Моля, изгледайте внимателно видеото и прочетете списъка за всички документи, които са необходими да вземете от частен съдебен изпълнител.

 1. Молба за образуване на изпълнителното дело, заедно с всички приложения.
 2. Разпореждане (постановление) на ЧСИ за образуване на изпълнителното дело с привлечени страни и присъдени разноски.
 3. Копие от заповед за изпълнение.
 4. Копие от разпореждане за издаване на заповед за изпълнение.
 5. Копие от разпореждане (по чл. 418 от ГПК) за допускане на незабавно изпълнение (само, ако заповедта е по чл. 417 от ГПК).
 6. Копие от разпореждането за издаване на изпълнителен лист.
 7. Копие от разпореждането за оправомощаване на ЧСИ да е връчител на съобщението на съда по чл. 42, ал. 2 от ГПК.
 8. Копие от поканата за доброволно изпълнение (лице и гръб).
 9. Копие от запорно съобщение.
 10. Копие от публична продан (ако има такава).
 11. Копие от изпълнителният лист.
 12. Копие от подлежащия на принудително изпълнение акт.

Тук може да видите видеото:

Вашият коментар