23/04/2021

Изслушване изказванията пред КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИТЕ в ЕП на 19.06.2018 г.

Изслушване в Комисията по петиции към ЕП с участието на Председателя на Сдружение „ПДИ“ – Ивайло Илиев, адв. Владислав Янев, адв. Светла Миланова, адв. Светлозар Николов и др.

 

ПОЧИТАЕМИ ЕВРОПЕЙСКИ ДЕПУТАТИ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Обръщам се към Вас в качеството си на председател на гражданско сдружение от България, което цели да защити накърнените интереси и права на потърпевши от погазването на българското и най-вече на европейското законодателство, от страна на българския съд и българските частни съдебни изпълнители. Дадените конкретни примери за нарушени права, са породени от общи причини – националното законодателство и неговото противоречие с общностното право.

 

Пороците в българското изпълнително производство са следните:
– Длъжниците са осъждани в закрити съдебни заседания. Не са издавани съдебни актове, а издадените заповеди за изпълнение и изпълнителни листове са нищожни документи, защото са издадени без процесуално правно основание.
– В огромната си част предявените пред районния съд вземания не са безспорни – нарушава се Регламент 805.
– Масово частните съдебни изпълнители преправят съобщенията до длъжниците.
– Изпълнителните листове по над 200 000 дела само в Софийски районен съд незаконно са напуснали кориците на делата. Делата се съхраняват в т.нар. „тъмна стая“. По тези дела не е удостоверено връчване. Същите не са приключени и архивирани от 2009 г. до сега. Това е потвърдено официално то председателя на съда. Не се доплащат 2% държавна такса, което трябва да бъде изследвано за нерегламентирана държавна помощ на банките и частните съдебни изпълнители.
– Изпълнителните дела се образуват без валидно съдебно изпълнително основание – разпореждане.

По отношение на ЧСИ:
– Частните съдебни изпълнители действат без възлагане от съда с изрично разпореждане и не връчват пълните комплекти от документи.
– Частните съдебни изпълнители не връщат съобщенията в съда за удостоверяване на валидно връчване и делата остават в т.нар. „тъмна стая“.
– Частните съдебни изпълнители са материално заинтересовани от всяко дело, тъй като получават възнаграждение за неговото образуване и за всяко действие.
– На частните съдебни изпълнители не може да се иска отвод като на нормален съдебен състав и да се иска делото да се води от държавни съдебни изпълнители.
Държавните съдебни изпълнители са 600 на брой и тарифите им са по-ниски от тези на частните, а гледат само 5% от делата.
– Няма случайно разпределение на делата при частните съдебни изпълнители.
– Жалби срещу частни съдебни изпълнители се гледат от окръжни съдилища. Това е едностепенна защита. Решението не може да бъде обжалвано, колкото и да е порочно. По този начин се нарушава Хартата на основните права на Европейския съюз – ХОПЕС.

Българските институции:
– Съставите от окръжните съдилища и от Върховния касационен съд прикриват закононарушенията на Софийски районен съд. Върховният касационен съд е абдикирал от уеднаквяване на практиката на съдилищата – относно посочените проблеми в тях.
– Проведени са срещи с министъра на правосъдието, председателстващия Висшия съдебен съвет, Комисията за борба с корупцията, Комисията по правни въпроси към Народното събрание. Налице е пълно тяхно бездействие. Затова бездействие съм внесъл уведомление в прокуратурата.

В моите случаи:
– от 2010 г. до сега търпя бързо производство. Частен съдебен изпълнител ми е наложил възбрани и запори на всички мои дялове, фирми, имоти и сметки, без тези действия да са поискани „кредитора“. Имоти на дружеството ми са продадени на 1/10 и 1/20 част от реалната пазарна цена, а съдът не реагира. Това съсипа моя бизнес и живота на семейството ми.
– При заведени 17 броя „бързи“ производства само един състав е издал валиден съдебен акт – разпореждане.
– По една и съща незаконна ипотека имам два противоречиви съдебни акта.
Никой не проверява подадените документи за нищожност и неравноправните клаузи. Такъв е случаят ми с бившия български финансов министър – Стоян Александров – вече с повдигнато обвинение за незаконна банкова лихварска дейност. Същото е и по другите ми дела.
– При подадени възражения всички съдебни състави с изключение на един приемат, че има редовно връчване на документи и отказват образуване на исково производство, което и то впоследствие е прекратено поради изпуснат срок.
Всичко изложено до момента е потвърдено от разследването на българския прокурор Занев от СЗ „Антикорупция“ като системен проблем на СРС с писма до ИВСС и КЧСИ, които са ВИ предоставени.

Съдът, частните съдебни изпълнители, правоимащите институции в България действат като организирана престъпна група. Това е причина огромна част от длъжниците, от друга страна, да не търсят и отстояват правата си, тъй като им е втълпено, че не разполагат с права. Това отнема тяхната свобода на защита и справедлив съдебен процес, уредени в ХОПЕС. По този начин е съсипан бизнесът и животът на стотици хиляди граждани на ЕС и на малки и средни предприятия.

 

Подчертавам, че проблемът не само е личен, не само е национален, но и наднационален и касае съдбата на милиони граждани на ЕС.
Благодаря за вниманието!

 

(вижте по-горе видеото от изслушването в Комисията по петиции към ЕП с участието на Председателя на Сдружение „ПДИ“- Ивайло Илиев; адв. Владислав Янев; адв. Светла Миланова; адв. Светлозар Николов; Радка Николова – Орцева – съпредседател на „НДБГ“; адв. Десислава Филипова и адв. Веска Волева )

Вашият коментар