22/04/2021

Ивайло Илиев: Съдиите дерибействат, ЧСИ-тата дерат на живо

Интервю с Ивайло Илиев, член на УС на сдружение „Солидарност“ и председател на сдружение „Покана за доброволно изпълнение“

Разговора води Ирина ГЕНОВА

Ивайло Илиев, член на УС на „Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система – Солидарност“ и председател на сдружение „Покана за доброволно изпълнение“.

Организациите са в защита на тези, които страдат от произвола на частния съдебен изпълнител или т.н. ЧСИ-та.

Всичко започва като лична битка. Не е тайна, че Ивайло загуби много и от инженер-бизнесмен стана по принуда самоук юрист. Със зъби и нокти  брани това, което му остана, но чудовището, с което се бори има пипала навсякъде: в съдебната система, полицията и политиката. 

Хората трябва да знаят, че по принцип много изпълнителни дела могат да бъдат съборени в съда като нищожни, но почти нито един длъжник в държавата не знае правата си. 

От две години Ивайло споделя по всеки възможен начин своите опит и знание – разяснява и защитава правата на гражданите, поставени в положение на длъжници, съобщават от неправителствената организация.

***

– Г-н Илиев, на какви несправедливости и дори беззакония са подложени длъжниците в България?

– Първото и най-важно нещо, което е костатирано от прокурор от специализираното звено Антикорупция, което разследва съдии и прокурори и следователи, в проверка по мой сигнал, е че по делата в СГС, а и почти в цялата страна не се издават съдебните актове – т.нар. разпореждания, които заместват съдебните решения.

Няма начини как да бъдат връчени, в тях няма как да бъдат посочени мотивите на съда, защо и кой е издал изпълнителен лист срещу длъжниците.

– А това не е ли незаконно? Не трябва ли да се спазва определена процедура?

– Ние бяхме на изслушване в Народното събрание, където господа депутатите от правната комисия казаха, че в закона е написано ясно и трябва да се спазва от всички съдии, но това масово не се прави. Има малко изключения, които са във Варна и в Русе. Половината състави издават, половината – не.

Всичко това е абсолютно незаконно. Човек не може да разбере защо е осъден в негово отсъствие.

 Имате ли впечатления как се процедира в съда в Бургас?

– За Бургас впечатленията са ми от съда в Царево. Казват така: „Ние в Царево издаваме разпореждания, от Апелативния съд в Бургас ни натискат да не издаваме, защото практиката в Бургас е да не се издават такива актове.

– Не може ли тагава на базата на това, че не са издадени тези разпореждания, да отпаднат всички действия срещу длъжника, като незаконно извършени, ако той си потърси правата?

– Точно това съветваме всички потърпевши от тези незаконни действия на съда. Да отидат в съда и да си направят копия от делото и да пишат жалби и да внасят искове за нищожност. Защото липсващият съдебен акт просто е нищожен. Той е устно издаден на закрито съдебно заседание. Следователно другата страна не може да разбере какви са мотивите на съда и това е основание за сезиране на Европейския парламент и жалба до Европейската комисия.

– А има ли вече такива?

– Има такива жалби от членове на сдружението, но съдиите се държат като организирана престъпна група. Окръжните съдилища прикриват закононарушенията и издават такива порочни съдебни актове, които са недопустими. И казват – може и без такива актове.

– Това е откъм страна на съдебната система. А от страна на частните съдебни изпълнители има ли някакви закононарушения?

– Нередностите продължават нататък. Когато са издадени някакви актове от съда – заповедта на изпълнение подлежи на връчване от ЧСИ, но само и единствено тогава, когато взискателят или този, който иска да осъди другата страна подаде специална молба до съда, съобщенията по делото, по което длъжника не присъства, да бъдат връчени от ЧСИ за сметка на заявителя и съдът разпореди да бъдат връчени книжата на ЧСИ – само тогава е законно.

Всеки един длъжник, за който има такова разпореждане и казва ЧСИ да му връчи книжата има право да възрази срещу този съдебен акт – че не му се връчва от държавен съдебен изпълнител, където тарифите са много по-ниски.

Поради липсата на такъв акт, длъжникът е поставен в ситуация да не може да подаде жалба и ЧСИ започва да го дере на живо, вместо държавните съдебни изпълнители, които гледат само 1% от всички издадени дела от районните съдилища.

Всичко е в ръцете на ЧСИ-тата, държавните, които са 400 на брой, а гледат 1% от делата, които гледат другите 200 /ЧСИ/. Това е нарушаване на Хартата на правата и свободите на гражданите – чл.6 и чл.47.

– А вие предприели ли сте някакви действия в тази посока?

– Нашите действия са още от гражданското сдружение „Покана за доброволно изпълнение“, на което аз съм председател.

Ние бяхме на изслушване на 19 юли

На 19 юни имаше изслушване по нашите 3 петиции в Комисията по петиции в ЕП в Брюксел, на която от България присъствахме 7 души.

Българската държава не изпрати представител.

Петициите бяха оставени отворени, поради това че председателят на групата, която беше излъчена от Европейската комисия каза, че ЕК е отхвърлила становището на българското правителство за съответствието на заповедното законодателство с европейското право. Сиреч, европейците казват директно в очите на българската държава: “Вие лъжете“.

Отхвърлено становище означава точно това – “Вие лъжете“.

Представителят заяви, че ЕК обмисля предприемането на следващи действия спрямо България, които са наказателна процедура в съда в Люксембург, заради това, че нашето законодателство и неговото прилагане.

– Има ли движение по този случай?

– От самата Комисия по петициите беше отправено запитване до българското правителство и трябваше да получи отговор преди 3 месеца и ние все още очакваме този отговор.

– Какви са въпросите, които сте отправили в своите петиции?

– Въпросите са: какво е нашето законодателство и как се прилага, за да има такива жалби в ЕП за несъответствие на нашето заповедно производство. И ако ЕК и Комисията по петициите действително установят тези нарушения – стартира процедура срещу България.

За съжаление ще трябва да плащат всички българи, а съдиите, които са пълни дерибеи и ЧСИ-тата, които действат без възлагане от съда. Не не са съдии, а изпълнители на волята на съда.

Съдът им просто дава заровед-изпълнителен лист и после абдикира от контрол върху тях и затова те си развяват коня както си знаят.

Източник: meduzata.com

Вашият коментар