Днес се състоя протест пред Омбудсмана на Република България. За момента се отменят протестните действия спрямо тази институция, поради това, че потвърдиха среща с Омбудсманът, г-жа Диана Ковачева, която се състоя още същият ден.

     Проблемите са изложени и има поет ангажимент да сезират съответните институции! Нека видим резултатите!

   Изслушването се проведе от 11:00ч. до 12:00ч., на живо, излъчено във фейсбук, с цел запознаване на обществото с проблемите.

       Линк към срещата на живо:

https://www.facebook.com/Dlazhnika2/videos/2920861758148301

Вашият коментар