24/01/2021

За нас

Сдружение на потърпевшите от Частните Съдебни Изпълнители и съдебната система- Солидарност / Сдружение „Солидарност“

 

 

е учредено на 25.09.2018 г. с участието на учредителите, сред които Ивайло Павлов Илиев, Светла Лозанова Миланова-Христова; Васил Коцев Василев; Тони Славов Маджовски; Димитрина Георгиева Фан; Стоян Грозданов; Господин Костов Динев; Николай Емилов Асенов; Николай Петров Петков; Добринка Желева Вълкова-Москосо;

Председател на сдружението е Димитър Чавдаров Панайотов 

Заместник – Председател: Светла Лозанова Миланова-Христова

Съучредителите са:

  1. Светла Лозанова Миланова-Христова;
  2. Васил Коцев Василев;
  3. Тони Славов Маджовски;
  4. Димитрина Георгиева Фан;
  5. Стоян Грозданов;
  6. Господин Костов Динев;
  7. Николай Емилов Асенов;
  8. Николай Петров Петков;
  9. Добринка Желева Вълкова-Москосо;

Сдружение „Солидарност“ е създадено с цел защита правата на гражданите, поставени в положение на длъжници или пострадали по друг начин от неправомерни действия на частните съдебни изпълнители или други лица, работещи в правораздавателната система в страната.

Ние осъзнаваме, че битката може да бъде спечелена, само ако сме единни! Затова, ако желаете да ни помогнете във войната, то можете да се присъедините към нашата организация, като попълните заявлението на гърба и го изпратите на нашия имейл:

или го донесете на място в офиса ни, намиращ се на адрес: гр. София-1000, ул. Пиротска 5, ет.3, оф.7

Можете да се запознаете с Нас на сайта ни www.sd-solidarnost.com или на FB страницата: www.facebook.com/sdsolidarnost/

Ако сте пострадали и искате да се възползвате от нашата първоначална безплатна консултация, то заедно със заявлението ни изпратете копие от частното гражданско дело в районния съд и копие от делото при ЧСИ. /Което се заплаща съответно по т.8 от тарифата на ЧСИ – 12лв с ДДС,а в съда – по 0,10 лв. на страници, като обикновено едно дело е от порядъка на 30 до 50 страници, между 3 и 5 лв с ДДС/.

„Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система – Солидарност“

ЕИК: 205319885,

Банкова сметка:BG50RZBB91551009768687,

РайфайзенБанк, BIC: RZBBBGSF