Кредиторите от Европейския съюз ще могат да “блокират” авоарите на длъжниците си по нова по-бърза процедура – чрез т. нар. европейска заповед за запор на банкови сметки. Тя се въвежда директно от 18 януари 2017 г. с Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 15 май 2014 г., а у нас приложението ѝ се улеснява чрез изменения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

Проектът за допълнение на ГПК вече е написан от Министерството на правосъдието и е публикуван за обществено обсъждане.

Кредиторът ще може да поиска от съда да издаде европейска заповед за запор, ако е с местоживеене в една държава-членка, а съдът и банковата сметка са в друга страна от ЕС. Трансграничен елемент е налице и когато съдът, разглеждащ молба за заповед за запор, се намира в една държава-членка, а банковата сметка – обект на заповедта за запор, е в друга.

Според проекта за допълнение на ГПК кредиторът ще може да поиска от съда да издаде европейската заповед за запор още преди да е подал иска си, както и във всеки етап на съдебното производство. Такава възможност ще има включително и когато делото е стигнало до касация, но с издаването на заповедта няма да се занимават върховните съдии, а тези от въззивната инстанция.

Регламентът изисква от всяка държава-членка да определи орган, който да получава исканията за информация за банкови сметки на длъжници от съдилищата в останалите страни. Министерството на правосъдието предлага в ГПК на запитванията на чуждите съдилища да отговарят държавните съдебни изпълнители към Софийския районен съд.

Компетентен да получава европейската заповед за запор и други документи от съда, да ги предава на банката за изпълнение и да ги връчва на длъжника, ще е всеки съдебен изпълнител – частен и държавен. Той ще извършва и самото изпълнение на заповедта, като в мотивите към проекта се посочва, че това решение е продиктувано от българската правна традиция. Съдебният изпълнител ще може и да предприема необходимите мерки за освобождаване на средствата по сметката на длъжника, които превишават сумата, посочена в заповедта за запор.

Отказът на съда да издаде европейска заповед за запор ще може да се обжалва с частна жалба от кредитора. Той и длъжникът ще имат право да искат от съда отмяна или изменение на вече издадена такава, както и ограничаване или прекратяване на изпълнението ѝ.

 

Източник: legalworld.bg

Вашият коментар