Исканията на Капитан Ивайло Павлов към министерството са!

1. Незабавна проверка на всяко 50-то дело на ЧСИ/ДСИ на случаен принцип за цялата страна с основание за образуване на изпълнителен лист и констатиране на 3 случая. Да се отнемат правата на ЧСИ за винаги след пълна ревизия на дейността им.
2. а) основания за образуване на изпълнително дело
3. б) кой съд и кой съдия му е разпоредил да връчи актовете на разпоредителното дело на РС и има ли изобщо такова разпореждане, което да доказва валидността на процедурата.
4. в) зачетени ли са основните права на длъжниците да обжалват разпореждането на изпълнителен лист, като последна защита преди да се пристъпи към ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. Все пак ЧСИ/ДСИ са юристи, но и последни директни приложители на правото на ЕС, като наднационално такова.
5. г) валиден ли е издаден изпълнителния лист и заплатена ли е държавната таксата за неговото издаване.
6. д) валидна ли е поканата за Доброволно изпълнение и спазен ли е точния образец/формуляр на министъра на правосъдието съгласно наредба №6 на мин на правосъдието по чл. 426 от ГПК
7. е) Колко наети служители има, назначени ли са законно на работа и спазва ли регламента на ЕС за GDPR
2. Незабавна проверка на дейността и на водената отчетна документация при ЧСИ/ДСИ. Срок до до 7 дни.
3. Назначаване на проверка на самият инспекторат на мин. на Правосъдието по закона за съдебната власт и арестите.
4. Нова наредба- вместо наредба №2 по чл. 425 от ГПК- обсъждане на новата, която трябва да бъде издадена съобразно Европейското и Българското законодателство.
5. Искане до висшия съдебен съвет за незабавно спиране на образуването на дела по чл.410 и чл.417 до приемане на нови образци на документите, зачитащи правата на гражданите да присъстват на собственото си дело в Районния Съд съгласно чл.47 от Хартата за Основните Права на Европейския Съюз.
6. Министъра на правосъдието, като председателстващ заседанието на Висшия Съдебен Съвет да предяви искане към Висшия Съдебен Съвет за незабавно спиране на всички заповедни производства предвиждащи гледането им в закрити съдебни заседания до окончателното премахване на гледането на делата в закрити съдебни заседания без призоваване на длъжниците поради изначално и изцяло опорочения процес отнемащ правата на длъжниците за защита

Вашият коментар