Сряда, 10 април 2019 г. от 16:30 ч. до 19:00 ч.
пред Министерство на Правосъдието – ул. „Славянска“ 1

Сдружение на потърпевшите от Частните Съдебни Изпълнители и съдебната система – Солидарност / Сдружение “Солидарност” организира митинг под надслов/наслов: “НЕпознаването и НЕспазването на ЗАКОНА НЕ Е оправдание” с искане:

 

1. Оставка на Зам. министър Десислава Ахладова поради системно несправяне с контрола над дейноста на ЧСИ!
2. Оставката на Георги Данков – Гл. Инспектор към Инспекторат на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт ПОРАДИ неспазване на вменените му задължения:

 

т.1. проверява дейността на държавните и частните съдебни изпълнители, на съдиите по вписванията, включително дейността по образуването, движението и приключването на изпълнителните дела, делата по вписванията, и обобщава и анализира практиката по тези дела;

 

3. Ефективен контрол от Мин. на правосъдието чрез неговия Инспекторат над дейността на ЧСИ и нарушенията на закона, които правят:

– продажба на имоти на нищожни (умишлено занижени) цени.
– запориране / възбрана на сметки и имущество при свръх обезпеченост / несъразмерност с вземането.
– отказ от предоставяне на копие от изп. дела с/у сумата от 12 лв. с ДДС по т.8 от Тарифата на ЧСИ.
– фиктивното връчване на документите на съда …
– незаконно образуване на изп. дела без ВАЛИДЕН съдебен акт-разпореждане с което се допуска незабавното изпълнение на заповедта
– действия на ЧСИ без възлагане от съда да бъдат връчители!

 

Вашият коментар