С КОПИЕ ДО ЕП /ПЕТИЦИИ/

ДО

ЕВРОПЕЙСКА.КОМИСИЯ /ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИ/

 

 

 

ЖАЛБА

От Виолета Иванова Господинова (Стоянова)

 

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДИРЕКЦИЯ ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИ И СЛЕДЯЩИ ПРАВИЛНОТО ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО. Искам да ви запозная с поредния случай , в който и Върховен Касационен Съд на България ПРЕГРАЖДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА БАНКОВ КРЕДИТ ПЪТЯ НА ПРАВОРАЗДАВАНЕТО КАТО НЕ ДОПУСКА ДЕЛОТО ЗА КАСАЦИОННО РАЗГЛЕЖДАНЕ И НЕ РАЗГЛЕЖДА/ИЗПРАЩА МОЛБАТА ЗА ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ КЪМ СЪДА НА СЪЮЗА. Няма да описвам случаят , тъй като е разгледан в Европейски Парламент в Петиция 0838/2017, внесена от Виолета Господинова, с българско гражданство, относно процедура при заповед за плащане във връзка със спор с българска банка, свързан с ипотечен заем .

Въз основа на изп. лист по ч.гр.д. № 17356/2012г., 26 състав по описа на РС- Варна, „Първа Инвестиционна Банка” АД образува изп. дело №20127190400632 по описа на ЧСИ Станислава Янкова, с район на действие ОС Варна.  С влязло в сила решение е установено, че Виолета Стоянова не дължи на банката претендираната сума при условие, че банката вече ми е отнела собствеността и трябва да живея на квартира със синът ми. В делото сме оспорили неравноправни клаузи, липса на методология и други нарушения на ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИ НЕ СЪВМЕСТИМИ С ПРАВОТО НА ЕС И СМЕ ОТПРАВИЛИ МОЛБА ЗА ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ , А ОТГОВОРА НА ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД Е СЛЕДНИЯ..О П Р Е Д Е Л И : О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 464

[населено място] ,29.10.2018г.

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 218/02.11.2017 г. по т.д.№ 51/2017 г. на Варненски апелативен съд.

Определението не подлежи на обжалване С КОЕТО ПРЕГРАЖДА ПЪТЯ НА ПРАВОРАЗДАВАНЕ ,РАЗКРИВАНЕ НА ОБЕКТИВНАТА ИСТИНА ,ВЪЗМОЖНОСТТА ДЕЛОТО ДА СЕ РАЗГЛЕДА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД, С КОЕТО НАРУШАВА ЧЛЕН ОТ КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВ СЪДЕБЕН ПРОЦЕС И ДРУГИ ТОЧКИ ОТ ВСEOБЩA ДEКЛAРAЦИЯ ЗA ПРAВAТA НA ЧOВEКA ПРEAМБЮЛ, /А ИМЕННО..Член 7

Bсички хора са равни пред закона и имат право, без каквато и да е дискриминация, на еднаква закрила от закона. Bсички хора имат право на еднаква защита срещу каквато и да е дискриминация, нарушаваща тази Декларация, както и срещу всяко подбуждане към дискриминация.

Член 8

Bсеки човек има право на ефективно възстановяване на правата си от компетентните национални юрисдикции за действия, нарушаващи негови основни права, признати му от конституцията или закона

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  • ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВКС С ОТКАЗ ДА РАЗГЛЕДА ДЕЛОТО И ИЗПРАТИ ЗА ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ С ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ И ЗАЩИТАВА / УЗАКОНЯВА НЕПРАВОМЕРНИТЕ /НЕЗАКОННИ ПРАКТИКИ НА БАНКИТЕ. МОЛЯ ВИ, КАТО ОРГАН СЪБЛЮДАВАЩ ПРИЛАГАНЕТО ЗА ПЕС НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС, ДА ИЗВЪРШИТЕ НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ И МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ ЗАКОНА В БЪЛГАРИЯ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ СЪДИЛИЩА , КОЙТО ГАРАНТИРА СПРАВЕДЛИВ СЪДЕБЕН ПРОЦЕС НА ГРАЖДАНИТЕ НА СЪЮЗА , А НЕ ОГРАБВАНИ ОТ БАНКИ И НЕ ЗАЩИТАВАНИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СЪД, КОЙТО ПРЕГРАЖДА И ПЪТЯ НИ ДО ЕВРОПЕЙСКИ. МОЛЯ, ДА УКАЖИТЕ ПЪТЯ, ПО КОЙТО МОГА ДА ПРЕДОСТАВЯ ДЕЛОТО СИ В ЕВРОПЕЙСКИ СЪД И БЪДЕ РАЗГЛЕДАНО ОТ НЕЗАВИСИМ И БЕЗПРИСТРАСТЕН СЪД.

 

02.12.2018г.                                                                                                                                                                           Суважение: В. Господинова

Гр. Варна                                        

 

Получен е и ОФИЦИАЛЕН отговор от ЕК

Вашият коментар