22/04/2021

ЗАПОВЕД С МОТИВИ НА СЪДИЯ КОНСТАНТИН КУНЧЕВ ЗА ОТКАЗ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НЕУСТОЙКА ПО БЪРЗ КРЕДИТ

Европейското право вменява задължения на националните съдии на държавите членки на ЕС да следят служебно за неравноправни клаузи, нашият процесуален закон в нормата на чл. 411, ал.  2, т. 2 ГПК също предвижда, че при издаването на заповед по чл. 410 или 417 ГПК съдът следва да провери съответствието на заявените искания със закона и с добрите нрави и при констатирано противоречие с тях да откаже издаването на заповед. Факт е, че почти никой български съдия не изпълнява тези си задължения, както и че поради това им бездействие вече тече наказателна процедура срещу България.

Тук може да видите блестящо мотивирано разпореждане на съдия Константин Кунчев /СРС/, с което отказва да издаде заповед за претенция за неустойка за неусигуряване на поръчители по договор за бърз кредит:  Заповед Съдия Кунчев

 

Източник: advokatfilipova.eu

Вашият коментар