Молба до Председателя на Комисията по Петиции към ЕП – Долорес Монсерат

 

МОЛБА

от

Сдружение на пототърпевшите от частните съдебни изпълнители и

съдебната система „СОЛИДАРНОСТ“

с адрес за кореспонденция: София, ул. Пиротска № 5, ет. 3, офис 7

 

 

Уважаема госпожо Долорес Монсерат,

На проведеното изслушване на 05.09.2019 г. по петнадесетте петиции в Европейския парламент на български граждани и адвокати срещу несъответствието на българския Гражданско процесуален кодекс и заповедно производство с Правото на Европейския съюз беше заявено, че Комисията ще изпрати мисия в България по повдигнатите въпроси.

Поради изключителния интерес от членовете на гражданското ни движение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система към това посещение се обръщаме към Вас с молба да ни информирате за датата, престоя, състава на мисията, както и предмета на проверката.

Молим също така да ни съдействате да проведем среща на определени членове и наши юристи със състава на мисията с цел представяне на нови доказателства по проблемите и пълнота на проверката.

Наши членове присъстваха на приемането от Правната комисия към българския парламент на изменения в Гражданския процесуален кодекс и сме изключително разочаровани от приетите за внасяне на второ гласуване в Парламента изменения на ГПК. С тези изменения се решават в много малка степен драстичните нарушения на частните съдебни изпълнители и съдиите, както на ниво районен съд, така и на последващите инстанции. Остават огромни проблеми, които са нерешени и засягат и са засегнали съдбите на милиони български граждани.

Само за Ваше сведение споделяме получената от Министерство на правосъдието информация, че годишно в България се образуват над 300 000 изпълнителни дела, което като мащаб за последните години след приемане на новия ГПК означава, че повече от половината български граждани са осъдени по бързата процедура незаконно.

Заповедното производство е само за безспорни вземания на парични суми.

Вместо това с активното съдействие на българския съд почти всяка претенция, било то и с негодни за това документи, се издават заповеди за плащане като съдът не проверява за нищожни и неравноправни клаузи и за автентичността на представените документи. Това заповедно производство е изцяло заместило нормалното осъдително производство и е корумпирало в голямата си част не само съда, но и прокуратурата, която е натоварена да проверява подадените сигнали срещу частните съдебни изпълнители и съдиите от съдебната ни система. Като доказателство за това Ви прилагаме и подадените от члена на нашето ръководство Ивайло Илиев до всички институции жалба срещу съдии и ЧСИ. Случаят е скандален поради това, че лицето Стоян Илиев Александров е бивш финансов министър и въпреки че срещу него има повдигнато обвинение за незаконна банкова дейност – лихварство, получава пълно съдействие от страна на съд и прокуратура.

Остават нерешени от закона множество проблеми, а те накратко са:

  1. Съдът не издава валидни съдебни актове, а само заповед за изпълнение и изпълнителен лист, не ги връчва на длъжниците и ги лишава от правото да обжалват тези неиздадени съдебни актове поради това, че същите се инкорпорират с по едно изречение незаконно в заповедта и липсват мотиви.
  2. Обжалването на незаконните действия на ЧСИ се разглежда само от една инстанция и актовете им не подлежат на обжалване пред горна инстанция. Обикновено съда, с цел да прикрие незаконната практика на районните съдилища на ЧСИ се произнася в ущърб на длъжника.
  3. Актовете на окръжните съдилища срещу незаконните действия на съдебните изпълнители, проведени в закрити съдебни заседания без привличане на длъжниците в една инстанция, колкото и да са корупционни и незаконни, не подлежат на отмяна от Върховния касационен съд. Това е изключително порочно решение на ВКС, което е в противоречие не само с Конституцията на РБ и ГПК, но и с Правото на ЕС и ХОПЕС.
  4. Порочната практика на най-големия съд Софийски районен съд, както и на останалите съдилища в страната, беше установена от прокурор Ивайло Занев от тогавашното Специализирано звено „Антикорупция“ към СГП и бяха изпратени писма до Главния съдебен инспектор на Република България и до председателя на Камарата на частните съдебни изпълнители под номер 268/ 27.07.2016 г.

Вече над три години посочените институции и прокуратурата бездействат и по никакъв начин не отстраняват проблема, може би поради това, че милиони дела са тежко опорочени и подлежат на пререшаване във вреда на банки, монополисти и привидни кредитори.

За нас, Вие се последната ни надежда, че ще принудите Европейската комисия, а по този начин и българските институции, да предприемат незабавни действия и мерки по решаване на проблемите и компенсиране на вредите.

 

***

 

Молба до председателя на КП към ЕП

 

***

Вашият коментар