ОТВОРЕНО ПИТАНЕ

 

Уважаеми граждани и експерти,

Чрез предоставените на широката публика от мен и изпратените до вас прокурорски писмени уведомления от Софийска градска прокуратура – специализирано звено „Антикорупция“ – прокурор Занев, изпратени до Инспектората към Висш съдебен съвет и до Камарата на частните съдебни изпълнители,  можете да се запознаете с тяхното съдържание, посочващо факти, удостоверяващи явни нарушения, част от които по своята същност са пороци, а други биха представлявали състави на нарушения, заслужаващи дисциплинарни наказания за конкретни частни съдебни изпълнители.

Интерес не само за мен, за потърпевши, но вярвам и за експертите-юристи, биха представлявали отговорите на по-долу зададените от мен въпроси. Призовавам ви да споделите и разпространите този пост.

1. Нищожни ли са Заповедта за изпълнение и Изпълнителният лист, ако липсва разпореждане за издаване Заявлението за издаване заповед за изпълнение по чл. 417 ГПК, изрично разпореждащо да се издаде заповед?

2. Валидни и допустими ли са едни последващи произнасяния на съда и действията на частните съдебни изпълнители?

3. Кой носи отговорността за връчване на документите по заповедното производство?

4. Знаете ли за наличието на „тъмна стая“ в Софийски районен съд?

5. Известно ли Ви е колко от делата по чл.417 ГПК все още реално не са приключени от 2008 г. до сега?

С уважение:

Ивайло Илиев

——————————————

Приложение 1

Писмено прокурорско уведомление до Инспектората към Висшия съдебен съвет:

СГП - ИВСС 1

Отговор на Инспектората към Висшия съдебен съвет по повод писменото прокурорско уведомление:

ИВСС - СГП 1

СГП - ИВСС 2 ИВСС - СГП 2
СГП - ИВСС 3 ИВСС - СГП 3
СГП - ИВСС 4 ИВСС - СГП 4
ИВСС - СГП 5
ИВСС - СГП 6
ИВСС - СГП 7

——————————————

Приложение 2

Писмено прокурорско уведомление до  Камарата на частните съдебни изпълнители  Отговор от зам. министьр Виргиния Мичева-Русева
СГП - КЧСИ 1  МП - СГП
СГП - КЧСИ 2  МП - СГП 1
СГП - КЧСИ 3
СГП - КЧСИ 5
СГП - КЧСИ 6

 

ИЗРЕГЛИ в PDF: 

ПИСМО ДО КЧСИ

ПИСМО ДО ВСС

Вашият коментар