Запорирането на социални плащания като обезщетения и помощи не е умишлено действие от страна съдебните изпълнители. Това е законодателен пропуск, информират в позиция на Камарата на частните съдебни изпълнители, цитирана от БНТ.

По закон ЧСИ трябва да запорира сметките на длъжника, за да удовлетвори неговия кредитор. Заради банковата тайна обаче той няма никаква информация какъв е произходът на парите по сметката му – дали парите са социална помощ, пенсия, трудово възнаграждение или други, попадащи в графата изцяло или частично “несеквестируеми вземания”, оправдават се от Камарата на частните съдебни изпълнители.

Законът изисква налагането на запор да изпреварва уведомяването им за образуваното изпълнително производство. Длъжникът би могъл да изтегли парите си от банката и кредиторът да не може да се удовлетвори, припомнят от камарата.

От Камарата категорично възразяват частните съдебни изпълнители умишлено и популистки да бъдат обвинявани за проблеми, за които те не само че нямат никаква вина, но точно обратното – от години работят за тяхното нормативно отстраняване.

 

Източник: news.bg

Вашият коментар