя, който по свое желание може да заведе изпълнително дело пред ЧСИ и ДСИ.

 1. По колко на брой дела по чл. 417 и чл. 418 от ГПК, съобщенията и книжата по същите са връчени от частни съдебни изпълнители?
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
0 бр 3 бр 8 бр 6 бр 11 бр 3 бр

Делата за периода 2009 – 2013 включително са унищожени и нямаме информация за връчени книжа. Гражданските дела се съхраняват за срок от 5 години, като впоследствие се унищожават при спазване на законови норми. Дадените данни са за дела по които има върната информация от съдебните изпълнители.

 1. Колко на брой заповеди за изпълнение по чл. 417/418 ГПК все още не са връчени на длъжниците и не е удостоверено това със съобщение по чл. 55 ГПК, Наредба №7, чл. 2, т. 20?

В Районен съд – Крумовград нямаме информация за изпълнителните дела водени извън съда.

 1. По колко дела в производството по чл. 417 и чл. 418 от ГПК съдебните изпълнители все още не са върнали в съда съобщенията по чл. 55 от ГПК Наредба №7, чл. 3, т. 1?

Тъй като за делата по  чл. 417 и чл. 418 от ГПК, връчването на документите и уведомяването на длъжниците е задължение на заявителя, в Районен съд – Крумовград няма информация по кои от издадените изпълнителни листове има образувани изпълнителни дела. В т.2 е дадена информация за броя на делата по които имаме информация за връчените съобщения и книжа от съдебните изпълнители.

 1. Колко разпореждания по чл. 42 ал. 2 от ГПК са издадени от 2009г. до сега от съда ?

В Районен съд – Крумовград няма издадени такива разпореждания.

 1. Колко изпълнителни дела по чл. 417 и чл. 418 от ГПК има образувани общо при Държавни съдебни изпълнители до момента, които не са приключени към вашия районен съд?
година 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
образувани 8 бр 0 бр. 0 бр. 0 бр. 3 бр. 2 бр 0 бр. 1 бр. 3 бр 0 бр. 1 бр.
приключили

 

8 бр 0 бр. 0 бр. 0 бр. 0 бр. 0 бр. 0 бр. 0 бр. 1 бр. 0 бр. 0 бр.

 

 1. Колко заповедни производства по чл. 410 и по чл. 417 от ГПК има проведени от 2009г. и до момента по години?
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
38 бр 50 бр 106 бр 105 бр 52 бр 41 бр 95 бр 72 бр 110 бр 103 бр 61 бр

 

 1. По колко дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК има подадени възражения по чл. 414 от ГПК по отделно и по години от 2009г. до сега? Колко производства има образувани по чл. 422 от ГПК?
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
1 бр 7 бр 6 бр 12 бр 10 бр 1 бр 4 бр 3 бр 9 бр 8 бр 2бр

Възражения в съда могат да се подават само по дела по чл. 410 от ГПК, а пред ЧСИ и ДСИ по чл. 417 ГПК.

Производства образувани по чл. 422 от ГПК

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
0 бр 0 бр 0 бр 0 бр 0 бр 0 бр 2 бр 3 бр 8 бр 6 бр 2 бр

 

 1. По колко дела по чл. 417 от ГПК препис от документа, въз основа на който е издадена заповедта, в едно с другите документи, подлежащи на връчване на длъжника, все още се намират в кориците на делата и не са връчени на длъжниците?

По всички дела документите, въз основа на които е издадена заповедта, се връщат на заявителя за връчване от ЧСИ, съответно ДСИ.

 1. По колко дела има издадени разпореждания за спиране на производството по чл. 420 от ГПК?

Има спиране на изпълнението по 1 бр. дело от 2016 г.

 1. По колко дела има направени отводи и самоотводи на съдии от PC-Крумовград, поради това, че съдията е кредитополучател от банка, която е страна по делото?

Няма самоотводи на съдии по такъв вид дела.

————————————————————————————————————-

 

***

 • от Районен съд – 

 

***

 • от Районен съд – КУБРАТ

РС КУБРАТ

***

 • от Районен съд – КУЛА

***

 • от Районен съд – 

 

***

 • от Районен съд – КЪРДЖАЛИ

РС Кърджали

***

 • от Районен съд – КЮСТЕНДИЛ

 

***

 • от Районен съд – ЛЕВСКИ

otgovor_ZDOI_362_16082019

***

 • от Районен съд – 

 

***

 • от Районен съд – ЛОВЕЧ

***

 • от Районен съд – ЛОМ

РС ЛОМ

***

 • от Районен съд – 

 

***

 • от Районен съд – МОМЧИЛГРАД

РС МОМЧИЛГРАД

***

 • от Районен съд – МОНТАНА

РС МОНТАНА

***

 • от Районен съд – 

 

***

 • от Районен съд – НИКОПОЛ

***

 • от Районен съд – Нова Загора

РС Нова Загора1

***

 • от Районен съд – 

 

***

 • от Районен съд – Нови пазар

***

 • от Районен съд – 

 

***

 • от Районен съд – ОМУРТАГ

ОС ОМУРТАГ

***

 • от Районен съд – ОРЯХОВО

 

***

 • от Районен съд – ПАВЛИКЕНИ

РС ПАВЛИКЕНИ1
РС ПАВЛИКЕНИ2

***

 

 • от Районен съд – ПАНАГЮРИЩЕ

РС ПАНАГЮРИЩЕ

***

 • от Районен съд – 

 

***

 • от Районен съд – ПЕТРИЧ

***

 • от Районен съд – ПЕЩЕРА

Информация от РС-РПещера

***

 • от Районен съд – 

 

***

 • от Районен съд – ПЛЕВЕН

***

 • от Районен съд – ПЛОВДИВ
РС ПЛОВДИВ

 

***

 • от Районен съд – 

 

***

 • от Районен съд – ПОМОРИЕ

РС ПОМОРИЕ 1

***

 • от Районен съд – 

 

***

 • от Районен съд – ПОПОВО

РС ПОПОВО

***

 • от Районен съд – 

 

***

 • от Районен съд – ПРОВАДИЯ

Провадия - 2019-169_Димитър Панайотов - отговор ЗДОИ

***

 • от Районен съд – 

 

***

 • от Районен съд – ПЪРВОМАЙ

РС ПЪРВОМАЙ

***

 • от Районен съд – 

 

***

 • от Районен съд –  РАДНЕВО

***

 • от Районен съд – РАДОМИР

РС РАДОМИР -

***

 • от Районен съд – РАЗГРАД

РС РАЗГРАД

***

 • от Районен съд – 

 

***

 • от Районен съд – РАЗЛОГ

Писмо РС РАЗЛОГ

***

 • от Районен съд – 

 

***

 • от Районен съд – РУСЕ

РС РУСЕ 2

***

 • от Районен съд – 

 

***

 • от Районен съд – САНДАНСКИ

РС САНДАНСКИ

***

 • от Районен съд – СВИЩОВ

РС СВИЩОВ

***

 • от Районен съд – 

 

***

 • от Районен съд – СВОГЕ

РС СВОГЕ1

***

 • от Районен съд –

 

***

 • от Районен съд – СИЛИСТРА

РС СИЛИСТРА

***

 • от Районен съд –

 

***

 • от Районен съд – СЛИВЕН

РС СЛИВЕН

***

 • от Районен съд –

 

***

 • от Районен съд – СЛИВНИЦА

***

 • от Районен съд –

 

***

 • от Районен съд – СМОЛЯН

СПРАВКА ЗА ОБР. ИД ПО ЧЛ. 417 И ЧЛ. 418 – 2011

СПРАВКА ЗА ОБР. ИД ПО ЧЛ. 417 И ЧЛ. 418 – 2015

СПРАВКА ЗА ОБР. ИД ПО ЧЛ. 417 И ЧЛ. 418 – 2016

СПРАВКА ЗА ОБР. ИД ПО ЧЛ. 417 И ЧЛ. 418 – 2018

СПРАВКА НА ОБР. ИД ПО ЧЛ. 417 И ЧЛ. 418 – 2009

1. СПРАВКА НА ОБР. ИД ПО ЧЛ. 417 И ЧЛ. 418 – 2009

СПРАВКА НА ОБР. ИД ПО ЧЛ. 417 И ЧЛ. 418 – 2010

2. СПРАВКА НА ОБР. ИД ПО ЧЛ. 417 И ЧЛ. 418 – 2010

СПРАВКА НА ОБР. ИД ПО ЧЛ. 417 И ЧЛ. 418 – 2014

СПРАВКА НА ОБР. ИД ПО ЧЛ. 417 И ЧЛ. 418 – 2017

СПРАВКА НА ОБР. ИД ПО ЧЛ. 417 И ЧЛ. 418 – за 2012 г., 2013 г. и към 28.08.2019 г.


РС СМОЛЯН

***

 • от Районен съд –

 

***

 • от Софийски Районен съд

РС СОФИЯ

***

 • от Районен съд – Стара Загора

***

 • от Районен съд –

 

***

 • от СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД 

***

 • от Районен съд –

 

***

 • от Районен съд – ТОПОЛОВГРАД

РС ТОПОЛОВГРАД

***

 • от Районен съд –

 

***

 • от Районен съд – ТРОЯН

***

 • от Районен съд –

 

***

 • от Районен съд – ТРЪН

***

 • от Районен съд – ТРЯВНА

РС ТРЯВНА

***

 • от Районен съд – ТЪРГОВИЩЕ

РС ТЪРГОВИЩЕ

***

 • от Районен съд – ЦАРЕВО

РС ЦАРЕВО

***

 

 • от Районен съд – ШУМЕН

***

 • от Районен съд – 

 

***

 • от Районен съд – 

 

***

 • от Районен съд – ЯМБОЛ

 

***

 

Вашият коментар