23/04/2021

Индивидуална жалба до ЕК по проблеми на българското законодателство

Уважаеми господин Таваниер,

Относно:

 • моето оплакване до Генерална Дирекция „Правосъдие и Потребители” (реф. № CHAP (2017) 02745/31.08.2017);
 • моите писма с дата 11.12.2017 и 19.12.17г;
 • запитване за писмен отговор (реф. № Е-ооо113-18) до Комисията относно писмен въпрос (реф. №Р-000897-17) от члена на Европейксия парламент – г-н Светослав Хростов Малинов,

Бих искал да изразя подкрепата си към запитването на г-н Малинов. Без предварително да познавам работата или личността на г-н Малинов, наскоро открих неговата молба към Европейската Комисия. Като:

 • моят случай по много начини е подобен на ситуацията, описана от евродепутат Малинов. Неговият писмен въпрос  се отнася за теми като:
 • нарушение на правата на българските длъжници;
 • нарушение на правото на ЕК в контекста на процедурата за реда на плащане, осигурена от ГПК
 • моето оплакване до Генерална Дирекция „Правосъдие и Потребители” (реф. № CHAP (2017) 02745/31.08.2017) може да бъде засегнато от решението на Комисията съобразно молбата на г-н Малинов,

Още веднъж привличам вниманието Ви на факта, че моят случай не е изолиран и на това, че ситуацията в нашата държава-членка – правно, социално и политически, е несъвместима с ценностите и законодателството на ЕС.

Също така се надявам на това, че молбата на г-н Малинов, заедно с моето оплакване и реакциите на много други български граждани и компании накрая ще привлече вниманието на Комисията към един от най-поразителните проблеми на българското законодателство. Въпросите относно процедурата за реда на плащане в рамките на настоящия  ГПК (приет през 2007г.) има изключително голямо негативно въздействие върху нашето общество и следните преки и непреки последствия:

 • банките, имайки законни права, които са естествени за държавата (да не доказват задълженията на своите длъжници в обикновен съдебен процес), злоупотребяват с позицията си да претендират каквито и да са задължения, от които и да са длъжници, когато си решат;
 • сегашната процедура за реда на плащане:
 • прави възможно за банка да поиска пари от ФЛ или ЮЛ въз основа на счетоводните записи на самата банка;
 • не позволява за съда да се разгледат в детайли произходите на задълженията (например договорът за заем), нито да се влиза в детайлите на счетоводните записи, с които то е представено;
 • позволява това длъжниците да са съдени, без да са информирани за това на основата на обикновените счетоводни книги, поддържани от самата банка (в моя случай например – бях инструктиран от банката да вложа пари в сметката на общите длъжници и така в моите счетоводни записи няма данни за последното ми плащане);

–      позволява на съда да се отклонява от своя строго формален характер и все още техните заповеди се зачитат от съдебните изпълнители (моля, погледнете приложеното копие на заповед за изпълнение на СРС – дори без превод е ясно, че самият съдия не е използвал правно задължителната строга форма за заповед за изпълнение и за всички други документи в рамките на процедурата за плащане, пишейки имена и инструкции на ръка на различни абзаци от заповедта);(3)   Съдебните изпълнители, повечето от които са лично свързани с банките, продават имотите на длъжниците на извънредно ниски цени на компании собственост на или свързани с банката. Много от тези продажби са направни по инструкциите на банката особено по отношение на кога и как да бъде изпълнена;(4)    Свързаните с банката компании и купувачи на евтини ипотекирани имоти  прехвърлят капитала, получен по горепосочените начини, на съответните им чуждестранни дружества-майка в чужбина, като следователно това е причина да бъдат отнети милиарди български капитал от други държави;(5)   Независимо дали се прилага  за индивидуалните длъжници или за търговските дружества, тази процедура води до злоупотреба с частно правоприлагане, огромни изпълнителни и съдебни такси, банкрут и други последствия, като обикновено е прекалено късно за длъжниците да се обърнат, когато научат за това (при нормална правна среда, такова действие не може да бъде предприето без знанието на длъжника или без назначаване на законните им представители);(6)   Всичко по-горе води до унищожаване на българските малки и средни предприятия, загуба на работа, загуба на борба и накрая загуба на човешкия капитал, като много българи, особено между 20 и 35-годишна възраст, предпочитат да мигрират в чужбина.

Призовавам ЕК да разбере сериозното въздействие, което тази ситуация има както върху България, така и върху ЕС. Също така смятам, че е крайно време отговорните лица и органи в рамките на Комисията да разберат това, че:

 • Настоящият ГПК, когато се говори за процедурата по реда на плащане, e приет  със средства на тежко лобиране от страна на банките, големия капитал и монополите;
 • Промените, за които се твърди от българските политици, не се осъществяват на практика и не се предприемат важни стъпки, за да се доближим до правото на ЕС, въпреки това какво се заявява и съобщава от тях;
 • Банките майки на всички местни банкови злоупотреби (като KBC Group в Белгия, Alpha Bank – в Гърция и др.) никога не биха си позволили подобна злоупотреба или действие спрямо своите длъжници в обстановката на ЕС никъде извън България – като настоящата ситуация тук им позволява:
 • двуцифрени лихвени проценти;
 • незабавно събиране на дългове без възможност за избор за длъжниците;
 • многобройни нарушавания на банковия им лиценз;
 • пълно прехвърляне на търговския риск на длъжниците
 • използване на заблуждаващ маркетинг, когато свързват български банки с техните собствени европейски ценности и практики, като в същото време местните банки наемат хора с лошо образование и без релевантния опит (като например, KBC Group – Белгия притежава и се появява на логото както на CiBank, така и на ОББ);
 • Настоящата ситуация няма да се разреши сама и е възможно скоро да е прекалено късно Комисията да се намеси изобщо, като България изпадне в най-голямата си демографска криза някога.

Още веднъж подчертавам, че не познавам евродепутат г-н Малинов и не би трябвало той да знае за моя случай преди подаване на запитването си. Дори и така не съм изненадан да видя, че български евродепутат реагира на конкретния си проблем, който е в явно противоречие със законодателството на ЕС.

По отношение на горното, моля да потвърдите моята подкрепа към писмения въпрос на евродепутат г-н Малинов към Комисията. Надявам се моят случай да помогне на Комисията да направи правилните изводи и да предприеме подходящите мерки.

Междувременно, като мина почти година от първоначалното запитване на члена на ЕП г-н Малинов, моля, забележете, че това е въпрос на спешност, като хиляди ФЛ и ЮЛ споделят тази ситуация и нейните последствия.

Поздрави, Инж. Завен Астадуров,

София, България

 

Отговор от ЕК на писмото виж тук!

Вашият коментар