вт. ное. 12th, 2019

Екип „Солидарност“

Сдружение на потърпевшите от Частните Съдебни Изпълнители и съдебната система- Солидарност / Сдружение “Солидарност”

***

 

 

 

Димитър Панайотов
Председател

Председател на Сдружение "Солидарност"

Сдружение на потърпевшите от Частните Съдебни Изпълнители и съдебната система - Солидарност е създадено с цел защита правата на гражданите, поставени в положение на длъжници или пострадали по друг начин от неправомерни действия на частните съдебни изпълнители или други лица, работещи в правораздавателната система в страната.

Светла Лозанова Миланова-Христова
Заместник председател

Заместник председател на Сдружение "Солидарност"

Сдружение на потърпевшите от Частните Съдебни Изпълнители и съдебната система-Солидарност е създадено с цел защита правата на гражданите, поставени в положение на длъжници или пострадали по друг начин от неправомерни действия на частните съдебни изпълнители или други лица, работещи в правораздавателната система в страната.

Марио Живков
Зам. председател

Заместник председател на Сдружение "Солидарност"

Сдружение на потърпевшите от Частните Съдебни Изпълнители и съдебната система-Солидарност е създадено с цел защита правата на гражданите, поставени в положение на длъжници или пострадали по друг начин от неправомерни действия на частните съдебни изпълнители или други лица, работещи в правораздавателната система в страната.

Марио Живков
Ивайло Павлов Илиев
Член на Управителния Съвет

Член на Управителния съвет на Сдружение "Солидарност"

Сдружение на потърпевшите от Частните Съдебни Изпълнители и съдебната система-Солидарност е създадено с цел защита правата на гражданите, поставени в положение на длъжници или пострадали по друг начин от неправомерни действия на частните съдебни изпълнители или други лица, работещи в правораздавателната система в страната.

Ивайло ИлиевГД
Ивайло Илиев Папазов
Член на Управителния Съвет

Член на Управителния съвет на Сдружение "Солидарност"

Сдружение на потърпевшите от Частните Съдебни Изпълнители и съдебната система-Солидарност е създадено с цел защита правата на гражданите, поставени в положение на длъжници или пострадали по друг начин от неправомерни действия на частните съдебни изпълнители или други лица, работещи в правораздавателната система в страната.

Васил Коцев Василев
Член на Управителния Съвет

Член на Управителния съвет на Сдружение "Солидарност"

Сдружение на потърпевшите от Частните Съдебни Изпълнители и съдебната система-Солидарност е създадено с цел защита правата на гражданите, поставени в положение на длъжници или пострадали по друг начин от неправомерни действия на частните съдебни изпълнители или други лица, работещи в правораздавателната система в страната.

Тони Славов Младжовски

Член на Управителния съвет на Сдружение "Солидарност"

Сдружение на потърпевшите от Частните Съдебни Изпълнители и съдебната система-Солидарност е създадено с цел защита правата на гражданите, поставени в положение на длъжници или пострадали по друг начин от неправомерни действия на частните съдебни изпълнители или други лица, работещи в правораздавателната система в страната.

Димитрина Георгиева Фан

Член на Управителния съвет на Сдружение "Солидарност"

Сдружение на потърпевшите от Частните Съдебни Изпълнители и съдебната система-Солидарност е създадено с цел защита правата на гражданите, поставени в положение на длъжници или пострадали по друг начин от неправомерни действия на частните съдебни изпълнители или други лица, работещи в правораздавателната система в страната.

Добринка Желева Вълкова-Москосо

Член на Управителния съвет на Сдружение "Солидарност"

Сдружение на потърпевшите от Частните Съдебни Изпълнители и съдебната система-Солидарност е създадено с цел защита правата на гражданите, поставени в положение на длъжници или пострадали по друг начин от неправомерни действия на частните съдебни изпълнители или други лица, работещи в правораздавателната система в страната.