22/04/2021

Магистратите да се противопоставят публично при нарушение на правото, призовава организация

ъдиите и прокурорите трябва да се противопоставят публично, когато върховенството на правото се нарушава и да изразяват гласно неодобрението си при приемането на закони, които не зачитат този принцип. Магистратите не само имат правото, те са длъжни да участват в информирането на обществото за правата на гражданите, както и да укрепват разбирането за върховенството на закона.

 

Това се казва в декларация на организацията на Европейските магистрати за демокрация и свободи ( МЕДЕЛ) след проведена двудневна конференция в София на тема „Ролята на съдиите в обществената дискусия за върховенството на правото“.

 

Какво каза председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов при откриване на конференцията четете тук.

 

Европейската магистратска огранизация признава нарастващата роля на съдии и прокурори в обществения дебат за върховенството на правото. Но със загриженост отбелязва, че наблюдава тендеция към увелучаване на атаките срещу магистратите, и то в европейски държави със стабилна демокрация.

 

„Такива атаки се инициират не само заради участието им в обществения дебат, но и като резултат от постановяването на решения срещу очакванията на правителството. Особено тревожни са концентрираните атаки на политици от управляващите партии и медии, зависими от правителството, в Полша и България“, се казва още в декларацията.

 

Организацията изразява пълната си подкрепа и солидарност към всички сплашвани магистрати и призовава съдебните общности в Европа да регистрират всички случаи на политически натиск върху магистратите, като организацията поема ангажимента да ги огласи на международно ниво.

 

Целият текст на декларацията на МЕДЕЛ:

 

МЕДЕЛ признава нарастващата роля на съдиите и прокурорите в обществения дебат за върховенството на правото. Магистратите не само имат правото, те са длъжни да участват в информирането на обществото за правата на гражданите, както и да укрепват разбирането за върховенството на закона.

 

Магистратите трябва да се противопоставят публично, когато върховенството на правото се нарушава и да изразяват на глас своето неодобрение при приемането на закони, които не зачитат този принцип. МЕДЕЛ споделя изразеното мнение в доклада „Съдебна етика – принципи, ценности и качества“, част от Лондонската декларация за съдебна етика и приет от Европейската мрежа на съдебните съвети през 2010, където се акцентира на следното:

 

„В същото време

 

задължението на магистратите от въздържане

 

(да търпят ограничения при публично изразяване на мнение) не може да оправдае или да бъде извинение за липсата на активност. Докато един съдия не трябва да говори за делата, които решава, то същият този съдия е в идеална позиция да обясни правото и неговото приложение. Съдията има образователна роля в подкрепа на правото наред с други институции със същата мисия. Когато демокрацията и основните права и свободи са застрашени, ограниченията на съдията при публичното говорене отстъпват пред задължението да се говори открито.“

 

По същия начин Европейският съд по правата на човека в своите актове признава правото на съдиите да участват в публичния дебат по въпроси, засягащи състоянието и управлението на съдебната система. Такъв дебат напълно съответства на чл. 10 от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.

 

Както отбелязва МЕДЕЛ при участието си в конференцията Assises de la Justice (Основи на правосъдието), организирана от Европейската комисия през 2013 г., съдебните асоциации имат съществена роля в обществения дебат, целящ да утвърди ценностите на върховенството на закона и върховенството на основните права. Чрез независими съдийски сдружения съдиите и прокурорите могат да изпълнят задължението си да участват в дебата за върховенството на правото, без да нарушават етичните правила за ограничаване свободата на говорене.

 

МЕДЕЛ наблюдава със загриженост нарастващите атаки срещу магистратите. Такива атаки се инициират не само заради участието им в обществения дебат, но и като резултат от постановяването на решения срещу очакванията на правителството.

 

Особено тревожни са концентрираните

 

атаки на политици от управляващите партии и медии, зависими от правителството, в Полша и България

 

МЕДЕЛ припомня Становище №18 на КСЕС, одобрено през ноември 2018 г., където ясно се посочва „съществува ясна линия между свободата на изразяване и легитимната критика от една страна и неуважението и ненужния натиск срещу съдебната система от друга страна“ и „обществената критика към съдебната система трябва винаги да отговаря на изискванията, посочени в член 10, параграф 2 от Европейската конвенцията за правата на човека и член 18 от Препоръка Rec (2010) 11“.

 

МЕДЕЛ декларира пълната си подкрепа и солидарност към всички сплашвани магистрати и призовава съдебните общности в Европа да регистрират всички случаи на политически натиск върху магистратите. МЕДЕЛ поема ангажимента да ги огласи на международно ниво.

 

Източник: dnevnik.bg

Вашият коментар