Ако колекторски фирми не само ви звънят, но и осъществяват психически тормоз не забравяйте, че имате възможност да се обърнете към органите на МВР за съдействие и защита

Често заплашват хората, на които се обаждат, че ако не платят в дадения срок, ще ги дадат на съд

Флагман.бг продължава рубриката с юридическите съвети на адвокат Лина Георгиева. Този път тя ще ви насочи как да се справите с колекторските фирми.

Няма човек вече, който да не знае за колекторските фирми и начините им на действие. Всеки, ако не е преживявал лично обаждане от такава фирма, то има поне един познат или роднина , който да е бил “ информиран“, че им дължи определени суми и най-често за задължения към мобилни оператори.

Няколко съвета, за да се защитите от действията на колекторските фирми:

1. Не се афектирайте, колкото и груб и нахален, а понякога дори и заплашителен да е тона на звънящия. Изслушайте ги, за да разберете каква точно претенция имат към вас. Обърнете внимание какво е задължението ви, кой е кредиторът, чието вземане събират и за кой период от време претендират, че дължите.

2. Не се притесняватйе, ако ви обясняват, че в случай на несъдействие и плащане веднага, то вие ще бъдете застрашени от глоби, такси и съдебни разноски. Глоби и такси нямат право да ви налагат. Съдебните разноски са само в случай, че се стигне до дело и вие го загубите.

3. След като сте изслушали обаждането /най-често събирането на задължение започва с обаждане по телефона/, по възможност сте си записали какво претендират от вас, най-добре веднага се посъветвайте преди да извършвате плащания, да давате обещания за сключване на каквито и да са споразумения и пр..

4. Има редица фактори, които могат да ви помогнат да се защитите ефективно:

– Възможно е задължението да е погасено по давност – т.е. да е изтекъл срока, в който вашият кредитор е могъл да иска изпълнението му. За задълженията към мобилни оператори, ВИК, ЕВН, топлофикация срокът е 3 години, а практиката показва, че точно тези големи кредитори продават вземанията си накуп на колекторските фирми, като значителна част от вземанията са отдавна погасени по давност

– Много е важно да ви бъде представено доказателство, че конкретното колекторско дружество е закупило вземането, заплащането на което претендира – валиден договор за цесия.

– За да имате задължение към колекторското дружество, освен непогасено по давност задължение е необходимо и тази цесия да ви бъде съобщена и то задължително от стария ви кредитор. Т.е. обаждане, в което новият кредитор ви съобщава, че дължите вече на него, без да ви представи пълномощно, че старият кредитор го е овластил да ви съобщи от негово име, няма правно
действие.

Ако колекторски фирми не само ви звънят, но и осъществяват психически тормоз не забравяйте, че имате възможност да се обърнете към органите на МВР и прокуратурата за съдействие и защита.

Ако получите призовка от Арбитражен съд за явяване на заседание по спор от категорията на описаните по – горе, веднага се консултирайте за изготвяне на компетентен правен отговор, тъй като съгласно последните промени в Закона за защита на потребителите от 2017г. всяка клауза в договор, сключен между търговец и потребител, с която страните възлагат на Арбитражен съд решаване на спор между тях, извън процедурата за алтернативно решаване на потребителски спорове по смисъла на този закон, е недействителна.

А ако сте получили решение от такъв съд, не забравяйте, че решенията им също подлежат на касационно обжалване пред ВКС.

 

Източник: flagman.bg

Вашият коментар