21/10/2020

Молба за среща с председателя на КБККИПЕ към НС

Молба за среща с Борис Ячев – председател на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика към Народното събрание

До Борис Ячев –председател на 

Комисията за борба с корупцията,

конфликт на интереси и

парламентарна етика към

Народното събрание

 

МОЛБА

 

от Марио Виденов Живков, с ЕГН: ………………….,

заместник-председател на „Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система-Солидарност“

тел. за връзка: 0876671109; 0883737001

e-mail: sdsolidarnost@gmail.comoffice@sd-solidarnost.com

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ЯЧЕВ,

Обръщаме се към Вас в качеството Ви на председател на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика към Народното събрание с настоятелна молба да бъдем допуснати до изслушване пред ръководената от Вас парламентарна комисия – членове на нашето сдружение, включително адвокати, запознати с мащаба на проблема и порочната практика на съдилища, по сериозни системни проблеми в заповедното и изпълнително производство в ГПК.

Сдружението ни е национално и се състои от потърпевши от системното неспазване на закона от страна на съда и частните съдебни изпълнители. Проблемът е национален, а не само на територията на гр. София, като от същия са засегнати редица български граждани, малки и средни предприятия.

Разчитаме на Вас да бъдем изслушани, по възможност, на следващото заседание на Комисията, тъй като проблемът е сериозен и неотложен.

Разчитаме на Вашата коректност и съдействие.

 

 

гр. София

05.11.18 г.

С уважение: Марио Живков

 

– 

„Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система – Солидарност“ 

Вашият коментар