В отговор на сигнал за противоречива съдебна практика по прилагането на Заповедното производство по ГПК, внесен  от Сдружение на потърпевшите от Частните Съдебни Изпълнители и съдебната система – Солидарност / Сдружение „Солидарност“ е видно как ВКС и ИВСС действат като ОПГ погазвайки закон и конституция!!!

 

ОТГОВОР от Върховен Касационен Съд

 

Отговор от ВКС за неиздаване на разпореждане по чл.418

 

***

 

СТАНОВИЩЕ на Инспектората към Висш Съдебен Съвет

 

Становище от ИВСС по сигнал за разпореждания по чл. 417

 

***

СТАНОВИЩЕ на Висш Адвокатски Съвет

по Запитване EU-Pilot № 8135/15/JUST на Европейската комисия

 

ИСТЕГЛИ в WORD!

 

***

 

 

Вашият коментар