Митинг с/у безобразията в съда и грабежа от ЧСИ;
Сряда, 20 февруари 2019 г. от 16:00 ч. до 18:00 ч.;
пред Министерство На Правосъдието – АДРЕС: 1040 СОФИЯ, УЛ.”СЛАВЯНСКА” №1

***

НЕпознаването и НЕспазването на ЗАКОНА НЕ Е оправдание!!!

 
Митинг с искане:
1. Ефективен контрол от Мин. на правосъдието чрез неговия Инспекторат над дейността на ЧСИ и нарушенията на закона, които правят:
 
– продажба на имоти на нищожни (умишлено занижени) цени.
– запориране / възбрана на сметки и имущество при свръх обезпеченост / несъразмерност с вземането.
– отказ от предоставяне на копие от изп. дела с/у сумата от 12 лв. с ДДС по т.8 от Тарифата на ЧСИ.
– фиктивното връчване на документите на съда …
– незаконно образуване на изп. дела без ВАЛИДЕН съдебен акт-разпореждане с което се допуска незабавното изпълнение на заповедта
– действия на ЧСИ без възлагане от съда да бъдат връчители!
 
2. Законодателна инициатива за промяна на закона на съдебната влас и въвеждане на материална отговорност на магистратите за причинени вреди.

 

Митинг с/у безобразията в съда и грабежа от ЧСИ

Вашият коментар