23/04/2021

Капаните на бързите кредити

Бързите кредити крият капани, от които информираният потребител може обаче лесно да се предпази, ако внимава за следните 5 неща:

1. Отпускане на заем без подписан договор

На клиента се посочват устно едни условия, с които той се съгласява, непосредствено след което му се отпуска съответният заем, т.е. парите се предават в брой още същия ден. Договор до този момент не се подписва, като се изтъкват редица технически или други причини. Впоследствие (в рамките на 1-2 дни) потребителят получава копие от договор, в който открива изцяло различни условия от тези, които вече е приел.

2. Ограничаване правата на клиента

Потъпкването и ограничаването на правата на клиента се изразява в начисляването на наказателни лихви, дори при предсрочно погасяване на заема, което е абсолютно незаконно според Закона за потребителските кредити. Друго нарушение е практиката на някои кредитори да променят условията по договора, без да бъдат задължени да уведомят за това своите клиенти.

3. Незаконно високи лихви върху кредита

Въпреки че се въведе таван от 50% върху годишния процент на разходите по кредита, тази мярка се оказа неособено ефективна. Кредитните компании въведоха редица допълнителни такси, с които компенсираха загубите от значително по-ниските вече лихви.

4. Скрити или неясни условия по заема

Често в условията по договора има неясни и сложно формулирани такси. Тактика на компанията е да не предоставя възможност на клиента да се запознае внимателно с текста на документа, който подписва.

5. Кражба на самоличност

Измамата се осъществява чрез кражба на личните данни (имена, ЕГН, номер на лична карта), които присъстват в сметките ни за електричество, вода, телефон и др. На практика се оказва, че нищо неподозиращ човек става длъжник на кредитна институция, след като някой е откраднал писмото, изпратено му от съответния доставчик на комунални услуги.

 

Източник: marica.bg

Вашият коментар