22/04/2021

Молба с искане за среща с Омбудсмана на Република България

До Мая Манолова – Омбудсман

на Република България

 

МОЛБА

от Марио Виденов Живков, с ЕГН: ………………..,

заместник-председател на „Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система-Солидарност“

тел. за връзка: 0876671109; 0883737001

e-mail: sdsolidarnost@gmail.comoffice@sd-solidarnost.com

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА,

Обръщаме се към Вас в качеството Ви на омбудсман на Република България с настоятелна молба да бъдем допуснати до изслушване – членове на нашето сдружение, включително адвокати, запознати с мащаба на проблема и порочната практика на съдилищата, по сериозни системни проблеми в заповедното и изпълнително производство в ГПК.

Сдружението ни е национално и се състои от потърпевши от системното неспазване на закона от страна на съда и частните съдебни изпълнители. Проблемът е национален, а не само на територията на гр. София, като от същия са засегнати редица български граждани, малки и средни предприятия.

Разчитаме на Вас да бъдем изслушани, по възможност в най-кратък срок, тъй като проблемът е сериозен и неотложен.

Разчитаме на Вашата коректност и съдействие.

 

 

гр. София

06.11.18 г.

С уважение: Марио Живков

– 

„Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система – Солидарност“ 

Вашият коментар